/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/25/#ubuntu-se.txt

huttangomorron :)03:38
gaistengomorron gott folk06:19
andolmorgens06:20
larsemilmorrn06:28
Barremorrn06:40
larsemilkan ni komma på någon roligare än kittenwar att forwarda alla snåla grannar till vårat öppna wifi?06:50
andollarsemil: Inte lättare att ha det trådlösa oöppet ifall ni inte vill att grannarna ska nyttja det?06:53
larsemilroligt att busa06:55
HeManMorrn!07:02
HeManlarsemil: jag läste om någon som gjorde alla bilder suddiga ut när dom fulkörde via deras öppna wifi07:03
larsemilja det är upsidedownternet07:04
larsemilblur eller vända alla bilder upp och ner07:04
larsemiliptables -t nat -A PREROUTING -s 172.16.22.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 208.113.207.19207:06
larsemilså ser min regel ut07:06
larsemilhur gör jag så att alla andra portar på det nätet droppas?07:07
HeManiptables -t nat -A PREROUTING -j DROP07:07
larsemilHeMan: men blir inte det på alla nät då?07:08
larsemilHeMan: men blir inte det på alla nät då?root@OpenWrt:~# iptables -t nat -A PREROUTING -s 172.16.22.0/255.255.255.0 -j DROP07:08
larsemiliptables v1.4.10:07:08
larsemilThe "nat" table is not intended for filtering, the use of DROP is therefore inhibited.07:08
HeManlarsemil: hmm07:08
Dynamitvilken OpenWrt kör du larsemil?07:08
larsemilöh. den rekommenderade till min device? hur kollar jag? :D07:09
HeMannär du loggar in står det07:10
larsemilOpenWrt Attitude Adjustment 12.09-beta207:10
Dynamitbland annat ja HeMan ;)07:10
Dynamithaha vad gammalt larsemil, nä nu ska jag vara snäll07:10
HeManooh, jag hade missat att det kommit en rc2 av AA07:10
DynamitBARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r36332) kör jag just nu vist det finns nyare men orkar inte flasha om den just nu07:11
larsemilväldigt nöjd med routern iaf HeMan. du hade väl en likadan07:11
HeManlarsemil: blev det en TP-LINK eller hur var det?07:12
larsemilja precis. tre antenner. har ju täckning över halva bjurs07:12
larsemilkör antennstyrka på 70% eller något sånt eftersom det är så jobbigt när man är i utkanten och hoppar in och ut hela tiden07:12
Dynamithm någon borde ju ha gjort de du vill med Attidude Adjustment07:13
HeManjag ska langa upp min http://www.deltaco.se/products/items/itemid/(TL-ANT2414B)/index.aspx så kan jag prata direkt med din i bjurs!07:14
Dynamithittar inte när jag letar så här på rak arm07:14
larsemil:)07:15
larsemilDynamit: är ju iptables, så vilken version spelar nog ingen roll07:15
larsemildet funkade i första versionen av openwrt07:16
Dynamiten del saker anpassar de för att få att funka som de vill larsemil även om de använder program x för att få till det07:16
larsemiljag förstår inte vad du säger.07:17
Dynamitbara för att man kompilerat ett program innebär det ju inte att man låter den funka exakt som den gör när den kommer direkt ifrån källan eller hur?07:18
larsemilnej. men vad har det med det här att göra? jag säger bara att det jag velat göra har varit möjligt sedan första versionen av openwrt.07:20
larsemilHeMan: för att droppa alla portar utom en på ett interface då?07:21
HeManlarsemil: tror du kan göra ! --dport 8007:22
DynamitDet är ju det som är min poäng larsemil de måste ju ändrat på det vilket innebär att någon borde ha gjort det på den veresionen.07:22
larsemilHeMan: och hur blir raden då? ;)07:23
larsemilDynamit: varför skulle de ha ändrat på iptables? det är ju samma beteende alltid. god dammit. Om de ändrade hur iptables fungerade skulle all bakåtkompabilitet sluta fungera.07:23
larsemilDynamit: det är jag som inte kan, inte iptables som är dåligt07:24
larsemilDynamit: din poäng är dålig.07:24
larsemiliptables -A OUTPUT -i wlan0-1 -p tcp  --dport 81 -j DROP07:30
larsemiliptables v1.4.10: Can't use -i with OUTPUT07:30
larsemilnu ska jag åka och betala mitt hus jag får idag.07:32
larsemilpeace out07:32
cHarNe2larsemil: får du hus? nice!07:37
Dynamitundrar om man ska installera B.A.T.M.A.N07:40
HeManDynamit: har du någon att köra B.A.T.M.A.N med?08:11
HeManDynamit: jag har labbat lite olsrd som är ett liknande koncept08:11
joelshHur klonar jag en disk med DD?08:14
joelshHa försökt men får errorrs08:14
DynamitJa jag har ju förtusan 3 OpenWrt enheter vad av 2 körs 24/708:15
HeManDynamit: för att det ska bli ett bra batman-nät ska du helst ha flera internetanslutningar som är på fysiskt skilda platser och sätta lite trådlösa routrar mellan08:16
joelshKan någon förklara för mig varför den generarar att den kopierat 0 bytes?08:17
joelshsudo dd if=/media/joels/Windows_7/ of=/home/joels/Skrivbord/windows7.iso count=1581875208:18
HeManjoelsh: du har angivit ett bibliotek som source (if)08:19
joelshjag vill ju klona hela discen08:19
joelsheller, allt som är på stickan..08:20
joelshhur ska jag annars ange det?08:20
andoljoelsh: Ahh, har du skivan monterat under /media/joels/Windows_7/08:20
joelshaa08:20
joelshusb stickan*08:20
HeManjoelsh: till dd ska du ange block-devicen, dvs if=/dev/sdb eller vilken det nu är08:20
joelshah okej08:21
andoljoelsh: Det du då istället vill ha efter if= är den faktiska blockenenheten. Kommandot mount borde kunna tala om det för dig.08:21
joelshsudo dd if=/media/joels/Windows_7/ of=/media/joels/12D04AC1D04AAAB5 bs=32M dd: öppnar ”/media/joels/12D04AC1D04AAAB5”: Är en katalog08:21
joelshah, vill kopiera /dev/sdc1 till /dev/sdb108:22
joelshdet är vad jag vill göra08:22
HeManjoelsh: är sdb1 en tom usb-sticka?08:22
joelsha08:22
andolÄr det verkligen meningsfullt att skriva ett iso-filsystem direkt till en usb-enhet?08:24
andoljoelsh: Hursom, ifall du vill läsa från en cd-skriva till en iso-fil så skulle jag hellre rekommendera readom framför ren dd, så får du även lite felkontrol och sådär med på köpet.08:24
andolhttp://pthree.org/2011/09/26/how-to-properly-create-and-burn-cddvd-iso-images-from-the-command-line/ sammanfattar det hela rätt bra.08:24
joelshOkej, nja.. egentligen vill jag göra /dev/sdb1 identisk med /dev/sdc108:25
andoljoelsh: Fast var inte det ena en cd-skiva och det andra ett usb-minne?08:26
joelshNä, två stickor08:26
joelshav samma storlek08:26
joelsholika märken dock08:26
andoljoelsh: Ahh, blev lite förvirrad utav att du i första fallet villle skriva det till en fil med ändelsen .iso08:27
joelshah, förstår det.. jag försökte få ut det till en iso för att sen använda windows egna verktyg för att få över den till stickan08:28
joelshefter att jag försökt rakt av klona skiten bara08:28
joelshläser man dd men känner mig korkad08:28
bamsefarjoelsh: Du ska köra dd mot blockdevices, inte mountpoints.08:29
joelshJa men varför funkar inte sudo dd if=/dev/sdc1 of=/dev/sdb1?08:30
andoljoelsh: Är det ett bootbart usb-minne då? Ty annars har du väl ändå ingen väsentlig info utanför filsystemet, varpå vinsten med dd (jämfört med säg rsync) är ganska liten.08:30
joelshtranscend 16gb måste väl vara bootbart, flaggan är satt som boot08:31
joelsh;/08:31
huttanjoelsh: unmountar du sdb1 innan dd?08:32
joelshnä, det har jag inte gjort08:41
joelshär det rekomenderat?08:41
huttanjoelsh: ja08:41
joelshunmount /dev/sdb108:41
huttanja08:42
huttansudo unmount /dev/sdb108:43
huttansen ditt sudo dd kommando du gjorde innan08:43
huttanjoelsh: umount är det, skrev lite fel08:44
joelshnu rullar den iaf.. kan trycka på enter så något händer08:48
joelshfår dokc inte se %08:48
huttanden är helt tyst08:48
huttandu får ny prompt när den kört färdigt08:48
joelshAlright08:48
joelshKing man08:48
joelshHar en annan fråga nu när detta löst sig..09:10
joelshHar dampet på att min server ibland vill att jag ska trycka enter för att den uppdaterat kerneln09:10
joelshhur undviker jag att trycka enter i startup?09:10
Coffejoelsh vid boot ?09:36
KrallNågon som vet hur jag ökar RAM i via hårdisk utrymme, är det möjligt med RPi?10:20
cHarNe2Krall: du vill ha mer ram i din RPi? Med hjälp av att använda en exterm hårddisk?10:25
Kralltänkte ifrån sd10:25
cHarNe2ok, som swap då eller?10:25
Kralljo tror de10:27
cHarNe2http://elinux.org/RPi_Adding_USB_Drives här kanske du kan hitta mer info10:28
cHarNe2http://baleinoid.com/whaly/2012/06/rpi-add-a-swap-file/ och denna10:28
larsemilHeMan: iptables -I forward -i br-woop -p tcp  ! --dport 80 -j DROP10:31
larsemilHeMan: det där gjorde susen.10:33
Dynamitnu jäklar ska det snart lekas10:35
Dynamitska bara ta routern som ligger och installera aircrack-ng10:35
DynamitHar SD-kort modden men misslyckas hela tiden kopiera exakt allting ifrån routern till SD-kortet hur jag än gör så måste banta OpenWrt en jäkla massa10:36
larsemiljag ska prova köra min cpu utan kylning10:37
andollarsemil: Har ni inte sådant naturligt uppe i norr? :)10:45
CoffecHarNe2:  läget ?10:48
Dynamithar ni läst vad som gjorts idag med OpenWrt?10:50
DynamitThe OpenWrt Release Team would like to announce the final Attitude Adjustment Release (12.09). ;)10:51
UkuleleSolenGod dag i stugan!10:52
HeManDynamit: yey! hade missat det10:56
cHarNe2Coffe: bara bra10:57
cHarNe2Coffe: testat appen?10:58
UkuleleSolenjag sitter här med ett helt nyinstallerat Ubuntu 12.10 på en stationär. Oavsett vilken upplösning jag använder, räcker skärmen inte till och jag ser bara halva programpanelen.10:58
UkuleleSolenNån som vet vad det kan bero på?10:58
larsemilUkuleleSolen: inte skärmen som behöver kalibreras? eller att du har en till skärm / tv inkopplad? eller något sånt?10:59
UkuleleSolenDetta är en HD-TV. Funkade fint till samma dator för ett par timmar sedan.11:00
UkuleleSolen"Blåste ren datorn" alldeles nyss, för det var för mycket som inte funkade. Minns jag hade samma fel förra gången vid nyinstallation... men minns inte vad jag gjorde för att lösa det11:02
UkuleleSolenKör jag med nvidias egna drivare får jag en ruta med svarta kanter runt och unity vägrar gå igång. Kör jag med öppna drivare får jag Unity med då räcker skärmen inte till11:17
=== ispookan_ is now known as ispookan
fr33r1d3Nån som har koll på vilken tid 13.04 släpps?11:39
Philip5brukar speglas ut under dagen och eftermiddagen sedan publiceras officiella länkar11:41
Nafallofr33r1d3: skulle släppts för 42 minuter sen...11:42
Nafallo...men jag hittade en blocker, vilket jobbas på11:42
cHarNe2trodde dom börjat med dagliga builds?11:43
fr33r1d3går jag in på ubuntu.com kommer jag bara till en nedladdning av 12.10.11:45
Nafallofr33r1d3: se ovan :-)11:45
fr33r1d3Kör jag en vanlig uppdatering på datorn säger han inget om en ny version heller.11:45
Nafallodet är för att det inte är släppt ännu.11:46
fr33r1d3Ska ju komma idag, undrade bara om nån visste när..11:46
Nafalloupdate-manager -d om du inte orkar vänta ;-)11:46
Nafalloja, som sagt vet ju jag när det var tänkt att släppas... 13:0011:47
fr33r1d3jo, kan den, men tänkte vänta tills den släpps den vanliga vägen =)11:47
=== madbear_ is now known as madbear
Nafallojag hittade en bugg, så det fick vänta :-)11:47
UkuleleSolenjag sitter här med ett helt nyinstallerat Ubuntu 12.10 på en stationär. Oavsett vilken upplösning jag använder, räcker skärmen inte till och jag ser bara halva programpanelen.11:49
UkuleleSolenNån som vet vad det kan bero på?11:49
UkuleleSolen"Blåste ren datorn" alldeles nyss, för det var för mycket som inte funkade. Minns jag hade samma fel förra gången vid nyinstallation... men minns inte vad jag gjorde för att lösa det11:49
Philip5Nafallo: kunde du inte hittat den igår istället för att bli en show stopper idag ;)11:49
NafalloPhilip5: man kan ju tycka det :-P11:50
Philip5:)11:50
fr33r1d3UkuleleSolen: "Halva programpanelen"? Kan du skicka upp en bild så vi ser?11:53
UkuleleSolenNja.. Sitter inte vid den datorn nu. Dessutom är den, den här gången uppstartad med nvidias drivare och då kommer jag inte åt just några program11:55
larsemilnågon som vet hur man gör för att få open office att visa tomt istället för 0 när värdet är 0?11:55
HeManlarsemil: har du köpt tomt?11:59
HeManlarsemil: *badumdish*11:59
larsemilfu11:59
HeMantrodde du skulle svara med "tomte!"...11:59
andolJomentitta, HeMan har gått och blivit Barre :)12:00
HeManär de it likt så säg12:00
andolRedundans!12:00
HeManPrestanda!12:01
Nafallo:-D12:03
HeMankan man få sshd att "tvinga" en portforwarding typ -L 5904:localhost:5904 utan att man begär det i klienten?12:04
UkuleleSolenI menyn för properitära drivrutiner finns det flera stycken från Nvidia. Hur ska man kunna veta vilken som passar? Är det bara att prova sig fram?12:07
UkuleleSolenOk, följde en guide på http://askubuntu.com/questions/207368/cannot-make-nvidia-driver-work-with-ubuntu-12-10 o då löste det sig till sist12:08
andolSådärja, då är 13.04 officiellt släppt då12:14
andolhttps://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2013-April/000171.html12:14
Nafallosläppt :-)12:15
Nafallo...och jag seedar desktop och server isos för i386 och amd64 ;-)12:15
larsemiltror inte jag kör 12.10 ens.12:17
larsemiljo det gjorde jag visst12:17
Nafallolol. amd64 server och i386 desktop tar ledningen :-D12:18
Nafallomakes sense ;-)12:18
UkuleleSolenjag upplevde problem med ljud vid HDMI vid en beta av13.04. Nån som vet om det problemet finns kvar?12:22
Nafallotesta? jag såg något i någon changelog om det tror jag.12:24
Nafallomen vem vet vad du har för ljudkort...12:24
Nafalloeller vad den nu spelar med... kretsar!12:24
UkuleleSolenNafallo: Ja, säg det :) Ljudet via HDMI listas som Nvidia. Exakt modell minns jag inte12:25
HeManär det någon vits att seeda i386 server?12:30
einandHeMan: kanske någon som kör en 32 bitars maskin12:30
Nafallovarför inte? :-)12:30
HeMankör folk fortfarande 32-bitars maskiner?12:30
einandHoppas jag12:31
Philip5Nafallo: buggen du hittade. påverkar den bara ubuntu eller även kubuntu, xubuntu, etc?12:31
HeManär atom fortfarande 32-bitars?12:31
einandnej12:31
NafalloPhilip5: alla12:32
andolHeMan: På små virtuella maskiner kan det ju fortfarande vara en vinst att spara lite RAM med hjälp utav 32-bitars.12:32
einandAtom har väl aldrig vart enbart 32 bitars?12:32
HeManandol: ksm ftw!12:32
andoliofs12:32
Philip5Nafallo: tänkte för kubuntu 13.04 har de rullat ut nu12:32
einandnja, snarare alla företag, eller privatpersoner köper inte konstant nya maskiner12:32
NafalloPhilip5: det släpptes för ~15 minuter sedan.12:32
einandoch det känns totalt onödigt om de gamla fungerar12:32
HeManeinand: det var först Diamondville som det blev am64 på atom12:33
einandär det 2dra-gen atom?12:33
HeManjo12:34
einandvet jag köpte ett gäng atomer rätt tidigt, kanske 6-9 månader efter intels första släpp, och det var 64bits12:34
HeMankom 2008 i juni12:34
einanddet är 5 år sedan ;)12:35
HeMandet verkar vara bios-beroende med12:35
HeManJetWay aktiverar inte 64-bitarsstöd på sina bios12:36
Barreandol: HeMan och jag är samma person, olika personligheter men samma fysiska person, viste du inte det? :P12:36
HeMannåväl, jag har plats för i386 server så jag seedar den med12:36
larsemilBarre: fast ni ser lite olika ut. jag har ju ätit med er båda.12:36
HeManandol: jag och Barre delar samma astrakropp12:36
HeMan+l12:36
larsemilni delar samma humor och kanal. och det är mer än nog.12:36
HeManlarsemil: har du ätit med båda samtidigt?12:37
Barrelarsemil: well... so do you :P12:37
larsemiljag har ju bra dålig humor12:37
larsemilni har bara dålig. två olika nyanser. men ack så viktigt.12:37
larsemil:D12:37
DrGrovHej allihopa12:38
* andol är rätt säker på att han sett Barre och HeMan samtidigt12:38
HeManandol: chimärer12:38
DrGrovHar ett mycket konstigt problem. Datorn går ej på och en röd LED blinkar emellanåt. Fungerade riktigt bra igår. Några ideer vad som kan vara problemet? Blir den för varm kanske och därför vägrar starta? För mycket damm?12:38
Barreandol: du är skelögd12:41
Barreandol: jag förslyttar mig väldigt snabbt mellan två platser så jag upplves vara på två platser...12:42
HeManandol: fast som två olika personer12:42
Philip5Nafallo: är det bara desktop.iso som släpps nu? kommer alternative senare eller har man bakat ihop dem?12:43
HeManvi upprätthåller en bra image genom att låta Barre uppfattas lite mer korkad än HeMan12:43
Philip5HeMan: hehe12:44
DrGrovNågon kunde förklara lite vad jag bör börja med för att hitta problemet då en röd led blinkar och datorn vägrar gå på? Fungerade perfekt igår, senast jag hade igång datorn var för ca. 8 timmar sedan. Den gick varm då, är det problemet att den är igenstockad?12:47
NafalloPhilip5: alternative finns inte längre.12:48
BarreHeMan: meh!12:48
HeManBarre: :)12:48
Philip5Nafallo: aha13:07
Philip5så där då... då seedar man kubuntu 13.04 så det knakar om det då :D13:08
Coffeom jag har sort|uniq på en fil om jag sedan vill blanda om den igen..  något tips ?13:10
BarrePhilip5: kubuntu!!??!!.. broken by design ;P13:14
Philip5Barre: pffff13:15
Philip5Barre: du har tydligen inte fått kalla handen på länge så som du tuffar till dig ;)13:16
BarrePhilip5: jag befinner mig inte ens i samma land som dig så jag vågar tuffa till mig :)13:30
Philip5Barre: uj, jag det förklara en del13:31
MarkusDBXNågon som vet om vinner något på intels server nics, i en ubuntu server? Eller om det blir precis samma som med vanligt billigt intel client nic?13:31
MarkusDBXVad är fördelen generellt med server nics?13:31
BarreMarkusDBX: utan att veta vilka/vilket NIC du jämför med så brukar de störst skillnaderna vara: 1) komponent kvalitet 2) performance (TCP offloading) 3) test/verify innan de skickas ut från frabric13:33
MarkusDBXBarre: med test/verify, menar du någon form av ecc?13:39
BarreMarkusDBX: nej, jag menar att innan NIC lämnar fabriken så genomgår server NIC (oftast) en betydligt hårdare tester innan de godkännn samt oftast har högre ströskelvärden för att vara godkända.13:42
MarkusDBXhaha jag läst typ: fabric, som i ethernet-språk =)13:44
BarreMarkusDBX: my bad... jag menade såklart fabrik   (sitter just nu i London så är kanske lite "skadad" av det) :)13:45
MarkusDBXhehe13:45
MarkusDBXSitter och konfar en kvm-host, som behöver ett extra nic mot wan. Kanske vinner kvm på nåt server nic? iommu osv?13:46
HeManMarkusDBX: om du inte ska köra snabbare än gbit så brukar det gå bra13:49
MarkusDBXläste om tcp offloading. Ja det verkar värt om man inte redan har många idle-kärnor.13:49
HeMandet kan dock vara problem med offloading när man kör en brygga in till virtuell maskin13:51
MarkusDBXkan vt-d (iommu) vara beroende på nätverkskortet? Resten av min rigg klarar det, och vill gärna "direktkoppla" det nya nicet till en virtuell firewall.13:53
HeManjag tror att det bara är beroende på moderkort, bios och kvm-version, men ska inte svära på det13:59
HeMankvm/kernel14:00
DrGrovIfall någon kan köra lite brainstorming vore det kul. Detta är problemet, inte Ubuntu-relaterat direkt men försöker också på #ubuntu men verkar svårare då jag förklarar det bättre kanske på svenska.14:00
DrGrovJag har kollat att alla fläkter fungerar som dom skall vid bootup, dock blinkar en röd lampa 1 ggr / sek, 2 sek paus och sedan igen. Här är det förklarat, har någonting att göra med att nånting blockar. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=110&prodSeriesId=459226&prodTypeId=12454&objectID=c0030033514:01
DrGrovVore jättevänligt ifall någon kunde brainstorma lite. Går det att resetta moderkortet eller så, alla fläkter fungerar som dom skall. Överhettning är väl problemet men det fastnar fast ändå.14:01
NafalloDrGrov: på vad?14:02
NafalloDrGrov: startar servern alls?14:03
Nafalloah, workstation. vet inte då14:03
DrGrovNafallo: Jag använder maskinen som bordsdator.14:03
DrGrovNafallo: Den startar och grön lampa lyser som den skall. Hårddiskarna går igång, fläktarna går igång osv. och märker inga problem. Bara lampan fortsätter lysa rött hela tiden.14:03
Nafalloehrm. du sa att de blinkade två gånger och sen inte blinkade 2 sekunder nyss... hur ska du ha det?14:05
Nafalloså antingen överhettad processor eller ingen processor :-P14:06
DrGrovAlltså den leden blinkar rött varje sekund, tar en paus på 2 sekunder och fortsätter sedan blinka igen 6 gånger14:07
NafalloDrGrov: kanske dags att lämna in den support? :-)14:09
DrGrovNafallo: Nja, det lär inte fungera mera =) Den är så gammal redan.14:09
DrGrovNafallo: Dock undrar man ju hur det händer så där bara. Den gick nog varm som attan igår, kanske en förklaring.14:10
Nafallodu sa det själv... "Den är så gammal redan."14:10
DrGrovJa men ändå. Processorerna är endast ca. 3 år gamla i den. Samma sak med minnet osv. Den är ombyggd lite.14:12
DrGrovMen, får se. Kan ju alltid byta till någon annan dator och köra backup sedan via diskarna skilt.14:16
Nafallolol. nästa Ubuntu blir saucy ;-)14:41
Nafallosaucy salamander.14:41
Nafallohttp://t.co/oRAjtDBiF114:41
Philip5hehe14:43
WhiskeyHur uppdaterar du från ubuntu server 12.04 till 13.0416:36
=== D0minat0r_ is now known as D0minat0r
Philip5jaha, om man skulle börja med att göra backups nu innan det är dags att blåsa burken för en ren och fräsch installation av kubuntu 13.04 :D16:50
Nafallonågon som hittat dokumentation om hur man testar mir i 13.04? :-)17:25
Philip5hej då kanalen... nu blåser jag allt och kör in nya friska moderna vindar... 13.04 here i come... :D18:15
* Philip5 håller tummarna18:15
andolJorå, Ubuntu 13.04 verkar helt klart funkis.18:39
madmaxionefast han kör ju kubuntu :)18:53
David-Anyss på tv för de som gillar konspirationer: "Mysterier Holst" SVT2 20:00-21:00, norsk doku om motståndsman som dog i stockholm strax efter kriget. (repris sön)19:00
einand19:09
David-Aså?19:10
David-Avi får vänta 50 min på nästa "nytt på tv"19:11
einandnä, fixade saker19:12
einandoch det är fixat nu19:12
einandhttp://i.imgur.com/x9DEfRr.jpg19:15
blurkeinand, snett? :)19:17
David-Asnygg utsikt19:20
einandblurk: bara tillfälligt19:24
einandblurk: ville testa om väggen passade19:24
David-Anyss på tv "Älskade datorer: Apan i maskinen" del 3 av 3 Kunskapskanalen 21:00-21:50, om George Price o hans dilemma med den fria viljan. häftig musik. (repris sön,tis)19:51
einandfuskbyggarna på 4:an19:53
blurkbada och sen gå till jobbet,   :)19:54
einandok19:55
David-Aprogram om fuskbyggare är bra, så folk drar sig för o bygga, folk är så optimistiska. på samma sätt är program om förlossninsskador bra, så folk drar sig för att skaffa barn. folk tycker de är gulliga, men barn är bara elaka o dyra.19:59
einandDavid-A: fast fuskbyggarna handar ju om folk som fuskar20:05
xeronicprecis uppgraderat ubuntu till 13.04. De första gångerna jag startade datorn gick den inte igång, klagade på NVIDIA något. Nu fungerar det, men när jag kommer in i Unity är backgrunden helt grå  och det går inte att ändra20:12
xeronicNågon som vet vad som kan vara fel?20:12
cHarNe2låter som grafik-kort problems eller liknande20:12
xeronicJo jag misstänker det med, men vet inte hur jag ska göra? Allt annat verkar fungera bra och 3D läget är aktivt20:15
madmaxionexeronic: vilket grafikkort har du? jag frågar inte för att jag vill hjälpa dig utan slippa hamna där du är själv.20:17
xeronicnvidia 560gtx20:17
xeronicti20:17
madmaxioneah, jag har 550gtx ti20:17
madmaxionevågar nog inte testa 13.04 ännu20:17
xeronicFår väl pröva att byta drivare fram och tillbaka.. Så drygt..20:19
madmaxionejag hade liknande problem i ubuntu 12.10, oavsätt drivare.20:20
xeronicFinns det något bra sätt att ladda om systemet när man valt ny drivrutin förutom att starta om?20:20
cHarNe2xeronic: om jag vore dig, skulle jag kolla i #ubuntu, dom flest här har nog inte uppraderat än20:23
madmaxionegud vad politikerna ljuger i debatt20:29
madmaxionealltså, programmet debatt20:29
madmaxioneborde ju finnas ett debattprogram där människor som jobbar med politik inte är välkommna20:29
madmaxioneundrar om dom sover gött, ljugarligan.20:32
einandmadmaxione: vad ljuger dom om nu då?20:34
madmaxioneen politiker i vänstern sa att hon när hon sökte sin första lägenhet fick till svar att dom inte ville ha dit såna som hon längre20:35
madmaxionede har nog med invandrare20:35
madmaxionealltid när dom åker dit med taxi till debat, så är det en invandrare som har master degree inom kärnfysik men inte får jobb med annat än taxi20:36
madmaxionejag menar ju givetvis inte att det inte finns rasism, och det finns massor med sån.20:36
madmaxionemen, de här situationerna är bara hitt på20:36
=== madmaxione is now known as maxjezy
maxjezyjag skulle vilja påstå att politiker är ett hot mot demokratin20:54
maxjezyoch, vi kommer antagligen se demokratin försvinna allt mer, det är en omodern modell.20:55
maxjezyundrar om philip5 fick problem med kubuntu installationen20:57
maxjezytagit ett par timmar redan.20:57
maxjezyen ny serie som heter burger land verkar intressant21:04
maxjezyhamburgare är alltid nice21:04
Philip5nu återstår bara att configa, installera och fixat till nyinstallationen av kubuntu 13.0421:08
Philip5bara att börja då...21:08
David-Anyss på tv "The Gatekeepers" Kunskapskanalen 22:50-00:30, långfilmslång doku där bara personer från Israels säkerhetspolis pratar, ändå väldigt kritisk. Ken-Burn-effekter tagna till nya nivåer. (repris från mån, repris lör)22:30
peyamTjenaaaaaaaaaaa22:36
David-Ajag gjorde   ''grep 1356 /proc/2516/*''  o ny swappar maskinen utav bara h-lsike, om nån minut är det virt minnet fullt, så passar på att säga adjö nu22:39
peyamvf?22:39
peyamorka22:39
peyamvem vil prata rasism?22:43
peyamannars går ja22:43
peyamgå dår jag22:44
David-Afortfarande vaken! det gick väldigt segt några minuter, men överlevde22:49
David-Auptime contest: jag bootade o loggade in 28 dec förra året, har inte bootat om o inte ens loggat ut sedan dess. är inte det ett bra stabilt gui så säg?22:53
maxjezywb Philip5!23:06
maxjezyhur guck dät?!23:06
maxjezymed kubuntu, fick du problem med drivrutinerna?23:06
maxjezygråa bakgrundsbilder, fel utlösning på grafiken eller så?23:07
Philip5nej23:17
Philip5bara det vanila strulet med jmicron att den vill lägga vissa diskar som fakeraids23:18
maxjezyPhilip5: hade inte du nvidia 560gtx?23:25
Philip566023:25
maxjezyjaha.23:25
maxjezy560 hade grafikproblem iaf23:25
maxjezyjag vågar mig inte på test innan ja läst att det funkar23:26
Philip5har sällan problem med nvidia23:27
maxjezymitt kort funkar inte i ubuntu 12.1023:29
Philip5konstigt23:29
Philip5mycket pill det är att installera och configa så man får allt som man vill ha det igen23:30
maxjezyjepp, det ger ju bild men den är skalad och kapad och croppad och fel.23:30
maxjezyoch fel utlösning.23:30
maxjezyhögsta va väldigt låg, 800x600 om ja inte mins fel.23:30
Philip5utlösning...23:30
Philip5låter som du inte kör med nvidias drivisar då utan någre vesa default eller nått23:31
Philip5jag får min skärms native upplösning direkt23:31
maxjezyjag har testat alla drivisar som fanns.23:31
maxjezyi repo23:31
maxjezynvidia 304,   310 osv.23:31
maxjezyprecis som i ubuntu 12.0423:32
maxjezyfast i 12.04 funkar det ju :)23:32
Philip5skumt23:42
Philip5undrar vilket blir det första paketet jag kommer packa för 13.04 blir23:43
Philip5som ligger efter23:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!