/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/29/#ubuntu-no.txt

RoyKmorgen06:39
SlimGNoen som har lyst til å hjelpe meg med et ethernet link problem på Linux? -> https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=19973707:37
SlimGProblemet er at om jeg ikke har ethernet kabelen tilkoblet ved boot, får jeg ikke link etter boot når jeg kobler til ethernet kabelen07:37
SlimGMed mindre jeg kjører "mii-tool --restart eth1" eller plugger ut og inn ethernet kabelen en ekstra gang07:38
SlimGProblemet er når det er strømstans på både svitsjen den er koblet inn i (ProCurve) og OpenWRT boksen, så booter OpenWRT boksen raskere enn ProCurve, ergo er ikke link tilgjengelig når OpenWRT boksen booter07:41
SlimGJeg hadde håpt å få til dette uten workarounds som f.eks. forsinket boot07:41
pineappl1Innevær i Oslo idag ja08:22
pineappl1Kaldt og grått08:23
* pineappl1 står på plattform 10, Oslo S :-)08:23
Malinuxtihi.08:27
Malinuxja, det er grått og kaldt08:27
* pineappl1 føler seg stalka :-P08:28
pineappl1hehe :)08:28
pineappl1Malinux: Er du i Oslo nå, isåfall i hvilket område? :-)08:31
pineappl18,3ºC står det inne på toget08:33
Malinuxja.08:37
Malinuxer oppe på Lutvann08:37
Malinuxi nærheten av Trosterud08:37
pineappl1ok :) sa meg ikke så mye. google maps! /me er snart ved Holmlia08:39
* Mathias lives in a house, far, far, far, far away08:57
pineappl1hehe 200 mil unna sivilisasjon?08:57
Mathiasføles som 200 lysår08:58
pineappl1Mathias: Langt det! haha08:58
pineappl1altså 189*10^12 mil09:01
pineappl1Copy/paste funka dårlig i dennclienten09:02
Mathiasjau-ish09:03
pineappl1Ja, det kommer vel ann på hva man regner som sivilisasjon da :-P09:04
Mathiasjeg har ikke funnet en by hvor alle kun bruker linux ellernor :s09:06
Mathiasskal vi slenge opp en base på dronning mauds land?09:06
pineappl1ja, så du utvider søkefeltet til andre planeter?09:06
pineappl1hehe09:07
Mathiashehe :p09:07
MathiasSETI@HOME vet du09:07
pineappl1nei? :-P09:07
pineappl1Hva mener du med det? :P Sitter på mobilen her :P09:11
Mathiasboinc-prosjekt09:11
Mathiasmen tutes, stjernegåte og trøffelspising nå09:13
pineappl1åja:P09:15
Malinuxpineappl1: oki. Trosterud er på linje 2 mot Ellingrud09:18
pineappl1Malinux: Nå er ikke jeg veldig kjent i Oslo :-P09:20
pineappl1Forhåpentlighvis blir det bedre :-P09:20
Malinuxdet får vi håpe :)09:21
Malinuxdu dro sikkert med buss, siden du skulle til Holmlia?09:21
pineappl1Tog :)09:21
pineappl1Skal til Mysen, også kjører jeg bil derfra og hjem09:25
pineappl1Så bor ikke så veldig sentralt09:26
pineappl1"Neste stasjon er Askim"09:26
Malinux:)09:34
Malinuxdette virket da i går, men ikke i dag da...09:42
Malinuxmalin@malin-M15a:~$ sudo mount black-mamba@192.168.0.101:/raid/ekstern-disk/ /home/malin/black-mamba09:43
Malinuxmount.nfs: Failed to resolve server black-mamba@192.168.0.101: Name or service not known09:43
Malinuxhm.. man skal bare ha med ip-en... :$09:45
pineappl1Malinux: Er dette mouting av volum over ssh?09:59
pineappl1mounting*10:00
RoyKMalinux: du skal ikke angi bruker med nfs10:01
pineappl1RoyK: altså ssh, har aldri hatt behovet for å mounte over ssh, må være kjekt om man har filene et annet sted :)10:01
RoyKnfs bruker enten autentisering av ip-adresse eller kerberos. det vanligste for småsystemer er å autentisere på ip i /etc/exports10:01
RoyKpineappl1: sshfs, da...10:02
pineappl1okidok10:02
MalinuxRoyK: nei, det jeg plutselig fant ut :S10:04
Malinuxpineappl1: det er nfs10:04
Malinuxmen ikke lett å alltid huske merker jeg. om jeg skal bruke bruker eller ikke10:04
RoyKtror du har gjort feil der før også, ja :)10:05
pineappl1Lag et notat med syntax og/eller lag et alias? :P10:06
MalinuxRoyK: ja, det har jeg definitivt gjort... Tror jeg nesten heiv pc-en ut vinduet eller noe også10:16
RoyKdet hjelper som regel ganske lite :P10:22
pineappl1Bærbar? Kjøp sikkerhetslenke! Hvertfall hvis det ikke er i første etasje. HMS!10:23
Malinuxja, det er nok lurt, men da forsvinner jeg med pc-en ut vinduet10:26
pineappl1Fest lenken til en annens fot da? :P10:29
Malinuxja :D10:29
Malinux^^10:29
pineappl1Malinux: Bruker du Unity? Var det ikke snakk om at man kunne sniffe hva man søkte etter, ettersom den automatisk gjorde websøk?10:32
Malinuxbruker unity, men hm, mulig, men ser ikke ut som den gjør noen websøk mer. kanskje jeg har deaktivert det et sted. jeg kan ikke huske10:34
Malinuxhvordan kan man sette opp torrentrafikken når det er 2 stk på samme nett som laster både opp og ned.11:26
Malinuxdegt er 25Mbit ned og 5Mbit opp11:27
Malinuxlaster torrenten ned med bare 400Kilobytes ish, så klarer man ikke gå på youtube eller noe med en annen maskin igjen11:27
SlimGMalinux: Om mulig kan du øke prioriteten på HTTP pakker i ruteren dere står bak11:29
RoyKtorrent er jo normalt http det også11:29
Malinuxdo'h11:30
SlimGGår den ikke tradisjonelt sett over andre porter enn 80?11:30
Malinuxjo...11:31
RoyKmen opplasting bør ikke gjøre noe for nedlasting - DSL skal i utgangspunktet være full duplex og da er opp- og nedlasting på forskjellige frekvenser og dermed uavhengige11:31
Malinuxok11:32
Malinuxmen hvordan kan man da løse det?11:32
Malinuxnå lagger det jo11:32
Malinuxlaster ned med ca 500-600 KB/s11:33
SlimGRoyK: Er ikke DSL half-duplex siden den vanligvis går over et kopperpar?11:33
RoyKSlimG: nei, "send" går over et annet, og smalere frekvensbånd enn "receive"11:34
SlimGah, da lærte jeg noe :)11:35
Malinuxog da er det ikke noe jeg kan gjøre ?11:43
SlimGMalinux: Du kan forsøke å justere ned hastighetene i torrentklientene til du finner et kompromiss du kan leve med. Du kan også øke prioriteten på port 80 i ruteren din11:46
Malinuxmen hvordan øker man prioriteten på port 80 ?12:07
Malinuxdet er forøvrig to stk. som bruker torrent på samme nettet her også12:07
Malinuxog setter jeg i gang og laster ned, så får hun lavere fart og visa vers12:08
Malinuxdet er snakk om betydelig lav fart12:08
MathiasMalinux: arp-dos jævelen da :P12:08
Malinuxjeg har satt min til å ikke bruke mer enn maks 1000KB/s12:08
Malinuxarp-dos ?12:08
Mathiasbare å sette gatewayen til noe som ikke eksisterer12:08
Malinuxkan du ta det med teskje?12:09
* Mathias henter en teskje12:09
Malinuxtakk :D12:09
SlimGDet Mathias snakker om er å hindre internet-tilgang helt for den andre PCen som bruker torrent12:12
Mathiassuperstraff vet du :P12:12
MalinuxMathias: tror ikke besteveninna mi blir blidere av det...12:12
Mathiashttp://hakipedia.com/index.php/ARP_Poisoning forklarer det greit nok12:12
Malinuxdessuten er det jo hennes nett12:12
MathiasMalinux: joooda12:12
Mathiasdu kan vel også cappe nettet hennes da :P12:13
MalinuxMathias: kan du ikke foreslå noe som virker for begge?12:13
Mathiaskan dere ikke bli enige om å sette opp schedule på torrentene?12:13
Mathiasså dere har "full" guffe annenhver time ellernoe?12:13
MalinuxMathias: jeg satte opp schedule så den bare skal kjøre om natta12:14
Malinuxkanskje like greit, men dustete og ikke en egentig løsning, men mer en workaround kanskje12:14
Mathiaseller at dere blir enige om en cap på linje ÷ antall folk - et par prosent av linja12:15
Malinuxdust..... :p12:22
Mathiasmen jeg er jo bortskjemt med en 45 mbit linje for meg selv ^^12:23
Malinuxmen her er det jo ganske grei linje og det er vel i routeren problemet er antar jeg12:24
Malinuxevt. i hodet til Malin12:25
Mathiashvilken router har dere?12:26
MalinuxD-link Dir-65512:27
MathiasDET er problemet12:27
Mathiassky d-link som jensen, sky jensen som svartedøden^1012:27
Malinuxhvilken router skal hun velge?12:27
Malinuxnoe som støtter open-WRT kanskje?12:28
RoyKopenwrt er stas12:28
Mathiasopenwrt/dd-wrt/tomato er fine saker ja12:28
Mathiasgir ordentlig liv i routerne12:28
Mathiasmen asus sine skal vel være fine12:28
Mathiasmen noen fra buffalo(?) har ddwrt pre-installert12:28
Malinuxså asus driver med routere også12:28
Malinuxddwrt preinstallert høres jo fancy ut :D12:29
RoyKasus driver vel med det meste, som så mange andre :P12:29
Mathiaset par fra netgear er brukbare, men det er litt sånn "prøv-og-feil"-opplegg12:29
RoyKjeg har brukt mye fra netgear uten spesielle problemer12:30
RoyKmen ikke alt støtter ddwrt12:30
MathiasRoyK: har møtt på svitsjer fra netgear som monger totalt, unmanaged svitsjer altså12:30
Mathiasskulle vært forbudt å lage sånt skrap og slenge en høy prislapp på den i forhold til verdien12:31
Malinuxmen det er kanskje en grunn til at d-linken er levert med egen bryter på ledningen....12:42
Mathiastrengs ikke12:43
Mathiasden krasjer jo annenhvert minutt :P12:43
Malinux:p12:45
Malinuxså raskt er det ikke, men det er relativt ofte her :S12:45
Malinuxhm....12:54
* RoyK synes alle svitsjer burde være styrbare12:54
Malinuxda har man fått prioritert trafikk på port 8012:54
IvarBartig vær her i dag12:58
IvarBhagl så full sol12:58
Mathiashttp://pastebin.com/zMrgbWCy dårlig eller brukbart? (går gjennom 2 routere og 60 meter kabel)12:59
* Malinux regner med at typen til dama blir veldig fornøyd med at jeg har omprioritert trafikken her... :S13:14
Malinuxeh.13:19
Malinuxtypen til veninna13:19
Malinuxlol13:19
Mathiashahaha13:20
Malinuxmen hun er jo dama til typen13:20
Malinuxden setningen ble veldig feil :p13:20
Malinuxaltså er hun dama til typen sin13:20
* Mathias loller litt :)13:20
Malinuxhihi13:22
RoyKgoogle glass skal visst lanseres i Q1 2014 - sikkert ikke bare jeg som vil ha :)13:36
Mathiasølglass? :P13:50
Mathiastror jeg skal spise meg ihjel på trøfler13:54
geirhaDa må du være temmelig rik14:03
Mathiassjokoladetrøfler altså14:04
Mathiasomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnommmmmmmmmmmmmmmmmm14:04
IvarBhelt sikkert ikke trøfler i dem14:05
Mathiasnei, men smaker sinnsykt godt14:05
geirhaSikkert ikke femsifret kilopris heller14:05
Mathiasmen om noen hadde spandert hadde jeg spist om kapp med meg selv :P14:06
Mathiaskan du si hvor mange sifre du har klart å tygge :P14:06
Malinuxser ut som at når serveren min laster ned torrents, så går det utover vanlig nettrafikk for andre maskiner14:20
Malinuxselv om jeg altså har satt port 80 til førstepri og  torrentporten har fått laveste prioritet14:20
loldogMalinux: det som vanligvis hjelper er aa sette upload til 80% av baandbredden ut14:22
MathiasMalinux: kan du gi meg "nøyaktige" tall? linje ut/inn, torrent ut/inn-grenser14:23
loldogHvis man sitter paa en bedriten telenorlinje med 64KB/s opp saa vil torrent veldig lett kunne sla ut hele linjen14:24
Malinuxtransmission-daemon settings: http://paste.ubuntu.com/5616076/14:24
Malinuxer canal digital14:24
Malinuxsom jo eies av stjelenor14:24
Mathiass/telenor/stjelesvindleplyndreoghor/g14:25
loldogMalinux: Har du 1mbps i opplastingshastighet?14:25
loldogHvis du har lite upload saa ville jeg heller kjort torrentene paa en $5 VPS14:26
loldogDet vil gaa fortere (du kan laste ned mens du spiller av filen naar du laster ned filen fra begynnelsen)14:26
loldogOg det vil ikke bruke noe av opplastingshastigheten din14:26
Malinuxloldog: nei, det er 25/5 og i følge speedtest.net så er det 24.76/4.9914:27
Malinuxen $5 VPS ? hva er det?14:27
loldogEn vps som koster $5 i maneden14:29
loldogjeg bruker digitalocean14:30
loldogMalinux: btw, du burde kanskje endre rpc passord14:36
Malinuxeh.. oi14:36
Malinuxså det er nok med den tallkoden til å knekke?14:37
Mathiassikkert :P14:38
loldogMalinux: Jeg er litt usikker paa hvilken hash det er, svaret mitt vil vaere kanskje14:38
Malinuxok14:38
* Mathias knekker14:39
loldogMalinux: Lurer paa om det er sha256, isaafall er det umulig-ish aa knekke et godt passord14:41
loldogfor kort til sha256, for lang til md5...14:43
Malinuxah, ok14:45
Malinuxmalin blir vekke litt14:45
Mathiasnautilus kuker litt15:41
Mathiasnår jeg har launcheren låst i launcher-baren og har et vindu åpent som ikke er i ~ så åpner den et nytt vindu15:42
loldogMin nautilus krasjer naar jeg drar filer15:59
loldogUgh, ubuntu lagde swap til meg16:03
Mathiasok.... wtf? fant et hår voksende ut fra fotsålen16:05
loldogæøå16:33
loldogKan dere se dem?16:33
RoyKmhm16:37
RoyKgitt opp å gjeninnføre ASCII? ;)16:37
* RoyK sykla fra songsvann til grefsen i dag via gamle anker vei, og kan i hvert fall konstatere at det er *vått* oppi der16:38
loldogRoyK: Jeg kan ikke se deres, men det er vel greit at dere kan se min æøå16:40
RoyKæøå?16:40
loldogNå må jeg bare finne intel drivere16:40
RoyKhar du satt opp med unicode eller latin1?16:40
Malinuxloldog: men instillingene ellers? hvorda var de? altså i settings.json til transmission-daemon?16:40
RoyKloldog: en vps til $5 i måneden? spekka hvordan?16:41
RoyKtest16:45
RoyKhm... irssi logger av en eller annen grunn ikke lenger16:45
loldog20GB, 1 cpu kjerne og noe ram16:45
loldog512mb ram16:45
loldoget par tb bandwith16:46
RoyKdet er *ikke* ille16:46
loldogMalinux: prøv å halvere opplastingshastigheten?16:46
RoyKloldog: opplasting bør ikke han noe med nedlasting å gjøre på dsl - er jo fullduplex16:46
loldogRoyK: De har litt dårligere nettverk enn linode, men den funker bra til irc og småoppgaver16:46
RoyKurl?16:47
loldogRoyK: Hvis du tar hele opplastingshastigheten vil de andre kunne få problemer med å laste sider for den opprinelige requesten blir droppet16:47
RoyKsant, men da er ikke problemet at du "tar all båndbredden", men at ruteren bufrer ihjel linja16:48
loldogRoyK: https://www.digitalocean.com/16:48
RoyKsånt kan fikses fint med "tc qdisc (noe)" på en linux-ruter som dd-wrt eller tilsvarende16:48
RoyKsett opp en kødisiplin som gjør at ting ikke bufres - buffering går *veldig* ut på deling av båndbredde16:49
RoyKegentlig noe forbanna tull, selv om det hjelper litt om du har ei fillete linje og bare du sitter på den16:49
loldogNår noen sliter med det gir jeg de bare tilgang til en seedbox16:51
loldogRoyK: finnes det noen "installer-intel+ati-drivere-for-idioter" program i 13.04?16:52
RoyKhva slags drivere?16:52
RoyKskjermkort?16:52
loldogAti HD7730M og intel integrert16:52
geirhaMalinux: Du bør begrense opplastingshastigheten16:53
loldoggeirha: Har ikke jeg sakt det fjorten ganger allerede? :P16:54
geirhahadde visst kommet borti page up16:54
Mathiasgeirha: du er ikke den eneste16:56
loldogSkulle ønske grafikk ikke var så vannskelig17:00
loldogjeg skulle også gjerne hatt mulighet til å bytte mens maskinen er på17:00
Malinuxgeirha: ok. til 500? 250 ?17:04
Malinuxhar prøvd begge de og begge gjør ting til suppe17:04
loldogMalinux: prøv 5017:06
Malinuxoki :)17:08
Malinuxpå upload?17:08
loldogja17:09
Malinuxokk. prver, så får jeg se om det er noen som klager på tregt nett :)17:11
loldogamdccle vil ikke kjøre17:12
loldogMalinux: Hvis jeg hadde 4 i familien hadde jeg bedt om 100mbit17:13
Mathiasom jeg hadde måtte dele linje hadde jeg bedt om 500 mbit :P17:13
Malinuxoki, det kan være hu fikser seg 70/10 i stedet17:14
Malinuxeler blir det kanskje bare 70/5 aner ikke17:14
Malinuxcanal digital lissom17:14
loldog100mbit == 100/10017:14
MathiasMalinux: og muligens ha et lite routerbytte17:14
loldogfaen17:15
RoyKMalinux: stemmer for ruterbytte - finn noe med dd-wrt eller tilsvarende, så kan du sette opp en kødisiplin som forhåpentligvis fjerner problemet17:15
geirhaflytte inn på studentby, da får du 100/100 eller 1000/1000 :)17:15
* RoyK har 60Mbps symmetrisk og trives med det :)17:15
MalinuxRoyK: ja, og kanskje han fyren til veninna liker meg bedre også...17:15
RoyKMalinux: hehe17:16
RoyKMalinux: jeg har en dd-wrt-ruter du kan låne17:16
RoyKferdig installert - netgear-noe17:16
Malinuxhan likte meg visst ikke fordi jeg visstnok skal ha gjort inntrykk av at jeg kunne mer it enn jeg kunne eller noe. Jeg kan ikke så mye, men men17:16
RoyK802.11n, tror jeg17:16
Malinuxhm.. det kan friste,17:16
Malinuxoi oi17:16
Malinuxmen er det 150 eller 300 ?17:16
RoyKhusker ikke17:16
RoyKvent litt - skal sjekke modell17:17
Malinuxoki :)17:18
Malinuxmå uansett fikse en ny router når jeg finner mitt eget sted en eller annen gang, da blir det noe wrt-støtta17:18
RoyKnetgear WNDR330017:19
RoyKvet ikke helt hvor strømforsyninga er, men den skal ha 12V 1,5A (dvs 1,5A eller mer)17:19
Malinuxok17:24
Malinuxveninna mi spør. Hvilken router er den beste man kan kjøpe og hva koster den?17:25
Malinuxhm, det står da N300 altså 300 :D17:25
loldogHvordan endrer jeg IP i ubuntu? sånn at jeg kan logge inn på ruteren17:26
Malinuxlag en wired connection17:29
Malinuxog definer ip-en manuelt der17:29
RoyKloldog: /etc/network/interfaces17:30
RoyKdvs enten det eller network-manager17:30
RoyKmen jeg pleier å bruke førstnevnte siden network-manager i hvert fall tidligere ikke satte ip før noen logga inn på boksen17:30
RoyKfunker dårlig om man skal ha tilgang fra utsida etter en reboot :P17:30
jo-erlendRoyK, det er vel en innstilling for det i NM. "Bruk tilkoblingen for alle brukere" eller noe sånt. Ellers er det riktig som du sier, at du må logge inn først.17:32
MalinuxRoyK: wndr3300 virker da som noe man kan bruke midlertidig... :)17:32
RoyKmå bare se om jeg finner strømforsyninga17:33
RoyKeller har du kanskje noe liggende?17:33
jo-erlend"Tilgjengelig for alle brukere", heter det.17:33
loldogDIR-600 rev b5, finner jeg dd-wrt for den?17:33
RoyKmener jeg brukte det sist jeg satte opp noe, men adressen ble ikke satt før jeg logga inn17:34
RoyKloldog: første treff på gugel http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/DIR-60017:34
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
loldogRoyK: web guien skal endre seg når det funker, right?17:39
RoyKja, du får helt ny gui17:40
RoyKmye finere :)17:40
loldogBah, ser ut som den støtter Rev B1/B2 men ikke rev517:41
jo-erlendfinnes det noen god grunn til at apt ikke skulle kunne benytte seg av bit torrent for distribusjon?17:42
Malinuxgodt spørsmål17:44
loldogjo-erlend: Jeg har tenkt på det samme17:44
RoyKloldog: kan jo hende dokumentasjonen ikke er helt oppdatert - prøve #dd-wrt17:44
Malinuxjeg har tenkt på hvorfor man ikke kan gjøre det samme med nettsider17:45
loldogFørst tenkte jeg hadde noe med sikkerhet å gjøre17:45
jo-erlendMalinux, det kan man jo hvis man vil.17:45
RoyKloldog: burde funke fint så lenge pakkene er signerte17:46
loldogjo-erlend: Med local peer-exchange ville man jo kunne spart masse båndbredde17:46
Malinuxjo-erlend: kan man? i såfall er det jo genialt. jo flere som besøker et nettsted jo bedre kapasitet får de....17:46
jo-erlendMalinux,  problemet er med dynamisk innhold. Men hvis man baserer det på noe sånt som CouchDB, ville man også kunne desentralisere databasen i mange tilfeller. Men det er endel ting som er veldig vanskelig å få til.17:46
loldogLagrer ikke apt originalpakkene du laster ned i en stund?17:47
jo-erlendjo.17:47
loldogda kunne de jo deles på lokalnettverket, så slipper man å laste ned pakker gørrsakte fra dårlige mirror. Etter at ubuntu ble populær synes jeg mirrorene har blitt trege17:48
jo-erlendloldog, UIO sitt speil er ikke treigt. :)17:48
jo-erlendspør Berge. :)17:48
loldogog bittorrent velger jo automatisk peers som er i nærheten og som har bra konektivitet til deg17:48
loldogjo-erlend: Var bedre når jeg hadde linje fra USIT17:49
RoyKloldog: https://help.ubuntu.com/community/Apt-Cacher-Server17:49
loldogRoyK: krever litt mye konfigurasjon17:50
jo-erlendjeg har brukt apt-cacher her nokså lenge. Det er veldig fint når man har flere maskiner. Men jeg forestiller meg at det kunne ha vært bruksområder for en apt-bt-ting også.17:50
RoyKdet lærer du bare av :)17:50
loldogMed mindre jeg lager min egen ubuntu iso så virker det ikke så mye enklere17:50
loldogSkulle gjerne hatt en som valgte norsk alt som default, og valgte et fornuftig mirror17:51
jo-erlendi mange områder har de veldig bra lokale- og regionale nettverk, men veldig dårlig uplink. Der kunne bit torrent være til stor nytte.17:51
jo-erlendloldog, hva mente du med det iso-greiene?17:53
jo-erlendloldog, tror Ubuntu velger UIO som speil automatisk når du sier at du er i Norge?17:53
loldogjo-erlend: Jeg liker ikke spørsmålene til installasjonssaken17:53
jo-erlendok?17:53
loldoghttp://no.archive.ubuntu.com17:54
jo-erlendmhm, det er vel UIO?17:54
jo-erlendirriterende med det speilet er at det ofte er nokså utdatert. Særlig under utvikling.17:54
RoyKno.archive.ubuntu.com is an alias for mirror.trivini.no.17:54
loldogjo-erlend: Alle maskinene jeg installerer er norsk, jeg kunne gjerne hatt den velge automatisk17:54
RoyKloldog: du har jo unattended install17:55
jo-erlendhmm. Kanskje det kunne ha vært kult å ha en mulighet for å taste inn en URL for å slippe spørsmål når du installerer mange like maskiner?17:55
RoyKMalinux: hva sier http://www.bredbandskollen.se/ om båndbredden din?17:56
loldogRoyK: Jeg er redd for at den skal tulle med harddiskene mine17:57
RoyKtrodde du skulle installere på nye maskiner...17:57
loldogInstallerer mest på de samme gamle17:57
RoyKhvorfor reinstallerer du så ofte?17:57
loldogHarddiskene dør, eller noe slutter å funke17:58
loldogNå var det md og annet tull som gjor boot treeeeegt17:58
jo-erlendMalinux, problemet med å bruke bit torrent _på_ hjemmesider, er begrensning i lagringsplass. Du får vel bare 64MB, såvidt jeg husker. Det er jo ganske mye for tekst og bilder, men for video er det relativt håpløst. Man _kunne_ ha laget noe sånt og det hadde vært kult, men sikkerhet er jo også en faktor.17:58
MalinuxRoyK: 24.82/4.9617:58
jo-erlenddet er ikke sikkert at du ville ønske at JavaScript på et nettsted ville kunne iverksette for mange tilfeldige tilkoblinger for så å bruke innholdet lokalt.17:58
RoyKMalinux: burde jo holde ei stund...17:59
MalinuxRoyK: ja...17:59
Malinuxdet erm ye som burde funke osv, men realiteten er at ting ble ganske jamma her i sted17:59
RoyKtelenor/canal digital overbooker jo 10x, minst, som alle andre, så du får nok aldri hele båndbredden med mindre klokka er halv tre natt til mandag :P17:59
loldogNå har jeg ødelagt gpu installasjon18:00
loldogamdcccle installert med amd sine pakker, og da vil ikke apt fjerne dem18:00
RoyKloldog: da er det bare å konfe opp X manuelt :D http://xkcd.com/963/18:00
MalinuxRoyK: nei, men det er noe galt når man bruker 500KB/s ish og den andre også gjør det og man bruker nesten 1megabyte og alt bare struper seg til tross for at man har begrensning på opplasten18:01
loldogRoyK: den er ganske representativ for hva jeg synes om xorg18:02
Malinuxjo-erlend: oki18:02
RoyKMalinux: ja, det kalles buffering, det er en buffer på ruteren som fylles opp sånn at ruteren kan mette linja best mulig. funker fint om det er én person på linja, men helt ubrukelig når linja deles. tc qdisc ... kan sette kødisiplin til å unngå slik unødvendig buffering18:02
RoyKmen da trenger du en linux-ruter18:02
Malinuxmulig....18:03
RoyKtro meg - det hjelper18:03
Malinuxjeg har i alle fall satt opp trafikkprioritering nå, og det virker som ting går noe bedre18:03
jo-erlendRoyK, lurer på om ISPene overbooker båndbredden mindre enn bankene overbooker utlån. :)18:03
loldogNå har jeg vel tre versjoner av fglrx driveren, og likevel funker det ikke18:04
jo-erlendloldog, hehe, flere versjoner av en driver skulle redusere sjansen for at det ikke funka? :)18:04
Mathiasfancy, y-ppa-manager :D18:04
Mathiasslipper jeg å tråle gjennom alle ppa'ene :P18:05
loldogjo-erlend: Når den første ikke funket gikk jeg over til neste versjon, og så igjen18:05
RoyKjo-erlend: hehe18:05
Mathiastror jeg trenger fler AP'er i huset18:08
RoyKfinn noe som støtter roaming18:10
RoyKtype, kanskje dd-wrt? ;)18:10
jo-erlendbtrfs er fremdeles veldig treigt på harddisk, stemmer det?18:11
MathiasRoyK: trengs ikke, de aller fleste klienter har vett nok :P18:12
Mathiashar 2 AP'er i huset selvom 1 dekker halve feltet18:12
RoyKlitt mer sexy med roaming, da ;)18:12
loldogugh, hvorfor venter ubuntu opptill 60 sekunder på nettverksoppsett?18:13
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
Mathiasså den er sikker på at du ikke har slurvet18:14
jo-erlendloldog, installerer du med alternate?18:14
Mathiasoooo, shutdown-dialogen er sexy18:15
loldogjo-erlend: nei, dette er påå serveren min18:15
loldogRoyK: satt du et root passord på boksen min? jeg har glemt login, lol18:16
RoyKloldog: hehe18:16
jo-erlendhar du passord på root?18:16
RoyKloldog: jeg har ikke satt et rotpassord - boot til single18:16
loldogjo-erlend: tydeligvis ikke18:17
jo-erlendskal vel helst ikke ha det.18:18
RoyKjo-erlend: funker fint om man er litt paranoid - kanskje bare skru av root-login i sshd_config18:18
RoyKmen igjen - har du fysisk tilgang til maskinen, så kommer du nok inn med mindre alt er kryptert18:19
jo-erlendpå hvilken måte reduserer det paranoia?18:19
RoyKdu slipper at noen kan komme inn enkelt ved å boote til single18:19
jo-erlendfysisk tilgang er jo game over.18:19
RoyKmen igjen - om vedkommende har en minnepinne som er bootbar, så er du jo ute og kjøre med en gang18:20
RoyKja, med mindre alt er kryptert18:20
loldogpasswd funker ikke18:20
jo-erlendnja... Jeg ville si at det var ganske game over uansett.18:20
RoyKdet blir vel litt å male faen på veggen18:20
RoyKer ting krypta, så får ikke folk tilgang18:21
jo-erlendjo, når de dekrypteres.18:21
RoyKde kan jo ødelegge ting, men om datasikkerhet er temaet, så er det sikkert18:21
jo-erlendrelativt sikkert.18:21
jo-erlendmen da må du jo også ha tenkt over ting som firewire.18:21
loldogpasswd nekter aa endre passord18:22
RoyKjo-erlend: alt er relativt, men hvordan vil du knekke et passord på 20+ tegn med AES256 som nøkkel? firewire-feilen er fiksa for flere år siden i linux-kjerna18:22
RoyKloldog: passwd <bruker>?18:22
RoyKrart om den ikke virker...18:22
jo-erlendjeg tenker litt sånn at hvis jeg skal beskytte meg mot noen som har fiendtlige hensikter, så slipper jeg dem ikke inn i elektronikken min.18:23
RoyKnei, men en laptop kan jo bli stjålet18:23
RoyKosv18:23
jo-erlendjaja, det er klart. Jeg prøver ikke å argumentere mot kryptering. :)18:24
RoyKom du har noe å skjule for onkel og de kommer innom på befaring, så spør de jo ikke om lov18:24
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
loldogtoken manipulation error18:25
jo-erlendheh, hvis jeg var av den typen, ville jeg vel neppe vært i besittelse av maskinvaren selv engang.18:25
RoyKloldog: ok, lag en ny bruker på en annen boks, passwd <bruker>, klipp ut hashen fra /etc/shadow og lim inn på maskina18:26
RoyKkanskje litt vanskelig med klipp og lim i single, menmen...18:26
Malinuxloldog: var det du som foreslo 50KB/s opp? det ser da ut til å fungere enn så lenge i alle fall18:26
loldogMalinux: det var meg18:26
Malinuxloldog: det jeg mente å huske ;)18:28
RoyKloldog: har bare sett den feilmeldinga på systemer med annen autentisering enn filer (passwd/shadow etc)18:30
RoyKloldog: dvs - eh18:30
RoyKnår du booter i single, så er rota montert read-only18:30
RoyKmount -o remount,ro /18:30
loldogro == read only?18:31
RoyKmount -o remount,rw /18:31
RoyKbedre18:31
loldogder funket det18:31
loldogJeg prøver å kjøle ned disken min litt, hvis det ikke funker vet jeg ikke helt hva jeg bør prøve18:32
loldogskriptet fant ingenting18:32
RoyKkjøling av disk betyr lite i dag18:32
RoyKmen om du har bitcoins på den, så bør nok gjenoppretting funke - koster litt, men du får jo endel tilbake om du får 150k ut av den18:33
loldogmulig, men en liten pause kan ikke skade18:33
RoyKtror ikke det gjør noe bedre :P18:34
loldogmen jeg stikker ned på pubben og tar meg en pils18:34
loldogRoyK: kanskje har jeg flaks :P18:34
RoyKjau18:34
loldog59gb er vel en hel platter som ikke funker?18:34
RoyKmulig, men tror ikke jeg har sett ei hel plate feile18:35
RoyKvirker uansett litt rart - feil oppstår normalt jevnt over disken eller på enkelte områder18:35
loldogog fryseren min er veldig kald, den fryser vodka18:35
RoyKhvor er den pøbben på kringsjå?18:50
Mathiashelvette da19:00
MathiasHELVETTE sier jeg19:00
Mathiasraring driver å locker alt jeg flytter rundt på i launcheren19:01
Mathiasender jo opp med 40 ting i den da19:01
RoyKkan du ikke bare fjerne dem?19:36
Mathiasjo19:46
Mathiasmen hvis jeg skal flytte rundt på noe MIDLERTIDIG betyr det jo ikke at jeg har lyst til å låse de til launcheren19:47
Mathiashar drawere til det19:47
Mathiasrart20:22
Mathiasmaskinen klarte ikke komme seg opp igjen etter at skjermspareren aktiverte20:22
RoyKdu får installere windoze :P20:24
MathiasIKKE FAEN20:24
RoyK;)20:24
Mathiasok.....? maskinen har sluttet å bruke swapen22:44
IvarBnatta folkens22:46
Mathiasrofl, stygge fstab22:47
Mathiasnatta IvarB22:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!