/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/22/#ubuntu-nl.txt

=== Joost is now known as Guest15349
Guest15349Heeft iemand ervaring in de mogelijkheden en toepassingen van blinux of linux danwel Ubuntu voor blinden en slechtzienden? Werk zelf als computerinstructeur met blinden en slechtzienden en zie veel mogelijkheden. Echter, mijn cliƫnten werken met Supernova of Jaws en ik wil graag de voordelen van het werken met ubuntu ook onder de aandacht brengen. Huidig vraag gaat specifiek over Jaws en Linux of blinux.09:10
April91Hey :)12:50
mlankhorsthoi12:52
lordievaderGoede middag15:50
mlankhorstavond16:57
lordievaderHe mlankhorst, hoe is het ermee?17:23
mlankhorstlordievader: goed, was ff stukje wezen fietsen :)19:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!