/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/20/#ubuntu-tr.txt

ognyslm06:23
Gamblerzw.a.s06:23
fnoyanisiselam kanal14:18
fnoyanisiselam14:18
f0undsana da selam fnoyanisi14:18
fnoyanisif0und sana da selam14:18
f0undfnoyanisi: Error: "sana" is not a valid command.14:18
Gamblerzw.a.s15:47
ElixirVitaeSelam #ubuntu-tr!16:19
f0undSelam ElixirVitae!16:19
fnoyanisiselam16:27
f0undsana da selam fnoyanisi16:27
fnoyanisif0und sana da selam la16:27
f0undfnoyanisi: Error: "sana" is not a valid command.16:27
fnoyanisif0und yoğğ ya16:27
f0undfnoyanisi: Error: "yoğğ" is not a valid command.16:27
fnoyanisif0und16:28
fnoyanisif0und hoop16:28
f0undfnoyanisi: You've given me 5 invalid commands within the last minute; I'm now ignoring you for 10 minutes.16:28
fnoyanisif0und küs yaptın16:28
fnoyanisiiyiki bu bot var16:28
fnoyanisiyoksa kanal sessiz :D16:28
Gamblerzw.a.s18:44
=== aykut_ is now known as aykut
gsezenslmpfsense 2.0.3 and squid + samba419:31
gsezenslm arkadaşlar19:31
Gamblerzw.a.s19:31
gsezencopy paste yaparken karıştı19:31
gsezen:)19:31
gsezensamba4 hakkında bilgisi olan var mı aranızda ?19:32
Gamblerzsýkýntý yok olur böle þeyler19:32
Gamblerzmalesef bilgim yok kardeþim19:54
gsezenneyse netten araştıralım biraz19:56
Gamblerzgsezen21:20
Gamblerzbulabildin mi21:20
gsezenbiraz22:25
gsezenaslında amacım firewall üerinde squid yüklü bir sistemde windows ldap authentication yaptırmak.22:27
gsezensistem çalışıyor aslında ama her seferinde password ekranı geliyor. Yani tarayıcıyı her açışımda şifre ekranı geliyor.22:28
gsezeneğer kullanıcı windows domain ortamında ise bunu sormasın istiyorum ama biraz karışık bir durum22:29
Gamblerzhýms22:34
gsezeniyi geceler23:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!