/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/05/22/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

commandolinehmm, beetje pech, net de communityserver down als we 'm een keertje nodig hebben :P08:42
Rachelledas inderdaad pech hebben08:45
* Rachelle gromt even naar de code van werk08:45
Rachelleje zou verwachten dat een ajax upload lukt of niet lukt.  En niet lukken < 1 MB, maar erboven niet08:46
commandolineis dat niet gewoon een browserrestrictie dan?09:04
Rachellegeen idee.  Hij verzend wel dat is het irritante. Maar de bin. payload komt niet aan09:08
Rachellekan inderdaad een restrictie van ajax zijn, maar dan zou je een foutmelding verwachten09:09
Rachellemaar goed stukje JS geschreven die het dan in blokken van 512KB hakt en een stukje PHP die het weer aan elkaar lijmt09:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!