/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/27/#ubuntu-no.txt

* RoyK aner ikke hva pineappl1 snakker om01:29
pineappl1Det var jammen på tide!01:30
pineappl1hehe01:31
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
pineappl1neida, her https://www.facebook.com/about/newsfeed01:31
pineappl1:)01:31
RoyKbare opptak01:35
pineappl1RoyK: Ja, bare lureri01:36
pineappl1RoyK: Har du testet 13.04 da? :P01:41
RoyKpineappl1: har en pc på jobb på 13.04 og en vm med det01:45
RoyKnoe kødd med X og btrfs med den pesen på  jobb, ellers fint01:45
pineappl1ok, hva styres av btrfs?01:46
RoyKbare rot med oppgraderinger og sånt01:46
RoyKting styres ikke fra btrfs01:47
pineappl1aha ok01:47
RoyKinstallerte btrfs-apt-noe som snapshotter hver gang du kjører apt-noe01:47
RoyKfunker fint, men ikke i gui01:48
pineappl1Hm, det sa meg lite01:49
Malinuxbtrfs-apt- et eller annet lager et snapshot av filsystemet slik at om du kjører apt-get (F.eks) og noe går galt, så kan du bare rulle tilbake til snapshottet som ble laget07:06
Malinuxer det ikke sånn?07:07
mariuskoLurer på om denne kjører Ubuntu: http://www.lenovo.com/products/us/tablet/thinkpad/thinkpad-helix/08:14
mariuskoSer man kan skru av UEFI-boot om det skulle være noe problem. Den er såvidt kommet inn i norske nettsjapper.08:15
Mathiasmariusko: afaik ubuntu har uefi-shit på seg :P09:00
Mathiaslaptopen her er sånn supermongo (låst bios, med uefi halvveis aktivert)09:00
RoyKapt-btrfs-snapshot13:17
RoyKMalinux: det stemmer13:18
lolcatburde jeg oppgradere? jeg mistet boksen ;/13:40
RoyKmistet boksen?13:48
lolcatvinduet som lar deg oppgardere til 13.0313:51
lolcat.0413:51
RoyKhva snakker du om?13:54
lolcatDet kommer opp et vindu som lar deg oppgardere uten aa skrive inn kommandoer eller gjore noe som helst13:57
RoyKer du på 12.10 nå?13:58
RoyKer jo bare å ta det fra kommandolinja :P13:58
lolcatja13:59
geirhaDen dukker nok opp igjen ...13:59
lolcatJoda, men boksen var praktisk :P13:59
geirhanår du minst venter det13:59
lolcatRoyK: det rare med disken er at den har relativt regelmessige reads, men de er alle paa et par-tre tusen bytes14:00
RoyKhøres ut som støv/skitt i disken, evt ei stripe14:01
RoyKspørs om dataene du får ut av den vil være noe fillete14:01
RoyKmen som sagt - kjør på scterc 1 noen dager og gå så opp til 10 eller noe og kjør noen dager til14:03
RoyKdvs noen uker, kanskje14:03
RoyKom du finner bitcoins, og de er korrupte, så prøv ibas :P14:03
lolcatRoyK: Jeg vurderte frysemetoden14:07
lolcatMen burde kanskje kjore skriptet pa den14:08
RoyKskript?14:15
RoyKer ikke med14:15
lolcatet som ekstraherer bitcoin wallets fra diskbilder14:19
RoyKok14:29
RoyKkjør en ny rsync først14:29
RoyKrsync bruker jo bindiff, så det bør ikke ta så lang tid. kan fint kjøres mens gjenopprettinga går14:29
Solskogeneh, gjør den?15:56
RoyKja15:58
Solskogencitation needed ;-)15:58
RoyKbare prøv15:58
geirhaStår ikke noe om det i manualen15:58
Solskogenjeg er nemlig ganske sikker på at den ikke støtter det15:59
RoyKnei, men da jeg for kanskje 10 år siden lasta ned en ny iso av skolelinux med rsync, så tok det rimelig kort tid å rsynce til den gamle isoen, men laaaaaaang tid å laste ned hele skiten15:59
RoyKrimelig sikker på at jeg har rett på dette16:00
Solskogenrdiff tror jeg derimot har noe som kan minne om det16:00
Solskogenmen jeg har tatt feil før - og kan helt sikkert ta feil igjen16:03
RoyKjeg tar aldri feil, bortsett når jeg ikke har rett16:07
Solskogenrsync har noe som heter --partial16:10
Solskogenog det virker sånn tålig16:11
Solskogenjeg har nå prøvd å endre en bit på en 1G stor fil - det går mye raskere å overføre, men ikke så raskt at det faktisk bare blir overført en bit16:15
RoyK-P16:15
RoyKsom er --partial --progress16:16
* RoyK bestiller pizza og kranger ber om masse guff 17:21
RoyK*rap*18:17
RoyKpizza er digg18:17
RoyKmåtte bort og hente den - de hadde ikke bil18:18
* Mathias raner RoyK 18:19
* RoyK mumler noe om at å dra 200 mil for å rane en pizza er litt dårlig bruk av ressurser18:24
lolcatRoyK: flamenco leverer19:40
RoyKhehe19:41
RoyKlolcat: vært på fylla på grefsen eller noe?19:41
RoyKflamenco er noe av det bruneste jeg kjenner - møkkasted!19:43
lolcatJeg drikker bare paa krinsja19:46
RoyKvisste ikke at det var pub på kringsjå20:23
RoyKhar vært på den på songn,  da20:23
* RoyK setter på tom waits for å tenne motbrann mot fjortisfesten i nabokåken20:33
lolcatden paa sogn suger naa20:34
lolcatSkjonner ikke hvordan de kan drive pub darligere enn sio20:34
RoyKlage ubunth-no-party en dag?20:59
RoyKmå bare bli varmt nok20:59
RoyK  22:07
IvarB 22:16
lolcat1.5% gjennom scriptet for aa finne wallets23:07
lolcat2.5 timer siden forrige suksessfulle read23:08
jo-erlendRoyK, jeg har så dårlig samvittighet for de siste månedene. Vi skal helt klart gjøre noe og jeg har planen klar, men ting må litt på plass først.23:25
jo-erlendFørst og fremst må vi danne en kjerne. Den hører hjemme på LP. For at det skal kunne skje, må vi skape innhold som forklarer hva LP er for noe. Når det er på plass, blir alt veldig mye enklere på alle mulige måter. Men det er en utfordring i seg selv. Majoriteten nå, har ikke erfaring med VCS, bugtracking, etc. Derfor er vi nødt til å forklare det på en forståelig måte.23:35
jo-erlendVi har verktøyene, men hittil har det bare vært noen få som har benyttet seg av dem. Men det er på den måten at vi kan gjøre noe med de tingene vi er interesserte i å gjøre noe med, men det er også på den måten vi skaper oss et samfunn. Jeg liker ikke status quo i det hele tatt. Vi er langt større i Facebook enn utenfor. Det er ikke en god utvikling.23:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!