/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/07/#ubuntu-se.txt

ScreedoGod morgon04:48
ScreedoNågon stackare som blivit tvungen att jobba denna klämdag?04:56
sakjurScreedo: *räcker upp handen*05:19
Screedoiofs ska man inte se sådana här dagar som dåliga, man får mycket gjort på jobb. :)05:20
sakjureller, well.. jobba kanske är fel ord. Men gå upp tidigt och ta studenten05:20
Screedolol05:20
Screedodå är du ju onykter vid detta laget :P05:20
sakjurScreedo: Haha, nah. Suttit och lekt med Blender halva natten..05:21
sakjuraja, måste dra05:21
Screedoha det gott05:21
sakjurty, detsamma05:21
Screedooch grattis till studenten :)05:21
andolsakjur: När du sen ser det här; Gratulerar!06:02
hexabitScreedÃo: Jag jobbar :)06:46
coobraa06:56
Barresakjur: grattis!07:04
HeManMorrn!07:05
Barremorrn morrn07:14
HundMorsning07:48
Barreandol: du har för kort framförhållning :|08:08
andolBarre: Hur skulle jag kunna ha framförhållning på spontanbesök? :-)08:19
andolBarre: Fast seriöst, visst skulle det kunna vara värt att planera en dagstrip upp vid tillfälle för att säga Hej till lite kanalfolk, och sådär.08:22
Barreandol: det tycker jag låter som en utmärkt idé =)08:28
andolBarre: Kanske i form utav en nördgrill?08:32
Barreandol: ja, varför inte!08:33
andolFast nu är bussen framme vid Cityterminalen..08:36
andol*poof*08:36
hexabit!m Danne testar nr 2....12:35
ubot2`hexabit: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)12:35
hexabitoooops fel kanal. hehehe12:35
=== einand_ is now known as einand
* realubot_ sparkar in dörren till kanalen och kliver in.15:03
=== realubot_ is now known as realubot
realubotWzup lågstatussysadmins?15:04
andolrealubot: Inte rädd att bli ersatt utav ett mycket litet skalskript? :)15:09
realubotandol: Jag?15:10
realubotNi som utför samma arbetsuppgifter om och om igen alla årets dagar borde vara livrädd för att förlora jobbet.15:10
realubotEtt litet större än ett mycket litet skalskript och ni är out.15:12
andolNeju, ska jag ersättas få det bli utav något skrivet i Lisp, eller möjligtvis Haskell.15:13
huttanLisp vare längesen man hörde nån prata om :p15:31
andolNu när jag tänker på det dock så kanske även en erlang-version skulle kunna vara intressant :)15:41
K350Vad är det för kortkommando i Midnight Commander för att bra visa en panel?15:49
realubothttp://www.svd.se/kultur/massovervakningen-ar-var-nya-vardag_8245826.svd17:01
realubothttp://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html17:04
realubotOch det här har ni bidragit till genom att arbeta för Internet.17:04
SpookanVill de kolla mig så får de göra det, jag pysslar inte med hemliga grejjer.17:09
realubothttp://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data17:20
realuboteinand: Vad säger du om PRISM då?17:26
K350finns det något kortkommando i Midnight Commander för att endast visa en panel?17:26
K350Eller...hur får man vfu att bara lista fil och katalognamn och ingen annan info?17:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!