/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/05/22/#ubuntu-pl.txt

DeXTeD"Najlepiej oglądać przy pomocy I.E.5.5 w rozdzielczości: 800x600" - myślałem, że już nigdy nie trafię na ten komunikat :)07:32
shpaqmornin'08:27
Drathirbry...11:25
=== DaZ is now known as magik
=== Quintasan_ is now known as Quintasan
=== magik is now known as DaZ

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!