/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/07/#kubuntu-se.txt

Philip5madmaxy: jasså! det är dags nu?!?!23:06
Philip5vad har du för ursäkt den här gången då??23:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!