/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/23/#ubuntu-nl.txt

WolfeZHoi, ik ben toe aan iets nieuws en moeilijkers!12:40
WolfeZwelke programmeer taal moet ik doen?12:41
mlankhorstwerk aan nouveau :P12:41
WolfeZ?12:42
mlankhorsthttp://nouveau.freedesktop.org12:42
WolfeZuhu?12:43
mlankhorstis vooral in C, maar ook wel een leuke puzzel :)12:43
WolfeZmaar ik heb een aantal eisen: Je moet er vensters mee kunnen maken, een beetje lochisch en werken in linux!12:44
WolfeZwat adviseren jullie mij?12:45
mlankhorstqt (c++) dan..12:45
WolfeZoke, moet ik dan ook weer qt leren?12:46
MickeytjeWolfeZ: assembly12:46
WolfeZvoor vensters?12:46
Mickeytjedat is niet moeilijk12:46
WolfeZMickeytje: dat is toch gelijk voor de processor?12:46
Mickeytjewellicht eerst een boek: computer science lezen.12:47
WolfeZMickeytje: nee.12:47
WolfeZMaar wat is een handige taal?12:47
MickeytjeC12:48
Mickeytjeperl12:48
Mickeytjepython12:48
WolfeZpython heb ik al gedaan12:49
mlankhorsterm qt is C++, maar als je iets grafisch wil maken is het wel lekker om mee te werken12:49
WolfeZhoe moeilijk is c++12:49
WolfeZschaal van 1 tot 1012:49
mlankhorsthangt af of je symbolisch kunt denken of niet :-)12:49
Mickeytjeje hebt python 'al gedaan'12:50
Mickeytjekan je wat code laten zien?12:50
WolfeZEhhm heb geen code meer in python pc is laats gecrasht, het laatste wat ik gedaan heb was een webrowser12:50
WolfeZhalf af12:51
WolfeZen toen ging de pc dood :(12:51
WolfeZMaar met c++ kan je dus ook vensters maken, hoe moeilijk is dat te doen (In python was dat eenvoudig!)12:52
WolfeZ?12:56
mlankhorstlastiger in ieder geval12:59
WolfeZOh, maar zijn  er ook talen die daar echt op gericht zijn?12:59
WolfeZWant dat wil ik graag doeN!!13:01
mlankhorstals je al kunt programmeren is het niet lastig om te doen in ieder geval13:01
WolfeZOke maar zijn daar ook talen op gebaseerd13:02
mlankhorstqt heeft bijvoorbeeld een scripting taal voor het maken van de vensters zelf, maar dat is dan weer een taal erbij leren naast c++ :p13:03
WolfeZEn dat wil ik dus het liefste niet! Zijn er ook talen waar dat gewoon in zit?13:04
mlankhorstje wil dat juist wel omdat het maken van vensters heel iritant is in de meeste talen13:05
WolfeZnee ik vind het irritand om het leren van 2 talen voor een taal!13:05
mlankhorstbijvoorbeeld als je webpagina's maakt heb je ook een andere taal voor het uiterlijk (html + css) dan voor de interacties zelf (javascript)13:05
WolfeZklopt13:05
WolfeZMaar die zijn veel makelijker!13:06
mlankhorstin een goed programma is de logica en de interface gewoon gescheiden13:06
WolfeZoke, dus ik kan het best c++ doen?13:06
WolfeZssamen met qt?13:07
mlankhorstik wil alleen maar zeggen dat een goede programmeertaal niet noodzakelijk een goede taal is om een interface in te maken, meer niet13:07
WolfeZwant ik heb nu pygtk gehad\13:07
mlankhorstmaar qt is geen taal, het is alleen een library die gebruik maakt van c++13:07
WolfeZJe zei net dat qt een eigen taal had voor venster?13:08
mlankhorstja qml13:08
mlankhorstmaar de documentatie van qt vind ik wel prettig en vrij volledig :-)13:10
WolfeZOke, heb je ook een goede uitleg over c++ en qml13:10
mlankhorststart qtcreator maar eens op, kijk maar of je het leuk vindt of niet13:11
MickeytjeC en ncursus13:12
Mickeytjeover het algemeen zijn gui's simpel wrappers13:13
MickeytjeThere's no easy fix13:13
MickeytjeTenzij je aan de VB wilt13:13
WolfeZHeb het al, nee vb is Po*p13:14
WolfeZvind ik13:14
MickeytjeJe kan niet een taal hebben13:14
MickeytjeJe kan ook niet klaar zijn met python13:14
MickeytjeOf iig jij bent klaar met Python, maar het is gewoon onmogeljk.13:14
geurtWolfeZ: als je toe bent aan iets moeilijks kun je natuurlijk ook beginnen aan de programmeertaal brainfuck13:18
geurtWolfeZ: http://nl.wikipedia.org/wiki/Brainfuck13:19
WolfeZEerste vraag, hoe geef je een venster een titel met c+()13:23
WolfeZ*c++13:23
mlankhorstlees de documentatie door, alles staat er in13:30
WolfeZC++ of qml kijken?13:32
WolfeZWant bij pygtk ga je gewoon naar pygtk.org welke site moet ik hier zijn dan/13:36
WolfeZ??13:38
MickeytjeZo en rust.14:18
geurtkom je er een beetje uit Mickeytje?14:19
MickeytjeMet wat?14:19
geurtsorry ik bedoel WolfeZ14:41
WolfeZhoi15:12
StefandeVriesHallo WolfeZ.15:12
commandolineWolfeZ: setWindowTitle() & http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qwidget.html#windowTitle-prop15:13
StefandeVriesEn die reference moet je gewoon naast je project open hebben staan. :P15:14
StefandeVries(Met de Pythonversie als je het in Python doet.)15:15
=== _Ian is now known as Ian
lordievaderGoede middag.16:10
wolfezHoi16:35
wolfezHe kan je met java ook vensters maken ja he?16:37
commandolineDat kan.16:38
wolfezOke hoe dan?16:39
wolfezik gebruik eclipse en dan zie je alleen het in de terminal16:39
commandolineEhm, Swing dacht ik. Of Qt Jambi. En er was er nog eentje die ik vergeten ben.16:39
commandolineah, SWT.16:39
commandolinehttp://stackoverflow.com/questions/7358775/java-gui-frameworks-what-to-choose-swing-swt-awt-swingx-jgoodies-javafx16:40
wolfezOke bedankt, maar wat is het makelijkst en handigst?16:41
commandolineGeen idee. Ik heb alleen met Qt Jambi en Swing gespeeld een paar jaar terug, en dan vond ik Qt Jambi het makkelijkst, omdat ik Qt al kende.16:44
commandolineAls het even kan vermijd ik Java. En dat kan meestal dankzij Jython. :P16:45
wolfezHoezo? is java zo slecht?16:48
wolfez???16:54
StefandeVriesJa.17:02
StefandeVriesDe taal op zich zelf niet.17:02
StefandeVriesDe libraries wel.17:02
wolfezOke maar wat kan ik dan beter doen?17:05
StefandeVriesBij Qt blijven.17:06
StefandeVriesSwing wil je echt niet.17:06
wolfezOke17:08
wolfezdan doe ik c++17:08
commandolinewolfez: trouwens, je hoeft voor Qt niet per se C++ te gebruiken. Voor de meeste talen zijn wel bindings tegenwoordig.17:45
NoirXhoi19:33
LuckiboyHoi NoirX.19:40
=== lins is now known as linse
kees_hallo ik krijg internet radio niet afgespeeld21:19
kees_ook kan ik audacity niet installeren21:20
kees_krijg melding dat  lib flac niet geinstalleerd gaat worden21:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!