/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/19/#ubuntu-vn.txt

=== Cua is now known as Cua|khongCoNha
=== Cua|khongCoNha is now known as Cua
vubuntor101cho mình hỏi tý10:55
vubuntor101mình vào: http://localhost/phpmyadmin/setup/index.php10:55
vubuntor101nhưng hiện ra 1 nùi như sau: http://paste.ubuntu.com/5721217/10:55
iSupyBot`Title: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)10:55
AngryTuxand?10:56
vubuntor101hình như tất cả các file trong phpmyadmin đều hiện lỗi như thế10:57
AngryTuxphpmyadmin version nào?10:57
AngryTuxcài ra làm sao?10:57
vubuntor101version 3.5.810:58
vubuntor101mình cài bằng cách down source từ trang chủ10:58
vubuntor101rùi giải nén vào /usr/local/apache2/htdocs/10:59
vubuntor101cấu hình như trên trang chủ có hướng dẫn mục quick install10:59
AngryTuxvà config bằng tay?10:59
vubuntor101uhm10:59
vubuntor101bạn team qua xem giúp được ko Tux11:00
* AngryTux khôn cài teamviewer11:00
vubuntor101=.=11:00
AngryTuxvubuntor101: config lại11:01
AngryTuxhoặc theo mình là cứ dùng bản trong repo của Ubuntu với dbconfig11:01
AngryTuxcho nó lành11:01
AngryTux:D11:01
AngryTuxvubuntor101: server cấu hình như thế nào11:01
AngryTuxđã chạy được php chưa?11:01
AngryTuxthử với phpinfo() work chưa?11:01
vubuntor081sr mới bị văng11:03
vubuntor081mysql của mình version 5.6.1011:03
vubuntor081php 5.4.1411:04
AngryTuxvubuntor081: mình hỏi là webserver của bạn11:05
AngryTuxcấu hình php chạy chưa đã?11:05
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor081mình cài xong rùi # php -v11:06
vubuntor081đợi tý để mình xem lại11:07
AngryTuxvubuntor081: ... tạo thử file test php trog htdocs đi11:07
AngryTuxwork đã tính sau11:07
AngryTux:D11:07
vubuntor081à à11:07
vubuntor081lúc mình vào http://localhost11:07
iSupyBot`Title: Diep Pham Van's Paste Application - ZeroBin (at localhost)11:07
vubuntor081nó hiện it's work11:07
vubuntor081để mình tạo file .php chạy thử11:08
vubuntor081mình tạo file với nội dung: <!DOCTYPE html> <html> <body>  <?php echo "My first PHP script!"; ?>  </body> </html>11:14
vubuntor081nhưng chạy: http://localhost/test.php thì ko ra gì cả11:14
AngryTuxvubuntor081: <?php phpinfo();>11:15
AngryTuxvậy là đủ rồi11:15
vubuntor081nó hiện ra trang trắng11:16
vubuntor081ko báo gì hết11:16
AngryTuxvubuntor081: vậy là php đã chạy đâu11:18
AngryTux;)11:18
vubuntor081sai ben bét rồi phải ko Tux :(11:18
AngryTux.g setup LAMPP Ubuntu11:22
iPhennyAngryTux: http://www.howtoforge.com/ubuntu_lamp_for_newbies11:22
iSupyBot`Title: Installing LAMP On Ubuntu For Newbies | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials (at www.howtoforge.com)11:22
=== Cua is now known as OuchieCrab
=== Cua_ is now known as PainCrab
vubuntor012có ai cho mình hỏi cái hiệu ứng cửa số uốn éo trong compiz nó tên là j ko14:21
PainCrabwobbly thì phải14:21
vubuntor012cái này 12.10 có chạy ko bạn14:21
PainCrabcái đó hình như phải cài thêm plugin cho compiz14:21
PainCrabplugins extra14:22
vubuntor012hì hì14:22
vubuntor012mình cám ơn bạn nhé14:22
vubuntor012à bạn có bik cái câu14:22
vubuntor012terminal tải cái đó ko bạn14:23
vubuntor012sudo apt-get install .....14:23
vubuntor012mình14:23
PainCrabsudo aptitude install compiz-plugins14:23
PainCrabchắc là thế14:23
vubuntor012searchì hì14:24
vubuntor012mình check cái app store ko có14:24
vubuntor012chắc ùng terminal mới tải dc14:24
=== PainCrab is now known as HappyCrab
=== HappyCrab is now known as PervertedCrab
=== Cua is now known as CuaDien
vubuntor821Có ai có thể giúp mình không?16:15
vubuntor821Mình vừa xóa win 7, liệu có thể cài Ubuntu mà không cần Windowns không?16:15
vubuntor810alo còn ai thức ko17:17
vubuntor810cho hỏi cái vấn đề này với17:17
vubuntor810máy đang chạy ubuntu 12.0417:18
vubuntor810mình update cái direver của card rời xong thì nó đòi resart17:18
vubuntor810sau khi restart thì ubuntu ko còn giao diện nữa17:19
vubuntor810chỉ còn màn hình đen thui thôi, có thể đăng nhập nhưng không biết làm sao để có giao diện17:19
vubuntor810thử nhận "Ctrl + Alt + F7" nhưng vẫn ko được17:20
vubuntor810nó đen như hình này: http://i.upanh.com/rviaex17:21
vubuntor810có ai không17:21
vubuntor810hic hic17:21
AngryTuxvubuntor810: card của nVidia hay ATI?17:24
AngryTuxvà bạn cài driver như nào vậy?17:24
vubuntor810nVidia17:24
vubuntor810dùng cái add hardware có sẵn của ubuntu đấy ạ17:25
AngryTuxok17:25
AngryTuxCard nVidia đời nào?17:25
vubuntor540đời nào mình cũng không biết nữa17:27
vubuntor540thấy rồi: nVidia GeForce 310M17:28
vubuntor540làm sao đây bạn17:30
AngryTux.g nVidia 310M Ubuntu 12.0417:31
iPhennyAngryTux: http://askubuntu.com/questions/132275/why-arent-3d-effects-working17:31
iSupyBot`Title: 12.04 - Why arent 3d effects working? - Ask Ubuntu (at askubuntu.com)17:31
AngryTuxvubuntor540: ở màn hình console đấy17:33
AngryTuxgõ startx thử xem17:33
AngryTuxnói chung là do driver nên nó hem lên X được thôi17:33
vubuntor540ở màn hình đen thui thì chạy mấy dòng lênh đó phải ko bạn17:33
AngryTuxvubuntor540: chạy lệnh startx đã17:33
vubuntor540uhm17:34
vubuntor540startx không được mới làm theo cái trên17:35
vubuntor540để mình thử cái :), bb17:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!