/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/20/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

LuckiboyWorkshop Werken met de Terminal is nu ook toegevoegd, deze geef ik. (als die doorgaat)20:31
LuckiboyDan weten jullie dat. :)20:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!