/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/23/#ubuntu-cz.txt

firelmnti přes název tématu... může linux-headers-generics ovlivnit bootování systému?10:27
=== Ahri is now known as Guest80835
=== Guest80835 is now known as Boruvka

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!