/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/22/#ubuntu-tr.txt

ognyslm06:00
bamyayop12:14
hanzalaslm ubuntuda relplayer gıbı wıdıyoyu izlerken kayıt eden bır program varmı12:21
ElixirVitaeo/ ogny!13:11
ognyhi honey14:22
ozcanesenElixirVitae, bu cmdexe kim yahu18:10
ozcanesengeçen burada görmüştüm18:10
ozcanesentanıyor musun?18:11
ElixirVitaeGelir arada kanala.18:11
ozcanesenşu anda #yakindanegitim'de trollük yapıyor :)18:11
ElixirVitaeFreenode diğer kanalları listelemiyor maalesef.18:11
ElixirVitaeTrollüğü vardır.18:11
ozcanesenhttp://screencloud.net/v/aYb218:12
ElixirVitaeHenüz oradan banlanmış kimse yokmuş~18:13
turgayselam21:38
f0undsana da selam turgay21:38
ElixirVitaesana da selam turgay21:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!