/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/30/#ubuntu-tr.txt

turgayselam13:36
f0undsana da selam turgay13:36
ElixirVitaeSelam #ubuntu-tr!19:54
f0undSelam ElixirVitae!19:54
ElixirVitae13.04 deneyeniniz var mı?19:54
juggleben kurdum20:09
juggleperformans olarak iyi diyebilirim20:09
jugglebir iki bildirim de bulunmak dışında gözle görülür bir bug yok gibi20:10
ElixirVitaeCevap verip kaçmış hemen.20:13
ElixirVitaeOlmaz ki ama~20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!