/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/16/#ubuntu-cat.txt

jaume_off_19hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_19hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_27hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_27hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_12hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_12hola, algú per la reunió?20:01
rafael_carrerashola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_17hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_17hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_8hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_8hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_14hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_14hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_2hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_2hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_6hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_6hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_9hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_9hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_16hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_16hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_21hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_21hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_26hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_26hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_29hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_17hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_17hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_17hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_14hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_29hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_4hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_4hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_13hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_13hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_25hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_25hola, algú per la reunió?20:01
jaume_offhola, algú per la reunió?20:01
jaume_offhola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_1hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_1hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_10hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_10hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_15hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_22hola, algú per la reunió?20:01
jaume_offhola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_18hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_18hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_8hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_8hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_8hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_18hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_18hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_18hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_29hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_29hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_3hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_3hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_24hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_24hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_5hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_5hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_23hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_23hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_3hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_3hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_3hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_24hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_5hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_5hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_24hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_24hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_5hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_23hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_23hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_23hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_11hola, algú per la reunió?20:01
jaume_off_7hola, algú per la reunió?20:01
rafael_carrerasho intento de nou :-)20:02
rafael_carrerashola, algú per la reunió?20:02
alexmo/20:03
alexmno t'he vist abans amb tant de soroll20:03
rafael_carreras:)20:04
rafael_carrerasbé, esperem una estoneta?20:04
alexmcap problema20:04
alexmja t'has acabat la cervesa?20:06
alexmem vas fer venir ganes de fer-ne també :)20:07
rafael_carrerasalexm: encara tinc tota una caixa20:09
rafael_carrerasi ja m'he comprat un altre preparat per fer-ne més20:09
rafael_carrerasva, comencem20:10
rafael_carreras################################################20:10
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:10
wagafohola a tothom20:10
alexmhola hola20:10
rafael_carrerasFesta Saucy20:11
rafael_carrerasAnunci de propostes de llocs per la festa, no s'ha rebut encara cap oferta20:11
rafael_carrerasdoncs això, cap oferta i no sembla que n'haguem de tenir20:11
wagafoTeníem algun interessat per les anteriors?20:11
rafael_carrerassí, uns de blender.cat que no m'han respost un correu que els vaig enviar20:12
rafael_carrerasla Roser m'ha dit que si volem podem fer la festa a les Cases dels Mestres de Caldes, però sense oferir cap ajuda20:13
rafael_carrerasi clar, el que ens agrada és que ens facin la feina :-)20:13
wagafoA més si no hi ha interès local acabem els de sempre i quatre més, com a LLoret20:13
rafael_carrerassí, és el que passa20:14
rafael_carrerasperò pitjor que a Lloret no seria20:14
alexmsi a l'equip participéssim més gent però amb els de sempre no compensa fer-ho tot nosaltres20:14
rafael_carrerasalmenys farien difusió de la festa20:14
wagafoL'ideal semblen ser els intituts, són els que s'ho curren més20:14
wagafoPotser li podem dir al Vicent a veure si sap d'algun lloc on hi hagi interès per les seves contrades20:15
rafael_carreraspodria fer una altra crida a veure què20:17
wagaforafael_carreras encara hi ha temps20:17
rafael_carrerassí, suposo20:18
alexmsí, encara és d'hora... la cosa serà a finals d'octubre o al novembre, oi?20:18
rafael_carrerasnovembre, sí20:18
alexmdesprés de vacances la gent estarà més centrada ;)20:18
rafael_carrerasdoncs deixem-ho per llavors, ja faré la segona crida al setembre20:19
wagafohttps://wiki.ubuntu.com/SaucySalamander/ReleaseSchedule20:19
rafael_carrerasa més, ara m'haig de posar amb el DLP20:19
wagafo17 d'octubre és el dia que surt, així que fins a final de novembre encara hi ha temps20:20
rafael_carrerasalguna cosa més?20:21
alexmpotser al DLP podem captar alguna oferta20:21
alexmper part meva res més20:21
rafael_carreraspodria ser, clar20:21
wagafoTenim alguna cosa pendent?20:21
rafael_carrerasno que jo recordi20:22
wagafoDoncs apa20:22
rafael_carrerasva, bona nit20:22
wagafoBona nit20:22
alexmbona nit20:22
rafael_carreras#################################################20:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!