/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/29/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4hej - er der nogen !07:13
Ubuntubruger3hej, er her nogen ?07:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!