/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/28/#ubuntu-vn.txt

vubuntor627moi nguoi cho minh hoi minh cai dat wine va chay lenh "sudo apt-get install wine1.4-i386"00:19
vubuntor627ma no bao the nay va khong cai duoc "Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. The following information may help to resolve the situation:  The following packages have unmet dependencies:  wine1.4-i386 : Depends: libmpg123-0 (>= 1.6.2) but00:20
vubuntor627vay la sao vay minh moi dung ubuntu nen chua ranh lam00:20
vubuntor478Main của mình là Gigabyte H61M-S2PV, Audio ALC887. Chạy ubuntu 12.04. Khi cắm mic vào ko nhận đuợc. Các bạn giúp mình với!04:25
vubuntor478n0bawk:04:28
vubuntor478C4NoC:04:28
vubuntor478_Tux_:04:31
vubuntor674làm thế nào để biết máy tính của mình đã có roor hay chưa ạ ?04:58
Dynamovubuntor674: có roor là có gì?? :-w05:26
vubuntor674ak e nhầm ạ . root ý.05:34
_Tux_vubuntor674: =))06:05
_Tux_vubuntor674: thế bạn hiểu root là gì ;)06:06
_Tux_tsb báo đài các thể loại06:06
_Tux_quảng cáo root iPhân các kiểu06:06
_Tux_=))06:06
vubuntor674híc06:11
vubuntor674e có đọc nhưng ko cài được06:11
_Tux_vubuntor674: root thì chỉ dành cho mấy thiết bị di dộng thông minh thôi06:12
_Tux_chả ai nói root máy tính cả06:12
_Tux_lolz06:12
vubuntor674:(06:17
vubuntor674aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06:17
vubuntor958mấy bạn cho mình hỏi là dấu {...............} để làm gì :)11:18
_Tux_vubuntor958: lolz11:20
_Tux_Thế chữ để làm gì?11:20
vubuntor958chữ để code, ý nghĩa của nó là để làm gì11:23
_Tux_vubuntor958: ngôn ngữ nào11:25
_Tux_bạn hỏi một câu hơi *ngớ ngẩn* đó :)11:26
vubuntor958vd như ; để kết thúc câu lệnh vậy {} để làm gì?11:27
_Tux_vubuntor958: command blocks11:27
vubuntor399các bạn cho mình hỏi có package gcc binary đã build sẵn chỉ việc dùng cho kit arm k nhỉ?14:00
vubuntor399k phải mấy cái kiểu như arm-linux-gcc hay cross toolchain nhé14:01
_Tux_vubuntor399: linaro project á14:01
vubuntor399hic mình k rõ bạn ạ14:02
vubuntor399cụ thể là thế này14:02
vubuntor399cái source code mình dùng nó cần dùng autotools14:02
vubuntor399mà muốn cài cái autotools này dưới mạch mình cần cái make14:03
vubuntor399mà muốn có make thì cần có gcc14:03
vubuntor399đấy là mấy cái mình đang lò mò để làm14:03
vubuntor399bạn có ý kiến gì giúp mình với14:04
_Tux_vubuntor399: thì cài gcc vào mà cross compile14:05
_Tux_có thế thôi14:05
vubuntor399cross compile như thế nào bạn14:05
vubuntor399vì mình muốn cài nó xuống thẳng mạch14:05
_Tux_.g linaro project cross compile14:06
SupyCrab_Tux_: Platform/DevPlatform/CrossCompile/UsingMultiArch - Linaro Wiki: <https://wiki.linaro.org/Platform/DevPlatform/CrossCompile/UsingMultiArch>; Platform/DevPlatform/CrossCompile/CrossBuilding - Linaro Wiki: <https://wiki.linaro.org/Platform/DevPlatform/CrossCompile/CrossBuilding>; Linaro Toolchain Binaries project files : Linaro ... - Launchpad: <https://launchpad.net/linaro-toolchain-binaries/+download>; (2 more messages)14:06
_Tux_vubuntor399: là compile trên CP14:06
_Tux_PC*14:06
vubuntor399để thằng autoconf lấy thông tin mạch14:06
_Tux_rồi nhét xuống cho ARM chạy14:06
_Tux_vubuntor399: autoconf nó lấy tham số môi trường14:06
vubuntor399nhưng mà mình k biết nó sẽ lấy những thông số gì để làm đầu vào14:07
_Tux_vubuntor399: đọc tài liệu đi14:08
_Tux_mỗi kit mỗi khác14:08
_Tux_mà bạn định cross compile14:08
_Tux_hay native compile ngay trên board?14:08
vubuntor399đấy mình muốn native compile luôn ấy14:08
vubuntor399vì cái source nó k có guide lấy thông tin nào đầu vào14:09
vubuntor399mình đã thử14:09
vubuntor399khi chạy ./configure trên host và thử chạy source đấy thì kết quả ok14:09
vubuntor399nhưng khi ./configure --host=arm-linux --prefix14:10
vubuntor399make14:10
vubuntor399make install14:10
vubuntor399rồi đưa xuống mạch thì nó chạy chưa đúng lắm14:10
vubuntor399sợ mình config sai14:10
vubuntor399nên đang định cài autoconf xuống mạch14:11
vubuntor399rồi chạy nó để lấy tham số môi trường14:11
vubuntor399rồi make lại14:11
_Tux_vubuntor399: mạch có OS chưa?14:11
_Tux_có rồi thì chắc Debian hả?14:11
vubuntor399mạch có rồi bạn14:11
_Tux_-> cài gcc14:11
_Tux_-> biên dịch14:11
_Tux_done14:11
vubuntor399mình dùng linux14:11
vubuntor399nhưng vấn đề là cài gcc thế nào bạn14:12
_Tux_vubuntor399: linux nào?14:12
_Tux_debian based?14:12
_Tux_hay là hardcore nào khác14:12
vubuntor399linux-2.6.28.6-2011121414:13
vubuntor399cái này bạn ạ14:13
* _Tux_ đi ra14:13
vubuntor399mình có mua kit-arm14:13
_Tux_vubuntor399: distro nào vậy14:13
_Tux_mọa14:13
_Tux_kia là kernel version14:13
vubuntor399cái này đi theo kit14:13
_Tux_cat /etc/issue14:13
_Tux_ở trên kit nhá14:14
_Tux_đừng có cat trên máy đang dùng14:14
vubuntor399nó k có /etc/issue14:15
vubuntor399chỉ có /etc/issue.net14:15
vubuntor399cat thì ra kernel14:15
vubuntor399cat thì ra kernel \r on (\l)14:15
_Tux_lsb_release -a14:16
vubuntor399trên mạch chỉ có sh14:16
vubuntor399và nó báo k có lệnh trên bạn ạ14:17
_Tux_hardcore rồi14:17
vubuntor399là sao đấy bạn14:18
_Tux_vubuntor399: thế crosscompile gcc trên PC14:18
_Tux_copy sang kit14:18
vubuntor399mình chưa biết cái này14:18
vubuntor399:D14:18
_Tux_rồi native compile trên đó14:18
_Tux_mà kiểu này thì chắc nó cũng phải cross-compile code thôi14:18
vubuntor399trên kit chưa có complier nào bạn ạ14:19
_Tux_vubuntor399: mình nói bạn không hiểu đúng không?14:19
vubuntor399đoạn hardcode vs câu cuối k hiểu :D14:20
_Tux_vubuntor399: thì kit nó ếu có comppiler14:20
_Tux_thì mới phải cross compile cái compilẻ14:20
_Tux_rồi dùng cái đấy để compile những cái khác14:21
_Tux_vubuntor399: hỏi thật là bạn dùng linux thành thạo chưa?14:21
vubuntor399à14:21
vubuntor399cross compile là arm-linux-gcc14:24
vubuntor399dùng cái này để complie gcc14:25
vubuntor399rồi đưa xuống kit compile những cái khác á?14:25
_Tux_yup14:25
vubuntor399vẫn chưa biết có được k nhưng thank bạn đã14:53
vubuntor399thank mr Tux14:53
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor824các anh cho e hỏi phân vùng của e có bị lỗi gì ko ạ, e cài ubuntu song song với win mà e thấy cái thứ 2 có dẫu báo đỏ17:18
vubuntor824http://i.upanh.com/rtzike17:18
vubuntor824có ai đang rănhr xem giúp e cái ạ17:21
_Tux_vubuntor824: bạn dùng HDD GPT?17:22
_Tux_nói chung như hình thì chắc không vấn đề gì17:23
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor824vâng ạ17:28
vubuntor824cảm ơn anh. hì17:29
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!