/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/30/#kubuntu-se.txt

Philip5MaxJezy: idag fick jag mitt variable nd filter :D12:08
Philip5MaxJezy: så nu kam jag filma i f1.8 i fullt solsken :D12:13
Philip5Flygisoft: har du blixtrat någe idag?14:09
MaxJezyPhilip5: nästa gång när du ska beställa något från ebay14:42
MaxJezykan du inte beställa ett ND filter till mig med?14:42
MaxJezyså får du pengarna och lite för besväret av mig14:43
Philip5det törs man ju inte för man har ju hört hur pass kreditovärdig du är... ;)14:48
MaxJezyförskottsbetalning givetvis14:49
Philip5har inte testat det än. tror det egentligen är av härdat plast snarare än glas men funkar nog för att filma14:49
MaxJezydu får pengarna innan du gör beställning14:49
MaxJezydu kan då dem som bitcoins om du vill dessutom, då slipper du röja din identitet.14:49
Philip5får testa imorgon för ikväll är det valborgsfirande som gäller14:50
MaxJezyjopp, ikväll blir det fest14:50
Philip5du vill väl inte ha något sådant filter ändå? det ser ju inte snyggt ut på din kamera  ;)14:50
MaxJezyhur ser det ut? jag tänkte ett sånt filter som ja länkade förut14:51
MaxJezyva kostade ditt?14:51
Philip5jo det ser ut som sådana14:51
Philip5150 kr inkl frakt14:51
MaxJezyperfekt om man ska filma brudar på standen!14:51
Philip5tror det är typ samma glas i filtret som det brukar vara i solglasögon14:51
Philip5funkar nog så länge de inte blir repiga14:52
Philip5men repas mycket lättare än dyrare filter i härdat glas14:52
MaxJezyjo, men de är ju billiga14:54
Philip5ja14:54
MaxJezyhttps://www.bitcoinstore.com/advancedsearch/result/?q=nd+filter14:57
MaxJezyout of stock :(14:58
Philip5har nu redan upptäckt ett problem med filtret15:03
Philip5det drabbas lätt av ghosting15:04
MaxJezykan du filma lite olika tester och posta på youtube15:06
Philip5jo imorgon kan jag nog det15:07
MaxJezybra15:08
Philip5är precis ett sånt här jag har nu: http://viewitem.eim.ebay.se/V1-67mm-HD-variable-Neutral-Density-ND-fader-filter-adjustable-From-ND2-to-ND400/221202241355/item15:08
MaxJezydu kan filma typ, starka reflektioner, tjejer och vatten15:08
Philip567 mm så jag kan ha det på alla mina objektiv med olika stepringar utom mitt 80-20015:08
MaxJezyser ut som det jag visade på kina-sidan15:09
Philip5jo15:09
Philip5eftersom det blir ghosting så är det dålig antireflexbehandling på det15:09
Philip5märks väl iof mest om man filmar ljusare saker som finns i bland mörka saker eller mörker15:11
MaxJezykan du inte motverka ghosting genom shutterspeed?15:11
Philip5nej15:11
Philip5det är ju ljus som stutsar mellan filtret och objektivets glas15:12
MaxJezyblir nyfiken hur det ser ut15:12
MaxJezykanske är en nice effekt 15:13
MaxJezybättre med ljus som stutsar än strutsar mellan filtret och objektivet.15:13
Philip5MaxJezy: http://www.youtube.com/watch?v=ghK6CTM3JZA15:58
Philip5där ser du ghosting effects15:58
Philip5reflexer av ljusa grejer som speglas runt i bilden15:58
MaxJezyberor inte detta på grund av IOR?16:05
MaxJezyindex of refraction16:05
MaxJezykanske plast har annan ior än glas16:06
Philip5tror det bli pga reflexer mellan de sämre elementen16:06
Philip5dålig reflexbehandling16:06
Philip5MaxJezy: är det party ikväll eller hemma sjuk?20:43
MaxJezyjag är hemma :)21:05
MaxJezyhar ätit korvstroganoff och chips, nyponsoppa också21:05
MaxJezylite fest kan man ju säga att det kändes som21:05
MaxJezyPhilip5: du då?21:05
Philip5kom hem för en stund sedan efter lite majbrasa och fyrverkeritittande21:18
MaxJezygött, ja gillar inte brasor längre21:36
MaxJezyluktar så illa om kläder efteråt21:36
MaxJezyyoutube håller på att rasa!21:36
MaxJezysälj alla aktier ni har21:36
Philip5sant21:36
MaxJezy90 % av videos jag testar är inte tillgängliga21:37
MaxJezyde som är tillgängliga, de buffrar inte bra ens på sämsta kvalitet21:37
Philip5funkar bra för mig21:37
MaxJezydet enda som funkar är typ annonserna.21:37
Philip5låter mer som det är din isp som inte ger dig bra strömmar21:38
MaxJezyligger inte annonserna på youtubes servrers?21:38
MaxJezyfår inte du "det här klippet är inte tillgängligt"21:39
Philip521:39
MaxJezydet är riktigt skumt, tror endå youtube är ansvarig21:41
MaxJezyallt annat streamar ju as-fint21:41
Philip5har du telia?21:44
MaxJezyjepp21:44
Philip5läste nått om att det var tjaffs mellan youtube och telia om hur det skulle delas på någon bandbredd21:45
Philip5googla på det så kanske du hittar nått21:45
MaxJezytelia säger att dom har kapacitetsproblem och att de ser över det nu21:45
MaxJezymen att dom inte kan ge mig ett datum då det ska va åtgärdat21:46
MaxJezydet har ju varit så här för vissa kunder i över ett år21:46
MaxJezydet är ju inte heller alla telias kunder, vissa får skiten helt enkelt21:46
Philip5så boven verkar ju vara telia snarare än youtube/google21:46
MaxJezyjo, men.. om telia hade problem med streaming borde inte det påverka andra sidor?21:47
Philip5beror kanske på vad det är som är problemet21:47
MaxJezydessutom har jag läst att flera andra operatörer har samma problem21:47
MaxJezyi olika länder21:47
MaxJezytelia väljer hur som helst att säga att de är deras fel21:48
MaxJezyantagligen måste de göra så oavsätt 21:49
MaxJezygoogle är för mäktiga, om de smutskastas kommer google stänga av telia 21:49
MaxJezyoch då försvinner alla telias kunder21:49
Philip5MaxJezy: ska du verkligen ha ett sånt där filter som ger ghosting då? du kanske måste ha ett för 2000 kr istället som inte ghostar ;)22:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!