/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/19/#ubuntu-se-mote.txt

fr33r1d3hello17:57
frippefriberggod kväll17:59
fr33r1d3ok, klockan är 20.00, ska vi köra igång?18:00
frippefribergok18:00
fr33r1d3ok, förklarar mötet öppnat.18:01
fr33r1d3Vi kör väl med en liten handuppräckning för att se vilka som är med.18:01
frippefribergo/18:02
fr33r1d3o/18:02
fr33r1d3inga fler?18:02
christofferjo18:03
fr33r1d3andol?18:03
fr33r1d3Hund?18:03
fr33r1d3ok.18:04
fr33r1d3Val av mötesordförande?18:04
christoffersittande18:04
frippefribergja, sittande18:05
fr33r1d3Överens om mig?18:05
christofferja18:05
frippefribergja18:05
fr33r1d3Val av protokollförare?18:05
frippefribergdet kan jag ta18:05
fr33r1d3Tycker jag låter bra.18:06
fr33r1d3Överens om Frippe?18:06
fr33r1d3Tar jag som ett ja.18:07
frippefribergbra :)18:07
christoffer:D18:07
fr33r1d3Då ska vi se.. Godkännande av protokoll från senaste mötet.18:07
fr33r1d3Finns att läsa Här: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te23/protokoll18:07
christofferEftersom jag inte deltog på senaste mötet kan jag inte säga något om dess korrekthet18:08
fr33r1d3ok, själv tycker jag det ser bra ut.18:08
christofferDå är det troligtvis det också D.18:09
christoffer:d18:09
frippefribergoch jag skrev det , så jag ska nog inte godkänna mitt egna arbete :)18:09
fr33r1d3vi kör på det. =)18:09
fr33r1d3Går fort det här...18:09
fr33r1d3Rapport om vad som händer i projektgrupperna mm.18:09
fr33r1d3På hemsidan har vi en massa projektgrupper18:10
fr33r1d3som låg nere helt för en månad sen.18:10
fr33r1d3Jag kollade lite snabbt vilka jag tyckte kändes viktigast, och tror jag la ut en förfrågan om det.18:10
fr33r1d3Fick in några namn från några intresserade personer18:10
fr33r1d3Jag gjorde som så att jag satte en person som håller i de olika grupperna.18:11
fr33r1d3Satte HakanS på "webbplatsens design"18:11
fr33r1d3morpa på marknadsföringsgruppen18:11
fr33r1d3och Stelu och jag själv på översättningsgruppen.18:12
fr33r1d3Känns det ok för er?18:12
frippefribergdet låter bra18:12
christoffermm18:12
fr33r1d3Hoppas på att vi på sikt får igång alla grupperna.18:12
christofferverkligen18:13
christofferjag tänkte på översättningsgruppen18:13
fr33r1d3Självklart är målet att få in så många intresserade som möjligt i alla grupperna, men kände att man behövde ha nån som håller i varje grupp.18:13
fr33r1d3japp?18:13
christoffertidigare har ju Daniel Nylander skött det ganska mycket på egen hand främst för att hålla kvalité18:13
christofferhar ni någon idé på hur det ska fungera framöver?18:13
christofferjag tror nämligen det behövs en öppnare grupp än vad det var tidigare18:14
christofferjust för att förhindra framtida problem att när en sluta så faller alltihopa18:14
fr33r1d3Ja, både jag och Stelu har "egentligen" ganska fullt upp hemma med små barn och så, så vi har sagt att vi kör lite ihop först så vi ser att det fungerar. Sen får vi se om han tar det själv eller så.18:14
christofferok18:15
fr33r1d3Vi har fått in några förfrågningar om medlemskap.18:15
christofferskoj18:15
fr33r1d3men vi tänkte att man får börja med att ge förslag på översättningar som vi kollar över först,18:15
christoffermm18:15
fr33r1d3så att vi ser att man "kan översätta", innan man får mer ansvar där.18:15
christofferjo...senare steg är väl bara att göra som inom programutveckling18:16
christofferingenting godkänns föräns minst en annan person har gott igenom det18:16
christoffer*gått18:16
fr33r1d3Det finns en hel del att göra där. Dels med själva Ubuntu, sen har ju både Holbach och Bacon efterfrågat översättning av Developer Guiden.18:16
fr33r1d3precis.18:16
fr33r1d3Morpa verkar satt bra fart på marknadsföringsarbetet nu i alla fall.18:17
fr33r1d3Vi får väl komma med ideer hur vi ävan kan marknadsföra irl.18:17
frippefribergprecis vi behöver aktiviteter där människor kan mötas18:17
fr33r1d3Du Frippe är ju i princip självskriven i den gruppen med. =)18:18
frippefribergjo, på sätt och vis :) Men Morpa gör ett bra jobb med att leda den. så ska jag försöka se till att information flödar mellan grupperna också18:18
fr33r1d3Tycker det är en bra ide med fikat. Att träffas utan mötesregler och liknande. Man bara ses för man har gemensamma intressen.18:19
fr33r1d3Tror det kan komma mycket bra ideer om andra projekt där med.18:19
frippefribergjag hoppas det18:20
fr33r1d3Vi får väl prata lite med HakanS sen om hemsidans färger. Ska den inte gå i orange enligt Canonical? Lila är väl för enterprice-saker?18:20
frippefribergja, vi borde vara orange18:21
frippefribergoch vi har 9000+ spam-kommentarer som måste resas ut18:21
fr33r1d3Då kommer vi nästan i på nästa punkt...18:21
fr33r1d3Men det känns väl som att vi är på väg åt rätt håll med grupperna?18:22
christofferoja18:22
frippefribergja verkligen, det känns som det finns lite framtidstro och intresse igen18:22
fr33r1d3bra..18:22
fr33r1d3Hur tycker ni vi ska göra med listan med grupper på sidan? Ta bort de som inte är igång eller låta vara kvar?18:23
christofferpå wikin?18:23
fr33r1d3ja18:23
christoffervet faktiskt inte ...min uppfattning är att inte så många kommer till wikin18:24
frippefriberginaktiva grupper kanske borde plockas bort. inaktiv information blir snabb felaktig information18:24
christofferskulle vara bättre att hålla sådan information på ubuntu-se.org under en relativt statisk sida18:24
christofferalla rapportering från grupper bör ske via forumsposter eller något sådant18:24
fr33r1d3Vi har ju en "tråd" för varje grupp där under Ubuntu Sverige. Kanske skulle göra om forumet lite så varje grupp har en "underdel" i forumet...18:26
christofferjag har börjat inse att statisk information är nästintill omöjlig att hålla uppdaterad.18:26
fr33r1d3sorry, misstog mig. de har en egen del redan nu...18:26
fr33r1d3Ja, kanske försöka flytta över infon på nåt bra sätt.18:27
christofferTror egna kategorier på forumet är en bra idé men kanske ska ta sådan diskussion med de som är mest aktiva på forumet18:28
fr33r1d3Ja, vi får försöka samla ihop dom.18:28
christofferpersonligen så är det ju alla utdaterade forumsdelar/trådar och strukturen som håller mig borta därifrån18:28
christofferdet är helt enkelt för rörigt18:28
frippefribergja forumet är stökigt i sin struktur18:28
christofferÄr det några som har anmält sig till att sköta forumet? ...18:29
fr33r1d3Vi får ta en tänkare på hur vi ska göra det tydligare.18:29
fr33r1d3Har vi nåt mer om grupperna?18:29
fr33r1d3Forumet sköts väl mest av moderatorerna just nu.18:29
christoffermmm18:29
christofferFråga de hur de vill ha det18:30
fr33r1d3På wikin står Peetra, Hund och Konservburk som forumadmins.18:30
christofferom de ser samma behov av omorganisation18:30
christofferPeetra har jag inte sett på väldigt länge18:30
fr33r1d3Hon har väl gjort typ 1 inlägg på ett halvår eller nåt sånt..18:31
fr33r1d3Menm men... vi får ta ett möte med moderatorerna sen...18:31
frippefribergjag skickade ett mail till henne men har inte fått något svar18:31
fr33r1d3ok18:31
fr33r1d3Nåt mer om grupperna?18:32
christoffernej :D18:33
frippefribergnope18:33
fr33r1d3Då går jag vidare...18:33
fr33r1d3Webbplatsen.. Vision, plattformsbyte..18:34
fr33r1d3Vi var ju i princip inne på det.18:34
frippefribergprecis :)18:34
fr33r1d3Som det är nu är det ju en hel del gammalt.18:34
christofferEtt första steg kan väl vara att slimma så mycket som möjligt18:34
frippefribergja, stora delar är gammal info, mycket spam18:34
christofferoch sedan allt eftersom kan vi börja lägga till efter behov18:35
frippefribergja få ett grepp om situationen så att säga18:35
fr33r1d3Som det är nu har vi väl tre plattformar? Framsidan är väl Drupal? sen forumet, och en wiki.18:35
frippefriberghelp är väl en form av wiki också?18:36
frippefribergså 2 wikis?18:36
christoffervilken är den första wikin?18:36
fr33r1d3ja18:36
fr33r1d3Tänkte på wiki.ubuntu.com som man kommer in på.18:37
fr33r1d3Där lär vi väl finnas kvar, men plocka bort allt inaktuellt.18:37
frippefribergubuntu-se.org/wiki och help.ubuntu-se.org18:37
christofferja se där18:38
christoffermed wiki.ubuntu.com är det ju en tredje wiki att hålla koll på18:38
fr33r1d3tre stycken, och alla ser väldigt olika ut.18:38
fr33r1d3;-)18:38
frippefribergja men ubuntu.com är i huvudsak till för att uppströms ska kunna se att vi har aktiviteter och lever18:38
christofferallt detta går att slimma ner till endast den på wiki.ubuntu.com18:39
christofferoch där tar man bort allt som inte handlar om rapportering och kontaktinformation18:39
frippefribergdär har vi månadsrapporten, evenemang, möten och annat18:39
fr33r1d3Precis, sen köra typ en wordpress på resten, med inbyggt forum.18:39
fr33r1d3Där har vi möjlighet till alla typer av sidor eller forum som vi kan behöva. I samma plattform.18:40
frippefribergbyta forum? får du med dig innehållet som finns idag?18:40
christoffer...nu hänger jag inte med18:40
fr33r1d3Forumet ligger ju på phpBB i dagsläget. Borde gå att koppla ihop med WP tycker jag.18:41
christofferaha, blev mycket nu på en och samma gång :D18:42
fr33r1d3http://wordpress.org/plugins/wp-united/18:42
frippefribergok inte nytt forum alltså, utan en integrering?18:42
fr33r1d3Verkar finnas plugins för att köra phpBB i en WP-sida.18:42
fr33r1d3japp. samma forum.18:42
frippefribergok18:42
fr33r1d3Vi kan ju kolla om vi har nån WP-kunnig moderator som vill kolla på det.18:43
christofferäven om vi värkar tänka lika nu så antar jag att det skiljer sig lite i detaljerna18:43
christoffer*verkar18:43
christofferska vi bolla fram något konkret förslag och skikca ut på maillista, forum och irc18:43
christofferför diskussion också18:43
christofferinnan stora släggan tas fram och många delar ryker18:44
fr33r1d3Det är nog säkrast.18:44
frippefriberglåter som en bra plan18:44
christofferwiki.ubuntu.com18:44
christofferkan slimmas direkt18:44
christofferför den används bara av Team Contact typ18:44
frippefribergJa precis18:44
christofferdet var jag och Håkan som gjorde menysystemet där för något år sedan18:44
christofferså om det är något som strular där kan jag fixa det18:45
frippefribergok18:45
fr33r1d3Låter bra.18:45
christofferAngående Wordpress är det dit vi vill? ...18:46
christofferistället för drupal18:46
christofferjag hittade https://github.com/malmostad/pedagog-malmo18:46
christofferidag ...där de versionhanterar wp-tema18:46
christofferjag kan titta närmare på det och Ubuntu teman som finns18:46
christofferoch eventuellt slänga upp något exempel18:46
fr33r1d3ok, försöka få in rätt färger.18:47
frippefriberglåter ok, det finns ett wp tema på launchpad18:47
fr33r1d3Behöver ju inte vara så jättdesignat, bara stilrent i rätt stuk liksom.18:47
christofferallt jag har hittat på launchpad är gammalt18:47
christofferhar du länk till det du har?18:47
fr33r1d3?18:47
frippefriberghttps://code.launchpad.net/~ubuntu-community-webthemes/ubuntu-community-webthemes/light-wordpress-theme18:48
christofferfrippefriberg sa att det fanns wp tema på launchpad så frågan var riktad till honom18:48
fr33r1d3ok18:48
frippefribergenligt Jono ska den senaste ubuntu temat som används på ubuntu.com finnas tillgängligt för Locos, men jag vet inte var18:49
fr33r1d3Jag kan försöka höra med honom om det.18:49
christoffergärna18:49
fr33r1d3Kommer vi så mycket längre än så när det gäller hemsidan?18:50
christofferinte idag iaf =)18:50
frippefribergnej det var en bra början18:50
fr33r1d3Ok, nån som har nått annat?18:50
frippefribergnej18:51
christofferen sak18:51
fr33r1d3ok.18:51
christofferintresset för dessa IRC möten har inte varit speciellt stort senaste 1 och halvt ...2 åren18:51
christoffervad tror ni om Google Hangout?18:51
christoffereller "On air"?18:51
christofferdå spelas det även in till Youtube18:52
frippefriberglåter spännande :)18:52
christofferi tal så kan vi troligtvis även kommunicera betydligt snabbare18:52
fr33r1d3Låter som nåt som är värt att kolla upp.18:52
fr33r1d3Blir väl kanske lite jobbigare för protokollföraren..18:53
frippefribergom den som leder mötet ställer tydliga förslag som man röstar om blir det inte så svårt18:53
frippefribergdebatten på vägen dit behöver inte protokollföras18:54
frippefribergden finns ju inspelad om man är intresserad18:54
fr33r1d3Vi kan väl spåna på det och köra en test på nästa möte om det verkar fungera?18:54
christoffergärna nästa möte18:54
christofferär det juli eller efter sommaren?18:54
fr33r1d3Tror det är svårt att få ihop så många mitt i sommaren, så kanske slutet av Juli  eller i början av augusti?18:55
frippefribergefter sommaren tror jag, intresset är nog lågt på sommaren, fast det är ju inte skyhögt nu heller :)18:55
christofferslutet av juli kan jag...borta stora delar av augusti18:55
fr33r1d3I och för sig är vi ju en bunt nördar, vi solar inte!18:55
fr33r1d3Vi känner när det börjar bli dags...18:55
fr33r1d3Kom på en annan sak med...18:56
christofferjag jobbar hemifrån hela sommaren så jag är nog online för det mesta :D ...föredrar dock mornar istället för kvällar :d18:56
fr33r1d3Vi är väl inte ett godkänt Loco längre.. Vad sägs om att kolla upp vad som krävs och ha det som mål att vi blir det igen.18:56
christoffertogs inte den benämningen bort?18:57
christofferhur som helst tycker jag inte det är viktigt18:57
fr33r1d3Det borde väl vara ett bra täcken på att locon har börjat fungera igen.18:57
christofferfokusera på det vi har här hemma ...så ser vi till att vi göra något.18:57
frippefriberginte ännu, men man gör om begrepp och bedömningar, det ska komma nya regler snart18:57
fr33r1d3De har talat om att ta bort det här med godkänd eller inte, men inget klart tror jag.18:57
fr33r1d3ok18:57
christofferviktigare att vi faktiskt får något gjort än arbetar för en stämpel18:57
christofferlite så resonerar jag :D18:57
fr33r1d3sant18:57
christofferstämpeln kommer när man förtjänar den automatiskt18:58
frippefribergdet krävs en aktivitet under en tid, 8 -12 månader innan man ska ansöka.18:58
christoffermm18:58
fr33r1d3ok.18:58
fr33r1d3nåt mer idag?18:58
frippefriberginte för min del18:58
christofferinget att tillägga18:58
fr33r1d3ok, då kan vi väl avsluta för idag..18:59
fr33r1d3Hänger på forumet ett tag och ser om det kommit nåt nytt... Hörs där om det är något mer... Annars god kväll på er.18:59
christoffersov så gott nu blir det sängen19:00
christofferupp med tuppen vid 05:30 igen :D19:00
fr33r1d3vad jobbar du med?19:00
christofferInkscape19:00
christofferhemifrån ...men både min fru och jag är morgonpigga :P19:00
fr33r1d3använder inkscape i jobbet eller jobbar "för" inkscape?19:01
christoffer2 månader sommarjobb ...programmering av Inkscape19:01
fr33r1d3kul!19:01
christofferska göra en prototyp om metadata ...hantering av licenser och attriubering19:01
fr33r1d3intressant.. Du får hålla oss uppdaterade hur det går...19:02
fr33r1d3Drar nu.. Hej!19:02
frippefribergok, hej då19:02
christofferfr33r1d3 http://www.youtube.com/watch?v=6CqKfiMMXEE19:02
christofferhttp://commonsmachinery.se/19:02
christofferfår dra mer om det en annan gång19:02
christofferhörs!19:02
fr33r1d3hej19:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!