/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/25/#ubuntu-pl.txt

=== DaZ_ is now known as DaZ
Igrezelo, oplaca sie z fedory przejsc na ubuntu? jestem poczatkujacymm12:24
noneoQuestion closed as not constructive12:36
noneo;-)12:36
DeXTeDIgrez: jak masz wydajnego kompa IMO tak :)12:53
Quintasano12:58
=== Voldenet_ is now known as Voldenet
elbowelo16:35
dziqcześć19:52
dziqgjm: ty tu masz małpe?20:15
kklimondama20:17
lisupowitac20:33
=== keithjarret is now known as garr
buharinjak sprawdzic jakie bledy wywalily mi system we wczesniejszej sesji?22:51
buharinbo napisalem modul dla linuxa i mi sie sprul nie wiem gdzie22:51
BlessJahsigh, /var/log22:52
kklimondabuharin: jeżeli moduł doprowadził do kernel panic to możliwe, że nic w logach się nie zapisało22:53
BlessJahidę spać o/22:54
kklimondaBlessJah: o/22:54
buharinkklimonda, mhmm23:01
buharinkklimonda, no prawdopodobnie masz racje23:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!