/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/27/#ubuntu-tr.txt

fnoyanisiselam00:50
f0undsana da selam fnoyanisi00:50
fnoyanisibundan sonra selma demim00:50
fnoyanisias00:50
turgay:)02:18
hanzalaslm lr11:41
erdaltaskesenMerhaba11:57
turgayselam13:37
f0undsana da selam turgay13:37
hanzalaslmlr19:20
hanzalapaneldeki calışma alanı degıştırıcısı varmış göremıyorum nerde19:21
hanzalaubuntuda  4 masa ustu nasıl oluşturulur19:36
gamyoncuselam20:13
f0undsana da selam gamyoncu20:13
=== gamyoncu is now known as cmdexe
cmdexef0und: ne ayaksın sen aslanım20:16
f0undcmdexe: (ne <item1> <item2>) -- Does a string comparison on <item1> and <item2>. Returns true if they are not equal.20:16
cmdexemuaheha20:16
=== cmdexe is now known as kamyoncular_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!