/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/24/#ubuntu-dk.txt

simonhejsa06:34
simonjeg er ved at installere MATLAB, men den fejler fordi mit netkort ikke hedder "ethX", men i stedet hedder "wlp2s0". i stedet for at omdøbe mit netværkskort, hvis navn jeg har det fint med, tænkte jeg på at lave en fake eth0 som en bro til mit trådløse netkort og fløj al trafik til det. jeg kan godt lave en bro og tilføje mit andet netkort til det, men jeg ved ikke hvordan jeg peger trafikken rundt.06:35
simonlige nu har jeg: brctl addbr eth0; og jeg forsøger brctl addif eth0 wlp2s0, men får en Operation not permitted. hvis jeg kører "iw dev wlp2s0 set 4addr on", så kan jeg godt tilføje wlp2s0 til broen, men så mister jeg internetforbindelsen.06:41
simonjeg ved ikke om en bro er det jeg egentlig ønsker. jeg tænkte bare, det kunne være en fiks løsning mens jeg installerede programmet at omdøbe mit netkort midlertidigt til eth0.06:42
simoneller dvs., hvis programmet fortsat kræver et andet netkort, kunne det være smart at aliase det til whichever netkort jeg bruger (det er lidt forskelligt)06:43
[dmp]simon: Jeg kan ikke hjælpe dig direkte, men på matlabs side står der et forslag på hvordan du kan gøre vha udev.  http://www.mathworks.se/support/solutions/en/data/1-661QJD/index.html?solution=1-661QJD06:46
simon[dmp], tak. den har jeg læst. jeg prøver at finde en måde som ikke medfører at jeg skal omdøbe mine netkort, ved at have et virtuelt netkort som router trafikken fra det netkort jeg aktivt bruger (hvilket veksler)06:47
simonto sek, jeg prøver lige at omdøbe mit netkort midlertidigt06:47
=== cgtdk is now known as cgtkd
=== cgtkd is now known as cgtdk

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!