/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/24/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantDarkEra, hallo09:09
DarkEragoedemorgen leoquant09:09
leoquantu snuffelt nog wel eens aan ubuntu-nl :P09:10
leoquantik ook....:)09:10
DarkEraal een tijdje maar niet het forum :)09:11
leoquanthehe09:11
leoquantgelijk heb je09:11
DarkEraen ben helemaal terug bij ubuntu/ubuntu studio09:11
leoquantask-ubuntu neemt het support gedeelte over09:11
leoquantdenk ik09:12
leoquantooit09:12
DarkErageen idee, het is er al tijden  (de engelstalige dan)09:13
leoquantja en succesvol09:13
DarkEraop google+ en andere social networks worden ook veel vragen gesteld09:13
DarkEraik zie de forums/fora ooit verdwijnen09:14
leoquantik ook09:14
DarkErahet leuke is, iedereen is kwaad over PRISM en bang voor hun privacy.... ondertussen gebruiken ze Google+, Facebook etc. etc. en posten vanalles daar09:15
leoquantDarkEra: excuses voor vanmorgen...18:00
leoquantvisite18:00
DarkEraleoquant, geen excuses nodig hoor ;)18:00
leoquantfijn, maar toch :/ :)18:01
DarkEraik had toch even wat anders te doen :)18:01
leoquanthehe18:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!