/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/20/#ubuntu-nl.txt

lord4163Hoi11:32
lord4163Ik kom er echt niet uit :O11:35
LuckiboyHoi lord4163, wat is het probleem?11:41
lord4163Ik probeer AD op te zetten met samba maar dat wil niet werken :(11:42
lord4163Komt Ubuntu Server standaard met vim!?11:45
lord4163Gaaf! :P11:45
lord4163Ik werd al gek van nano die geen syntax highlighting had :(11:45
LuckiboyNano heeft wel syntax highlighting, je moet het alleen even aanzetten.11:46
Luckiboyd.m.v. .nanorc11:46
lord4163whatever ik weet nou  nog niet wat ik fout doe -_-11:48
LuckiboyWelke stappen volg je met het opzetten van Samba?11:51
lord4163http://pastie.org/767249111:52
lord4163Wat doe ik nou fout?11:54
LuckiboyDat weet ik niet direct.11:55
LuckiboyWaar heb je die file vandaan?11:55
LuckiboyLaat maar. -.-11:55
LuckiboyKrijg je enige errors?11:56
lord4163Ehm op Windows ja?11:56
LuckiboyWelke?11:57
lord4163Momentje, hij is de error aan het laden :D11:57
BerryHMag ik vragen wat het probleem is? Ik heb niet zo lang geleden zelf Samba aan de praat gekregen..11:57
LuckiboyBerryH: Hij krijgt samba niet aan de praat met bovenstaande config.11:58
lord4163Ik krijg AD niet aan de gang.11:59
BerryHJe hebt Samba geinstalleerd op Ubuntu?12:00
lord4163http://i.imgur.com/hv9Uh6v.jpg12:00
lord4163BerryH: ja12:00
BerryHEn je wil vanaf windows naar de share op Ubuntu gaan..?12:01
lord4163Nou ik wil hem als PDC gebruiken12:02
BerryHDat gaat mijn kennis te boven, sorry..12:02
lord4163De shares op zich werken maar hij wil het domein niet toetreden...12:02
lord4163Dat is jammer, wil dit eventjes onder de knie krijgen :(12:04
BerryHIk zie een regel in de config staan ¬®#   domain master = auto¬®12:05
BerryHKan het daar iets mee te maken hebben?12:05
lord4163BerryH: Maar die staat op line 105 op yes dus dat moet goed zijn :P12:09
BerryHlord4163, Ik bedoel op line 18512:10
lord4163ja die is commented, dus moet zijn12:10
lord4163goed zijn*12:10
BerryHMaar als je het commentaar weg haalt?12:11
BerryHDus # weg...12:11
BerryHen dan restarten..?12:11
lord4163Ja maar die staat al op lijn 105 :)12:12
lord4163op yes12:12
BerryHOk.12:12
BerryHIk iwst niet dat dat hetzelfde was.. :_)12:13
lordievaderGoede middag.14:51
lord4163hmm gaat lekker allemaal vandaag, alleen maar fouten ....15:49
lord4163krijg geen beeld in vb met ubuntu 12.04.215:50
lord4163The system is running in low graphics mode15:51
lord4163iemand?15:54
lordievaderlord4163: Zegt de vm dat of de host?15:57
lord4163De VM15:57
lord4163lordievader: misschien een bug? zal eens de updates installeren.15:58
lordievaderlord4163: Heb je de Virtualbox Guest Additions geinstalleerd?15:59
lordievaderEn hoeveel video-geheugen heb je de vm toegewezen?15:59
lord4163Neen en dat heb ik nog nooit hoeven doen?15:59
lord4163128MB15:59
lordievaderAch het is te proberen de Guest Additions te installeren.16:00
lord4163staan die in de repo?16:02
lordievaderlord4163: Haalt het programma zelf binnen, maar voor linux guests staat hij geloof ik ook in de repo.16:03
lord4163lordievader: het was een bug  denk ik, had alle updates geinstalleerd en nu werkt x weer :)16:09
lordievaderlord4163: Hmm, alright. Mooi dat het werkt ;)16:11
Guido1Hoe kan ik bepalde toepassingen in de bestandsbeheer vinden?16:50
OerHeksGuido1, klik in nautilus eerst op /root, dan kun je door je hele systeem zoeken.16:55
Guido1OerHeks: "kon map "root" niet openen. Toegang geweigerd"16:56
OerHeksGuido1, andere manier is in terminal: locate <naam>16:57
Guido1OerHeks: catfish lijkt te helpen en zoeken in bestandssystem16:58
OerHeksIk zit op Kubuntu, die kan wel zoeken door /root16:58
Mickeytjevroem vroem16:59
Mickeytjesql+postfixadmin+vmail+mailgraph+mailpostqueue FTW16:59
Guido1OerHeks: hm, ik zit ook op kubuntu. zijn er verschillen root?17:01
OerHekshuh? nee17:01
Guido1van een paar mappen zijn er wel meerdere op verschillen plaatsen, maar dan snap ik het niet17:02
OerHeksals ik in dolphin naar /root ga, ctrl + f en dan kate zoek, spuugt hij 100-en files uit.17:02
Guido1ik kom gewoon niet in root (exo-utils)17:04
DeesHoe kan ik mijn archos tablet koppelen ? hij ziet hem wel maar houd het niet vast!19:16
DeesWie helpt mij??19:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!