/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/05/22/#ubuntu-nl.txt

rozebiggoede morgen09:59
rozebigzijn er mensen die ervaring hebben met conky10:00
rozebigis het mogelijk in kubuntu om het cd hoesje op de map te zetten10:37
xatr0zrozebig: ik kan het nu nie ttesten, maar volgens mij was het rechtermuisknop op map -> eigenschappen11:10
xatr0zen dan in het venster wat je daarna krijgt gewoon op het plaatje van het standaard-icoontje klikken11:10
FritsWat is beter Ubuntu 1204 LTS 64bit of Ubuntu 1204 LTS 32bit13:42
xatr0zFrits: niet perse te zeggen, verschilt per applicatie13:51
xatr0zals je >4GB geheugen hebt of programma's die heel veel geheugen vreten sowieso 64bit13:52
xatr0zin sommige gevallen 32bit ook beter13:52
xatr0zmaar als je twijfelt zou ik 64 bit doen13:52
OerHeksmet 32 bit heb je nooit 32/64 bit issues. maar met 64 bit heb je meer registers en grooter, in je CPU, en meer opdrachten, dus in principe is dat sneller, en geavanceerder. ( o.a. VT virtual memory protection)14:03
OerHekshandig voor virtual box, om een ander OS te proberen14:04
=== Guest73378 is now known as Ian
=== Ian is now known as Guest4501
=== Guest4501 is now known as Ian
=== Ian is now known as Guest39500
=== Guest39500 is now known as Ian
=== Ian is now known as Guest83164
=== ichat is now known as idonwannalive4ev
=== idonwannalive4ev is now known as ichat
=== marlinc is now known as Marlinc
OerHeksLoLz Pidora ~ Fedora voor raspberry pi22:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!