/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/05/22/#ubuntu-tr.txt

Kartagis13.10'da varsayılan tarayıcı chromium olacakmış08:13
ognyselam08:42
turgayKartagis:  bence doğru bir karar11:37
ognyney11:46
ognykacirmisim11:47
turgayogny:  ubuntu öntanımlı web tarayıcısı olarak chromium kullanacakmış  13.10 sürümü ile13:06
ognyhea13:17
ognykatiliom o vakit13:17
mutlucan96Firefox'u dışlamasınlar ya. Hiç değilse, Firefox'u da koysunlar Chromium'u da koysunlar.13:18
ElixirVitae<Kartagis> 13.10'da varsayılan tarayıcı chromium olacakmış14:28
ElixirVitaeVarsın olsun, isteyen istediğini kursun.14:28
ElixirVitaeBen hem Firefox hem Chromium kullanıyorum.14:29
ElixirVitaeTüm sistemlerime ikisini de kurarım.14:29
ogny2'si de guzel tabi15:16
ognyElixirVitae: peki elin ilk hangisine gidiyo15:16
ognyiyi aksamlar15:36
ElixirVitaeogny16:11
ElixirVitaeHmm, gitmiş.16:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!