/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/11/#ubuntu-fi.txt

Max^onko tuohon /etc/hosts olemassa jotain millä saa kaikki alidomainit yhteen riviin vaikka *.domain.*08:40
gildeanMax^: ei, mutta voit asentaa jonkunlaisen dns-palvelimen tai -cachen jossa se onnistuu09:02
gildeanesim. unbound tai dnsmasq09:02
VGFAA778Want to take someone offline Friends, Game Servers, Website? Join iBooter ! ibooter.me09:44
puhuriolikohan tuo sama joka on ddossannut freenodea pidemmän aikaa09:49
czr_hmm. precisella jos yrittaa asentaa libc6-dev:i386 niin haluaisi ottaa nvidia-current:in yms muita pois. mika on oikea tapa saada gcc -m32 toimimaan?10:11
czr_(x86-64 distroversiossa)10:11
czr_(kaannettava softa ei tarvi muuta kuin perus libc-kalat, eli ei ia32-libsia metapakettina yms muutenkaan)10:12
czr_ah. nakojaan pitaa asentaa gcc-multilib. hauskaa et dependencyt menee niin hajalle tuosta muuten. mut, eipa apt osaa dependencyja ratkoa vielakaan :-(10:14
=== Lukimya is now known as huuhaa
=== huuhaa is now known as lukimya
=== gildean_ is now known as gildean
=== Sickki_ is now known as Sickki
=== Sickki_ is now known as Sickki
arssonpelailen täs angrybirdsiä ja merkille pantavaa on se että hertzit toistossa on noin. 40-5021:34
arssonEnableLinuxHWVideoDecode=1 kaataa soittimen pikapuoliin21:36
arssonjossain on siis "jarrut" päällä21:38
arssonmiten pois?21:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!