/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/24/#ubuntu-il.txt

=== hackfu is now known as hackfu-
=== hackfu- is now known as hackfu
hackfuhello02:04
asw3hey02:39
hackfuwhatsup asw3?02:41
hackfuעברית?02:41
asw3כן02:42
asw3ואללה מתכוניים לשינה02:42
hackfuעבדתי כל הלילה02:44
hackfuכבר שלושה ימים02:44
hackfuמה אתה עושה ער?02:44
asw3אני בדרך כלל ישן טיפה הפוך02:47
asw3ככה זה שעובדים במשמרות02:47
asw3אפשר לשחק עם השינה בדיוק כמו שרוצים02:47
hackfuמשמרות :(02:48
hackfuבמה אתה העובד?02:48
asw3ביס פלאנט02:48
asw3אני דווקא רואה משמרות כיתרון02:48
asw3אני יכול ללכת ליוגה בבוקר02:48
asw3מחר נגיד בוקר-צהריים נלך לבריכה02:48
asw3ובערב המשמרת02:48
hackfuיוגה?02:48
asw3כן02:49
hackfuניסיתי קצת מדיטציה פעם02:49
asw3לול02:49
hackfu:/02:49
asw3זה לא דומה למדיטציה בכלל02:49
asw3רוב השיעור אתה על דופק מטורף02:49
asw3אחרי השיעור אתה בסטלה חבל על הזמן02:49
hackfuנשמע כיף02:49
asw3ממליץ לך לנסות אשטנגה יוגה02:50
asw3תשמע זה שיעור לא פשוט בכלל02:50
asw3אני יוצא משם כולי מים02:50
hackfuברצינות?02:50
asw3לחלוטין02:50
hackfuאיך הכושר שלך מ1-10?02:50
asw3נגיד 602:50
asw3צריך לעבוד על הסיבולת וזה יהיה 802:51
hackfuזה מאמץ את כל השרירים?02:51
asw3כן02:51
asw3גם שרירים שאף פעם לא חשבת שיש שם שרירים02:51
hackfuאני אבדוק את זה02:51
hackfuאני בטטה :(02:51
hackfuלא עשיתי ספורט כבר המון זמן02:51
asw3יש שם פיתולים שאתה בכלל לא מתאר שהגוף מסוגל לעשות02:52
asw3אז אולי יוגה לא יהיה לך טוב להתחלה02:52
hackfuאולי02:52
hackfuאני לא בדיוק טיפוס ספורטיבי02:53
asw3חוץ מזה שאם לא תעשה את השינוי באוכל02:53
asw3שום ספורט לא יעזור לך02:53
hackfuפרו זה הספורט שלי :(02:53
hackfuאהה אני רזה02:53
hackfuאני פשוט לא בכושר02:53
asw3אולי תקנה קינקט ?02:53
asw3נראה לי יהיה לך יותר זורם02:53
hackfuיש לי קינקט02:53
hackfuוגם פרצתי אותו02:53
asw3יש לך את המשחק הזה שאתה בנהר בתוך סירת גומי ?02:54
asw3לא זוכר את השם02:54
asw3הורדתי לחבר02:54
hackfuהיהל לי את זה02:55
asw3אני אישית לא אוהב משחקים02:55
hackfuאני לא אוהב את הקינקט כל כך02:55
asw3אבל ששיחקתי עם הקינקט02:55
asw3זה היה ממש נחמד02:55
asw3יש גם משחק עם מאמן צמוד02:55
asw3שאומר לך מה לעשות02:55
asw3כן שמעתי הרבה אנשים שלא אוהבים את הקינקט02:55
asw3ובמקרה הם לא ספורטיבים בכלל02:56
asw3מעדיפים את השלט02:56
hackfu:/02:56
hackfuאני לא אוהב משחקים יותר מדי02:56
hackfuאני אוהב להתבטט מול המחשב02:56
hackfuולעשן02:56
hackfuולמצוא פרצות במוצרים של מייקרוסופט02:56
asw3כל עוד אתה נהנה מזה02:56
hackfuאבל לא רק02:56
asw3אין שום בעיה עם זה02:56
hackfuאתה עם אובונטו שם?02:57
asw3כן02:57
asw3על מחשב עגלה02:57
asw3אומנם אובונטו שכבר יצא מתמיכה02:58
asw3אבל עדיין עובד02:58
hackfuאתה מתכנת?02:59
asw3רציתי ללמוד בעבר03:00
asw3אבל לא מצאתי מישהו שילמד אותי03:00
asw3אני צריך ממש 1 על אחד03:00
hackfuהבנתי03:03
hackfuהלו הלו18:57
avihayhi20:47
asw3הלו ביק22:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!