/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/01/#ubuntu-tr.txt

cguralarkadaşlar, ubuntu'daki deja-dup isimli yedekleme aracı nasıl çalışıyor?14:43
cguralörneğin haftada bir yedek alıyoruz bir dizini. o dizinin boyutu 10 gb. dizinde bazı dosyaların içeriği değişti diyelim ve boyut 11 gb oldu. bu gibi durumlarda yine 11gb'lık bir yedek mi alıyor?14:44
cguralyoksa iki yedek arasındaki farkları alarak mı yedekleme yapıyor14:44
cguralbilen var mı?14:44
BehroozWolfselam22:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!