/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/30/#ubuntu-pl.txt

jacekowskiftpd: slyszalem ze allegro sie spalilo11:09
ftpdjacekowski, No.11:09
jacekowskito za ten nowy layout11:11
gjm"spaliło"?11:11
DeXTeDtragicznie wolno działa, było źle a teraz jest jeszcze gorzej11:12
WizardHmm.. zakupiłem w markecie żarówkę, a na niej napisano "nie do użytku wewnętrznego".17:44
Wizard"Zgodnie z dyrektywą tralalalala".17:45
WizardA ja będę jej używał gdzie chcę! I nic mi nie zrobicie!17:48
* Wizard rebeliant.17:48
* qermit ogranął railsy prawie do końca20:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!