/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/28/#ubuntu-dk.txt

Barnabassidder på en 12.04.2 LTS release13:14
Barnabasnikolaj@stevieray:~$ cat /etc/lsb-release13:14
BarnabasDISTRIB_ID=Ubuntu13:14
BarnabasDISTRIB_RELEASE=12.0413:14
BarnabasDISTRIB_CODENAME=precise13:14
BarnabasDISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 12.04.2 LTS"13:14
BarnabasBurde der ikke komme en update option til den nye 13.04 ?13:15
Barnabasaah den nye er ikke en lts viser det sig ..13:32
Barnabasmakes sense13:32
no-thing2hvad er ubuntu nu fixet på?18:54
no-thing2det udspringer fra debian ikke?18:55
no-thing2eller hvordan er det lige18:55
cgtdkjo, Ubuntu er Debian-deriveret18:56
no-thing2ahhh ja19:29
no-thing2Godt nok mange herinde19:29
no-thing2eller flere end så mange andre danske kanaler :P19:29
jarlenDer er ikke mere aktivitet af den grund19:30
no-thing2Ahh okey :/19:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!