/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/27/#ubuntu-vn.txt

=== Ubunxu|zzz is now known as Ubunxu
=== quangteospk is now known as luffy_
* _Tux_ tát favadi11:20
_Tux_thử bộ gõ Tiếng Việt11:20
_Tux_Nước Việt Nam ta giàu và đẹp11:20
_Tux_blo bla bla11:21
=== Tux|Ubuntu is now known as _Tux_
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== n0bawk` is now known as n0bawk
vubuntor398chào các bác15:32
vubuntor398em dùng dùng shell trong emacs15:33
vubuntor398muốn khi c-x c-c nó tự động exit shell15:33
vubuntor398mà k hỏi thì làm thế nào nhỉ15:33
n0bawkko hỏi cái gì?15:51
vubuntor398active process exist; kill them and exit anyway?15:54
n0bawkchắc có setting chỗ nào đấy :))16:09
n0bawkvubuntor398: http://www.emacswiki.org/EmacsNiftyTricks16:14
vubuntor398cảm ơn bác16:16
vubuntor398nhưng bác chỉ cho em chỗ nào setting cái đấy với16:17
vubuntor398cả đống kia dài quá16:17
vubuntor398:D16:17
vubuntor398à các bác cho em hỏi luôn là16:20
vubuntor398có cái package gcc nào down về và giải nén ra là dùng16:20
vubuntor398mà k cần build hay install k16:20
n0bawkco'16:23
n0bawkday` tren mang.16:23
n0bawkvubuntor398: search active process exist16:23
n0bawkở cái link trên16:23
n0bawkmục external tools gì đó16:23
vubuntor398symbol's function definition is void: flet16:26
vubuntor398nói báo lỗi này bác noback ạ16:27
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor553Chào mọi người,16:35
vubuntor553em có vấn đề này mong mọi người giúp đỡ16:36
vubuntor553em cài ubuntu 10.4 bằng usb bị lỗi16:36
vubuntor553đối với phiên bản 10.4 desktop thì nó hiện ra màn hình trắng, nhấn phím bất kì thì bắt nhập uername với pass16:37
vubuntor553sau khi nhập nó báo sai rồi hiện ra màn hình comand line16:38
vubuntor553còn đối với bản alternate thì sau bước nhận dạng bàn phím bị lỗi16:39
vubuntor553trong khi đó, với các file iso đo em cài bằng VMware thì vẫn bình thường16:40
vubuntor553cong đối với các phiên bản 12.4 vẫn cài được bình thường song song với win16:41
vubuntor553mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người16:42
kid_bạn ghi ra usb bằng gì?16:47
vubuntor553bằng UltraISO17:00
vubuntor553trước đó mình có ghi file iso bản 12.4 cũng bằng UltraISO17:00
vubuntor553cài đặt bình thường17:00
=== Tux|Away is now known as _Tux_
_Tux_vubuntor553: dùng unetbootin mà làm USB Boot17:13
vubuntor553có nghĩa là lỗi là do cái UltraISO?17:14
_Tux_không biết17:15
* _Tux_ chả xài mấy đồ "xịn" đấy bao giờ17:16
vubuntor553ek, vậy bạn có biết tai sao lại gặp lỗi vậy không?17:19
vubuntor553chứ mình thì nghĩ không phải do UltraISO, tại trước đó mình cũng dùng UltraISO burn ubuntu 12.4, win8 cài ầm ầm mà chả có vấn đề gì hết17:20
_Tux_thế cuối cùng là bạn muốn làm cái gì?17:22
_Tux_vubuntor553: dùng đồ crack17:23
_Tux_rồi tin nó xịn17:23
_Tux_không phải cái gì hay ho cả17:23
_Tux_iso của ubuntu rất khả chuyển17:23
_Tux_dùng grub/grub4dos/grub217:23
_Tux_đều boot được, thậm chí là trực tiếp từ file iso17:23
_Tux_thành ra nếu bạn kêu không phải do UltraISO17:24
_Tux_thì tự đi kiểm tra file iso của mình17:24
_Tux_vì tôi là tôi đếu biết cái UltraISO nó *burn* theo cái nghĩa quái nào17:24
vubuntor553xin lỗi bạn, nhưng mình dùng bản portable, không crack. Cảm ơn bạn vì những câu trả lời, thân17:34
_Tux_portable không crack17:35
_Tux_=))17:35
_Tux_thôi tùy bạn17:35
* _Tux_ chả ảnh hưởng17:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!