/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/22/#ubuntu-cat.txt

turkilhola10:59
turkilbon dia11:09
turkila part d'aquest, algun altre canal interessant per parlar de software lliure?11:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!