/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/24/#ubuntu-no.txt

lolgnu788.00% done, 1:35:23 elapsed. (787/125029464/0 errors)00:14
lolgnuhmm00:14
Mathiashvor grusomme da? :P00:55
lolgnutype ordbokord som ikke er spessielt lange00:59
Mathiasgrusomt dårlig da?01:03
MathiasRoyK: tror du må slutte å klappe til han med ordbøker01:03
jo-erlendhmm. Kunne man ikke ganske enkelt bruke en minnepenn til sånt?01:07
Mathiastil hva?01:09
lolgnuDa er jeg igang med zfsonlinux01:09
jo-erlendå bruke et komplisert og grusomt passord vil ikke hjelpe deg lenge. Derimot er det mulig å lage en to-komponent-dings som krever at du er skjerpet.01:09
Mathiasgår vel an med smartkort i tillegg :P01:09
jo-erlendja, det blir jo det samme, bare det er dynamisk.01:10
Mathiashar et par, men leseren jeg har kan ikke skrive av en eller annen rar grunn01:10
Mathiasskulle fått installert noe rfid-greier i frontluka på maskinen, hadde vært kult :P01:10
jo-erlendmen hvis målet er å beskytte deg selv fra deg selv, så må du ha mer enn bare data. Da må du ha noen oppgaver som du må løse i løpet av en viss tid.01:11
lolgnujo-erlend: eller så kan du ha google sin pam modul01:12
jo-erlendhmm... Når jeg tenker over det, kunne det kanskje være et marked for en alkotest-dings.01:12
Mathias"skriv de første 250 desimalene til pi"01:12
jo-erlendMathias, det ville ikke ha holdt for min del.01:13
Mathiasde første X antall da :P01:13
Mathiasogså låser den skjermen mens den svirrer så du ikke kan google :P01:13
jo-erlendjeg er nokså ekstremt dyktig til å memorere. Jeg lærte meg å synge Ievan Polkka (finsk) perfekt på under tjue timer. :)01:13
jo-erlendmen... En alkotest-usb-dings med pam-modul måtte kanskje være salgbart eller? :)01:15
lolgnujeg stoler på megselv i fylla01:16
lolgnubortsett fra uhellet med rpien har jeg nesten ikke ødelagt noe i fylla01:16
jo-erlendlolgnu, hvis du i tillegg synes at du blir morsommere og generelt et bedre menneske, så bør du absolutt ikke stole på deg selv i fylla. :)01:16
jo-erlendJeg mener... Alle stoler jo på seg selv i fylla. Det er når de våker at de skjønner hva som er hva. :)01:17
lolgnunå håper jeg zfs er lettvint å putte ubuntu på :P01:18
jo-erlenddet er selvsagt enkelt å putte Ubuntu på zfs. Det er helt andre ting du bør tenke på. Om det booter, for eksempel. :)01:19
jo-erlendmen er ikke zfs egentlig ansett som litt feil i Linux-land, rent generelt?01:20
lolgnumulig, men diskene her er litt mystisk, og den er den beste på å reparere seg selv01:30
lolgnuMed treveisspeil så er jeg nok trygg01:31
lolgnuRoyK: treveisspeil bråker02:03
lolgnujeg hoppet over et steg, null boot02:55
lolgnupain å ha boot partisjonen på zfs03:33
lolgnuMen nå booter den, med grub på alle tre disken05:24
lolgnudiskene*05:24
RoyKlolgnu: bråker?06:19
lolgnujau06:19
lolgnudiskene er bråkete i forhold til andre disker06:20
lolgnui forhold til når det bare var en06:20
lolgnuhttp://paste.ubuntu.com/5794638/06:21
lolgnuRoyK: Hver gang en disk ryker tenker jeg å erstatte med en 1TB disk, så vil arrayet vokse litt etterhvert06:24
RoyKmhm06:24
RoyKi zfs-land må du sette autoexpand=on på poolen06:24
lolgnukan jeg ikke manuelt expande det?06:24
RoyKen pool vil automatisk utvides om du setter autoexpand=on06:25
RoyKmen bruker du partisjoner, kan det bli litt køddent - da må du utvide partisjonene først06:25
lolgnuJeg tror helst jeg vil ha den manuelt06:25
RoyKzfs funker ikke sånn06:26
lolgnuDa lar jeg det være av fram til jeg vil gjøre en endring06:26
RoyKhvordan ser poolen ut nå?06:26
lolgnuRoyK: http://paste.ubuntu.com/5794651/ ?06:27
RoyKic, så du har lagt poolen rett på diskene uten partisjoner?06:27
RoyKgoodie06:27
lolgnuJeg liker ikke partisjoner06:28
RoyKnei, ikke jeg heller06:28
RoyKzpool get autoexepand rota _06:28
RoyK?06:28
lolgnuMåtte lage en partisjon til grub på den første megabyten da06:28
RoyKhvorfor det?06:28
lolgnurota  autoexpand  off     default06:29
RoyKok06:29
RoyKda vil den ikke utvide noe06:29
lolgnugrub nektet å installere seg selv uten en primary partisjon06:29
lolgnumen zfs lot første megabyten være ledig, så da var det ikke noe stress06:29
lolgnuHar snart kopiert 42gb til /pictures uten korupsjon06:31
RoyKprøv en zpool scrub06:37
lolgnuhvordan ser jeg statusen på den?06:46
lolgnuzpool status funket06:46
RoyKmhm06:47
lolgnu31,0M/s06:47
Mathiasjeg tror de som kjører de satans gressklipperne merker når jeg starter å se på fringe igjen06:48
Mathiasakkurat når jeg starter den igjen etter å ha pauset den pga de, så starter de opp igjen06:48
lolgnuRoyK:   scan: scrub repaired 0 in 0h16m with 0 errors on Mon Jun 24 07:03:11 201307:03
RoyKgoodie07:04
lolgnubetyr det at disken er sunn?07:05
RoyKjau07:06
RoyKdvs den har ikke funnet noe feil07:06
RoyKog det er jo bra07:06
lolgnuJeg liker at den sjekker at alt er kosher07:07
RoyKhttp://www.info.gov.hk/gia/general/201306/23/P201306230476.htm MOHAHA07:13
lolgnuheh07:20
lolgnuRoyK: hvor ofte scruber du?07:21
lolgnuRoyK: hva hetet den krypterte owncloudlignende tingen?07:36
RoyKkanskje en gang i måneden07:54
RoyKkryptert owncloudting?07:54
* RoyK vet ikke07:54
lolgnudu linket til noe som så fancy ut07:54
lolgnuså ut som owncloud bare med kryptering07:54
lolgnu"The official recommendation from Sun/Oracle is to scrub once every month with Enterprise disks, because they have much higher reliability than cheap commodity disks. If using cheap commodity disks, scrub every week."'08:05
RoyKokej08:11
RoyKsamtidig skriver de ikke at enterprise-disker på 7k2RPM er akkurat det samme som desktop-disker :P08:12
lolgnukanskje mer scrubing dreper disken fortere :P08:24
Mathiasdiskvasking?08:30
Mathiaslolgnu: aerofs-server har noe fancy kryptering iirc08:31
jo-erlendlolgnu, bør kryptering av data foregå i skyen?08:57
Solskogenskyen? mener du internett?09:04
RoyKSolskogen: du vet - skytjenester, "cloud services" på nynorsk09:43
RoyKf.eks. crashplan.com - tar backup ut i tåkeheimen09:43
Solskogenaltså internett10:48
RoyKja, men skytjenester er faktisk et begrep. ikke alt på nettet er skytjenester10:50
jo-erlendikke nødvendigvis internet heller. Man kan kjøre en lokal sky.10:58
RoyKja, det også11:01
RoyKUninett og USIT driver for eksempel og setter opp diverse skytjenester for UH-sektoren11:02
jo-erlendmen poenget var jo at man helst bør kryptere innholdet _før_ man sender det ut. Hvis jeg skal kryptere en epost, for eksempel, så gjør jeg det på klienten. Så sender jeg den til Google. Men jeg ville ha gjort det samme selv om jeg selv hadde kontroll over serveren.11:05
jo-erlendlurer på om jeg vil kunne bruke bcache med en RAM-disk som cache for en harddisk?11:35
Solskogenjo-erlend: altså intranett11:44
jo-erlenddet kan du si om alt, men hva er poenget?11:44
Solskogenfordi sky-begrepet tåkelegger det ikke-forståtte begrepet internett11:46
SolskogenNoen skal ha det til at såkalte skytjenester er noe nytt11:46
jo-erlendinternett er ikke det samme. Internett er en konkret teknologi. Sky er et abstrakt konsept. Det er hensikten ved å omtale det som en sky.11:53
SolskogenPå hvilken måte er internett en konkret teknologi?11:58
jo-erlendpå den måten at det er nøyaktig beskrevet i dokumenter og at alle er helt enige i nøyaktig hvordan ting skal gjøres?11:58
Solskogen"The Internet has no centralized governance in either technological implementation or policies for access and usage; each constituent network sets its own policies" sier wikipedia11:59
jo-erlenddet er riktig. Det ligger i selve navnet.11:59
SolskogenDet er strengt tatt bare et par ting som alle er enige om. og alle er ikke helt enig i det heller.11:59
jo-erlendsom?12:00
Solskogenipaddresser12:00
jo-erlendja, du mener Internet Protokollen?12:00
jo-erlendTCP/IP, etc?=12:00
jo-erlendjeg mente, TCP, UDP, etc :)12:01
Solskogennei, tildelingen av ipadresser.12:01
Solskogenså internett er så absolutt et abstrakt begrep.12:01
jo-erlendheh12:02
SolskogenOg der finnes ørten forsjellige implementasjoner av TCP/IP også - ikke alle snakker like godt sammen heller (selv om det har hjulpet seg betraktlig med årene)12:02
jo-erlendja, det er klart. Men det er likevel definert.12:03
jo-erlendselve hensikten med internet er jo å være en felles enighet. Ellers hadde ikke internet hatt noen som helst funksjon.12:04
SolskogenDet er heller ingen standard, er det vel?12:06
jo-erlendjo, det er akkurat det det er.12:06
jo-erlenddet vil si, det er en samling med standarder som alle er enige om å følge.12:06
RoyKjo-erlend: hva er poenget med ramdisk som cache? linux gjør jo det automatisk allerede12:06
Solskogenjo-erlend: mener du at RFC er en standard?12:07
jo-erlendRoyK, når jeg tar screencasts, så er det i korte perioder altfor mye data som blir skrevet til at det kan dumpes til disk raskt nok. Det går ut over kvaliteten. Derfor kunne jeg tenke meg å sette av 5-6GB som cache, sånn at jeg alltid kunne skrive raskt nok, men at det derfra ble skrevet til disk så raskt som mulig.12:08
jo-erlendSolskogen, jeg mener i hvertfall at TCP, HTTP, SMTP, etc er standarder. "RFC er en standard", gir ingen mening.12:09
SolskogenTCP er bare en RFC, ikke en standard12:10
jo-erlendok, den samtalen tror jeg ikke at jeg gidder.12:11
Solskogenskytjenester som sådann er heller ikke noe nytt12:11
jo-erlenddet er vel ingen her som har sagt at det er det?12:11
Solskogenog derfor er det bare teit å bruke skybegrepet12:11
jo-erlendnei, det er svært ofte meget nyttig å snakke om mange forskjellige ting på én gang.12:12
Solskogenja, herlig.12:12
jo-erlendheh. Du liker ikke abstraksjoner?12:12
SolskogenJo, når det er nødvendig.12:12
jo-erlendhva synes du om uttrykket "filsystem"? Det er jo abstrakt. Det finnes mange forskjellige filsystemer som fungerer på samme måte. Det samme gjelder "mailserver".12:13
Solskogenoh yes, og der er det nødvendig.12:13
jo-erlendmhm. Det var det jo i denne sammenhengen.12:13
Solskogenhvorfor ikke bare kalle skytjenester for internetttjenester?12:13
Solskogensiden det er nettop det, det er.12:13
jo-erlendhvorfor er det så viktig for det? Skyen er jo det eldste symbolet for internet?12:14
jo-erlends/det/deg/12:14
Solskogende første tegningene jeg så av internett kunne minne om ballerusk også, men det er for fanden ingen som bruker det begrepet.12:15
jo-erlendskjønner du hvorfor man kaller det sky?12:15
SolskogenNei12:16
Solskogenhallo!? Begrepet sky er så abstrakt at det er /ingen/ som vet hva det er.12:17
jo-erlenddet er det som er hele poenget.12:17
SolskogenKjempelurt!12:18
jo-erlenddet er det.12:18
SolskogenHerregud12:18
jo-erlendhvis du skulle utvide ordet sky, ville du ofte ende opp med tusenvis av sider med tekst som nesten ingen ville kunne forstå.12:18
Solskogendet er det /dummeste/ jeg har hørt12:18
Solskogenjeg vil ikke utvide - jeg vil ha det vekkvekkvekk12:18
jo-erlendheh, ok.12:19
Solskogencloud er et dødsteit buzzword12:20
jo-erlendhvis noen skal selge deg et rack, bør det følge med dokumentasjon sånn at du kan vite nøyaktig hva sky-racket gjør i virkeligheten. Men det gir ikke mening å beskrive alt ned i miste detalj i enhver sammenheng.12:20
Solskogenhvis jeg skal kjøpe et rack og jeg hører eller ser noe som har noe med sky å gjøre vil ikke jeg kjøpe det12:20
jo-erlenddet kunne jeg være enig i, fordi du da snakker om noe helt konkret. Da ønsker du å vite hvilke protokoller, filsystemer, OS-kjerner, etc som brukes.12:25
SolskogenIkke ofte jeg er enig med Larry Ellison, men han sa det veldig bra: “The interesting thing about cloud computing is that we’ve redefined cloud computing to include everything that we already do. ... The computer industry is the only industry that is more fashion-driven than women’s fashion. Maybe I’m an idiot, but I have no idea what anyone is talking about. What is it? It’s complete gibberish. It’s insane. When is this idiocy goi12:25
jo-erlenddet er hele poenget med abstraksjoner. Du _ønsker ikke_ å forholde deg til detaljene. Jeg er for eksempel overhodet ikke interessert i hvordan Google lagrer mailen min. Jeg er interessert i hvilke protokoller jeg kan bruke for å få tilgang til mine greier. Hva som skjer inne i boksene, er meg ravende likegyldig.12:27
Solskogenså bruk abstraksjonen internett da12:28
jo-erlenddet er som sagt konkret. Det er ikke innlysende at all dataen Google sitter på overføres via internett-baserte teknologier, skjønt det er sannsynlig at mye av det gjør det.12:29
jo-erlendfor å si det på en annen måte; Gmail er en sky som jeg kommuniserer med vha internett.12:29
Solskogeneller en tjeneste12:30
jo-erlendforsåvidt. Er det mindre abstrakt, mener du?12:30
jo-erlenden sky består for øvrig oftest av veldig mange helt forskjellige tjenester.12:30
Solskogenvi kan godt si mailtjeneste. mindre abstrakt og forteller den uvitende akkuratt det du bør fortelle12:31
Solskogenenda bedre: Gmail er en internetttjeneste.12:31
jo-erlendnei, det er ikke riktig å kalle det en mailtjeneste, for det er også en http-tjeneste, en db-tjeneste, etc.12:31
Solskogenhelt uenig.12:32
jo-erlendheh, hvordan går det an å være uenig i det? :)(12:32
Solskogennå lurer jeg veldig på hva du mener med at det er en http-tjeneste12:34
Solskogenog noen database-tjeneste er det ikke.12:34
jo-erlender det virkelig ikke det? :)12:34
SolskogenHvis du skal beskrive Gmail så vil du altså bruke database-tjeneste?12:35
jo-erlendnei, jeg ville som sagt kalle det en sky.12:35
SolskogenDu vil ikke kalle det en mailtjeneste, men du vil kalle det en http- og database-tjeneste?12:35
jo-erlendnei, det er jo det som er hele poenget. Det skjer enormt mye inne i boksen som jeg ikke er interessert i og derfor egner sky-begrepet seg veldig godt.12:35
jo-erlend... ettersom det er sånn det har vært beskrevet i nettverksdiagrammer i en evighet.12:35
Solskogendet skjer så mye inne i den boksen at du ikke vil kalle gmail en eposttjeneste, men en http- og database-tjeneste. du verden.12:36
Solskogendet er vilt12:36
jo-erlenddet har jeg jo aldri sagt.12:37
jo-erlendmen en påstand om at gmail er en mail-tjeneste men ikke en http-tjeneste, ville være misvisende. Man kunne til og med si at ettersom de aller fleste ikke engang bruker gmails mail-tjeneste men derimot bare bruker web-tjenesten, så kunne man si at gmail primært er en http-tjeneste.12:38
Solskogenderfor, gmail er en internetttjeneste.12:38
Solskogensky-ordbruken er fullstendig unødvendig12:39
jo-erlendvel, den er i hvertfall koblet til internett.12:39
Solskogennår begrepet er så abstrakt at ingen vet hva det er, så har det mistet sin betydning.12:39
jo-erlendsånn som "stort", "lite", "langt", "kort", "varmt", "kaldt", etc?12:40
Solskogenja12:40
jo-erlendmen du får enorme utfordringer med kommunikasjonen din hvis du skal eliminere alle abstraksjoner.12:41
Solskogeningen av de ordene har noe verdi med mindre de sammenlignes med noe.12:41
jo-erlendriktig, men ordene er likevel nyttige.12:41
Solskogenjeg skal ikke det, jeg skal eliminere skybegrepet.12:41
jo-erlendhehe.12:41
Solskogenandre for kjempe sine kamper12:42
jo-erlendskal du også tegne om alle nettverksdiagrammene til å bruke et nytt begrep? Kalle det et "hav", for eksempel? Det ville jo gjøre nytten like godt.12:42
Solskogenhvorfor skal jeg det?12:43
jo-erlenddet er jo som sagt en svært god grunn til at man bruker uttrykket sky.12:44
Solskogenja?12:44
SolskogenPå mine nettverksdiagrammer hvor jeg har en sky(!) så står det internett på den.12:44
jo-erlendmhm. Det er en enorm samling av bittesmå ting som på avstand ser ut som én stor ting. Altså på samme måte som en nettsky.12:44
Solskogen"The popularity of the term can be attributed to its use in marketing to sell hosted services in the sense of application service provisioning that run client server software on a remote location." sier wikipedia.12:45
Solskogenikke uenig det12:45
jo-erlenddet er jeg. Det handler mer om at mange bokser funker sammen på en sånn måte at det ser ut som én boks.12:46
SolskogenSå med andre ord så kan du like godt bytte ut ordet sky med ting.12:47
Solskogeneller dings12:47
jo-erlendhvis du for eksempel hadde 100% kontinuerlig synkronisering mellom laptop, desktop, tv, bilpc, mobil og tavle, så ville jeg fint kalle det en personlig sky.12:47
jo-erlendSolskogen, ja, det kunne man godt.12:47
Solskogenhvis jeg hadde hatt 100% kontinuerlig synkronisering mellom laptop, desktop, tv, bilpc, mobil og tavle, så ville jeg fint kalt det 100% kontinuerlig synkronisering mellom laptop, desktop, tv, bilpc, mobil og tavle.12:48
SolskogenI min verden er nemlig spade en spade12:48
jo-erlendmen skal du ikke da også nevne _hvordan_, hvis det er så viktig?12:49
Solskogenikke "et viktig redskap som gir interessante muligheter i møtet mellom de løfterike elementene jord og luft."12:49
jo-erlendmobilen din støtter vel for eksempel minst 5-6 forskjellige metoder for dataoverføring.12:51
Solskogenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#Private_cloud er uenig med det om hva en personlig sky er12:51
Solskogenjeg aner ikke hva mibilen min støtter, men jeg kaller den ikke damp av den grunn.12:51
jo-erlendder står det "private cloud", ikke "personal cloud", som ville være en mer korrekt oversettelse av det jeg faktisk sa. :)12:52
jo-erlendMuphry.12:52
jo-erlenddet er for øvrig spennende at du ikke godtar RFC 791 som en standard, mens du godtar wikipedia som definisjonsmyndighet. :)12:54
jo-erlenddet var forresten kanskje ikke det beste eksempelet jeg kom med nå, men det får så være. :)12:55
SolskogenRFC er pr. definisjon ikke en standard. Selv om de aller fleste RFC-er ofte er/blir de-facto standarder.12:55
Solskogenog wikipedia er et veldig greit utgangspunkt.12:57
Solskogenmen kanskje jeg skal bare ta å tegne en kjempesky i mitt neste nettverksdiagram - også bare levere det fra meg12:59
jo-erlendmen det er altså sånn at RFC 791 er en standard, enten du er enig i det eller ikke.13:00
jo-erlendmen. Takk for krangel'n.13:06
Solskogennjaei, er redd du tar feil der13:10
Solskogenrfc 791 er ikke en standard13:10
Solskogenmen std 5 er (som inkluderer rfc 791)13:10
jo-erlendforsåvidt sant. Men er innholdet det samme?13:11
Solskogennei, standarderen er større.13:12
jo-erlendja, men er det noe i RFC 791 som er _endret_ i STD 5?13:12
Solskogendet kan den ikke være13:13
jo-erlendda skjønner du forhåpentligvis hvor jeg skulle.13:14
Solskogenjoda, det har jeg gjort hele veien.13:15
jo-erlendheh, men det er klart; når du først har bestemt deg for å endre språket for alle mennesker fordi du ikke liker ordbruken, så har du vel kanskje allerede bestemt deg for å være en smule vrien. :)13:15
Solskogenmen rfc 791 er fortsatt ikke en standard. rfc 791 er en /del/ av en standard.13:15
SolskogenJeg plager /alle/ som bruker ordet sky når de burde ha brukt noe annet13:16
Solskogenfor nå man snakker om sky som begrep i en forsamling av 60 mennesker så er det 61 mennesker som har forskjellig oppfatning av ordet.13:16
jo-erlendmen hva når de ikke har nok teknisk kompetanse til å _kunne_ definere partiklenes natur og interaksjon?13:16
SolskogenTror du ærlig talt at det er noe som sitter å rister på hodet når ordet sky blir byttet ut med internett?13:17
jo-erlendnei, men det er heller ingen som ville kunne forstå hva "internet" betyr hvis det også inkluderer ikke-internetteknologier.13:18
Solskogener dropbox en ikke-internettteknologi?13:18
jo-erlendnei, men er internett en dropbox-teknologi? Dette er ikke reflektivt.13:19
Solskogener virtuelle maskiner en ikke-internettteknologi?13:19
jo-erlendja, i aller høyeste grad.13:19
jo-erlenddet har overhodet ingenting med internet å gjøre.13:19
Solskogenmen sky er korrekt?13:20
jo-erlenddet er dekkende hvis du ikke er interessert i teknologien, nettopp fordi det er et abstrakt begrep.13:20
jo-erlend"virtuell maskin" er for øvrig også _rimelig_ abstrakt.13:21
Solskogenhva har sky med virtuelle maskiner å gjøre?13:22
Solskogenfor at noe skal kunne kalles sky så må det være på internett, right?13:22
jo-erlendnei, hvorfor skulle det det?13:26
jo-erlenddet vil naturligvis ofte være sånn, fordi det er hensiktsmessig, men det er overhodet ingen grunn til at en sky skulle _måtte_ være koblet til et nettverk i det hele tatt.13:27
jo-erlenddvs; ikke et internett-basert nettverk.13:27
Solskogenså nå har du laget en ny definisjon av sky13:27
jo-erlendnei.13:28
Solskogenjo13:28
Solskogenla oss ikke bruke wikipedia for et øyeblikk13:28
Solskogenhttps://www.uninett.no/hva-er-nettsky13:28
Solskogeneller skal du ha det til at man har både sky og nettsky?13:29
IvarBodg gda14:36
dr0pixlolgnu: Hva var den siden du nevnte om det nye peer/torrent opplegget?14:40
dr0pixSom var under utvikling14:41
dr0pixMathias: 550,- per mnd er hva vi betaler for 4/1 Mbps14:53
dr0pix+50 per mnd for fast IP14:53
jo-erlendhehe14:53
jo-erlend299 for 100/100Mbps her. :)14:53
dr0pixKommer regning hver tredje måned på 1800,- supertilbud! :P14:53
IvarBjo-erlend: hvor? :P14:53
IvarBbetaler 379 for 60/6014:54
jo-erlendOslo. Lynet. Det er introduksjonstilbud da.14:54
IvarBLynet?14:54
jo-erlendlynet.no14:54
IvarBnoe nytt?14:54
jo-erlendveldig fornøyd hittil, på alle mulige måter.14:54
* dr0pix stikker og eter meddag!14:55
IvarBok14:55
dr0pixMens nettsiden loader....14:55
RoyK 17:39
RoyKaften18:01
RoyKfolkens18:01
RoyKhttps://www.facebook.com/groups/2361395921/permalink/10151503969765922/18:44
dr0pixgod aften :)18:54
RoyKjoda, aften - er du elektriker? vrmepumper du rørleggere?18:56
dr0pixNei, jeg er ikke elek triker18:57
RoyKse fb-posten over18:57
dr0pixhehe18:58
* RoyK begynner å bli rimelig lei av disker som feiler18:59
dr0pix"elektropluss"18:59
dr0pixtss18:59
RoyKbøtter og spann av sektorfeil på "friske" disker18:59
RoyKzfs vet greia19:00
dr0pixakk ja, det er jo mareritt, takk og lov for raidet RoyK, det sikrer jo litt mer19:00
dr0pixheh, hvorfor det? tro :P19:01
RoyKdr0pix: skal prøve å få satt opp raidet på en lsi 1068 i morra19:01
* dr0pix googler19:01
RoyKmen hovedkortet kaster den, siden den ikke er et skjermkort19:01
RoyKså kanskje nytt hovedkort og sånt19:01
RoyKkanskje greit å kjøre opp noe større19:01
dr0pixok19:02
dr0pixHvor mange disker er du oppe i nå? :P19:02
RoyKdr0pix: du finner ikke sektorfeil på disker uten zfs19:02
RoyK7 disker i raidz219:02
RoyKtilsvarende raid-619:02
RoyKså 9TB eller så netto19:03
dr0pixahok, kult :P19:03
RoyKja, hadde vært kult om det hadde funka19:03
dr0pixhihi :P19:03
RoyKmen når disker kastes ut jevnlig, så er det ikke så gøy19:03
RoyKfår prøve å bytte den sykeste i morra19:03
RoyKtar noen timer med resilver før jeg får bytta den19:04
dr0pixok19:04
RoyKog finner jeg ikke smart-feil, så er det "twist-and-shout!"19:04
dr0pix:P19:04
RoyKta ut disken i fart og snu den hardt 90 grader19:04
RoyKså dør den fint19:04
dr0pixStakkar19:05
RoyKikke noe problem med retur - disken er jo dau19:05
dr0pix:P19:05
RoyKmå bare få retta opp på feila først19:07
RoyK34min to go19:07
dr0pixNår du går lei disker som kræsjer, kan du jo starte med programmering igjen? :P19:07
RoyKså kanhende jeg får tatt den i dag19:07
RoyKjeg programmerer ikke stort, jeg driver med drift19:08
dr0pixEller ta det opp som hovedemne :P19:08
RoyKlettere19:08
RoyKdrift kan jeg, rimelig godt, så jeg trives med det19:08
dr0pixhttp://www.radio3norge.no/webspiller/19:09
dr0pixNei. Nå var streamen treg.19:16
IvarBgo-kveld19:16
dr0pixEller kanskje den får opp tempoet nå19:16
dr0pixGodkveld :)19:16
IvarB1,8 mil i dag19:17
IvarBikke noe stor fart19:17
RoyK1,2km/t snittfart?19:18
IvarB18km/t19:19
RoyKikke dårlig19:19
RoyKi hvert fall ikke med det jernbeistet du har19:20
IvarBhaha19:21
RoyKkjøp ei billig ramme fra kina, kjøp SLX eller Deore over nett, bygg en ny en19:21
RoyKkoster ikke mye, og du kan få en jævlig fin sykkel19:21
IvarBdu kan sende ned din19:21
RoyKneppe19:21
IvarBså kan du bygge deg en ny en19:21
IvarB;P19:21
RoyKdu er nok litt for høy for den19:21
RoyKjeg er 158cm, og den passer fint19:21
IvarBkan ikke sete stilles høyere?19:21
IvarBsetet*19:22
RoyKhjelper jo ikke på rammestørrelsen19:22
RoyKdet er jo det som teller19:22
IvarB24" hjul?19:22
RoyKdu blir sittende veldig oppreist og får ikke nok i tråkket19:22
RoyKnei, 26"19:22
IvarBok19:22
RoyK24" er for 12-åringer og sånt19:23
RoyKhar prøvd 29-ere, ble for stort, litt veltepetter for min høyde19:23
IvarBokai19:23
IvarBblir bare rart for min del19:24
RoyKog du er ?19:24
IvarBmed lavt sete på en 29"19:24
IvarB17019:24
RoyKlitt for lite til 2819:24
IvarBeller der omkring19:24
RoyKlitt for lite til 29-er19:24
RoyK29-er er nok best for de over 18019:24
IvarBja19:24
dr0pixDette med lisens på PC/Mac som er innført i Sverige, gjelder det også om man bestiller delene fra forskjellige nettsteder og bygger den? Hvordan ska det kontrolleres?19:25
RoyKen liten 26 funker fett19:25
dr0pixskal evt19:25
IvarBlisens på ?19:25
RoyKdr0pix: eh - vi snakker sykkel her - offtopic!19:25
dr0pixIvarB: http://www.itavisen.no/nyheter/hadde-bare-pc-m%C3%A5tte-betale-lisens-7741319:25
dr0pixRoyK: Unnskyld O=P19:26
IvarBhaha19:26
IvarBlisens på noe som "alle" har "fordi"19:26
IvarBsnakk om forhåndsdømming19:26
IvarBnrk/svt lisensen burde ha vært fjernet for MANGE år siden imho19:27
RoyKdr0pix: sjekk ebay for ei rimelig ramme - deore-gir og -bremser er fett - funker nok bedre enn det du har i dag19:27
RoyKså kan du flytte over andre ting til den nye ramma19:27
IvarBventer på skattepenger19:27
IvarBda blir det å bygge en ny sykkel på bikeshop19:28
IvarBellerno19:28
IvarBkjenner hu ene som jobber der19:28
dr0pixRoyK: Får jeg leilighet i Oslo; skal jeg klare meg lenge med de bysyklene til jeg får råd til no bedre19:28
RoyKdr0pix: litt kjedelig med bysykler om du vil ut i skogen, da19:29
dr0pixhehe :D19:29
dr0pixMont ro om de har gps? Kommer de etter meg om jeg beveger meg opp i skogen med den?19:29
RoyKta gamle ankervei med en bysykkel - oops19:29
dr0pixhehe19:30
RoyKeller prøv en bratt sti19:30
RoyKka-pung19:30
RoyKgreie dekk, kanskje, men felger som tåler nada19:30
dr0pixDrøyer vel ikke lenge før man må betale lisens for å ha pc bare pga kopibeskyttet materiale19:31
dr0pixOm de ikke klarer å stoppe sånt19:31
dr0pix:P19:31
RoyKdr0pix: la meg ta deg med til en god sykkelbutikk19:31
RoyKbare ikke ha mer enn 10k i lommeboka19:31
dr0pixSpanderer du?19:31
RoyKnei19:32
RoyKdu får en grei sykkel til 5k19:32
RoyKmen det blir bedre om du betaler litt mer :P19:32
dr0pixEier ikke ei krone - eller jo det gjør jeg kanskje, men ikke 10k av dem P19:32
dr0pix:P19:32
dr0pixHar ingen jobb atm19:33
RoyKkanskje du kan kjøpe min gamle doning? 15,5", men funker jo19:33
RoyKkommer med tute! http://karlsbakk.net/bilder/tute.jpg19:33
IvarBhaha19:34
IvarBhadde vært litt fett med sånn trailer-horn på sykkelen egentlig19:35
IvarBsikker handy i oslo-trafikken :P19:35
RoyKhar noen liggende19:35
RoyK:D19:35
IvarBhehe19:35
RoyKmen sjekk lenka19:35
IvarBja har sett19:35
RoyKgreit gir, greie bremser, god ramme19:36
RoyKbytta pedaler siden det bildet der - noe bedre med godt med pigg19:37
IvarBhar merket at jeg sklir endel på pedalene mine19:37
RoyKgode plattformpedaler som er pigga er fint19:41
RoyKde her er dritfine http://karlsbakk.net/bilder/ny-sykkel/1.html19:41
IvarBheh19:42
RoyKslå den designen ;)19:42
* RoyK er ganske fornøyd19:43
IvarBlett, helt sort :P19:43
IvarBalt i carbon eller titan19:43
IvarBikke luft-dekk19:43
IvarBmen de nye19:43
RoyKramme og styre i karbon19:43
RoyKresten alu og gummi19:43
IvarBsete-pinnen?19:43
IvarBhulene?19:43
RoyKjalla, enn så lenge19:44
IvarBhjulene*19:44
IvarBdempere? :P19:44
RoyKhjulene er hope2pro-nav og noen gode felger19:44
RoyKbare demper foran - shox reba19:44
RoyKfunker fint - fikk den for 150019:44
RoyKmed stidekk veier den 10,519:45
RoyKikke så ille19:45
RoyKmed race king, 10,219:45
IvarBer ramma i original farge?19:45
IvarBeller har du lakkert den?19:45
RoyKhar ikke gjort noe med den, den kom i matt svart19:45
IvarBkult19:45
RoyKsjekk nava der19:46
RoyKrøde, fine ;)19:46
RoyKog stem, og holker19:46
IvarBjada jada19:46
RoyKog sete19:46
RoyKhaha!19:46
IvarBhehe19:47
RoyKjeg kunne nok ha bygd meg en lettere sykkel, men den her ser kul ut19:47
RoyKog det betyr litt19:47
RoyKog hope2pro-bosset bråker mye19:47
RoyKtikketitikk19:47
RoyKmen litt kult19:48
IvarBusj19:48
RoyKslipper ringeklokke :D19:48
RoyKmed mindre det er eldre folk19:48
RoyKmen fint med tikking - folk hører det19:52
RoyKog sykkelnerder digger det19:52
IvarBjaha?19:53
RoyKvar innom noen sykkelbutikker etter byggeperioden, og fikk bare "oh, wow"19:55
RoyKlitt stas19:55
IvarB:)19:55
RoyKførstpå Raske Sykler, som overhala den litt, fiksa småting jeg hadde gjort feil, er jo ikke sykkelmekaniker, må vite19:56
RoyKog så på sykkelsjappa på Ullevål, milsluker'n, folka var type "den her har du ikke kjøpt her" og spurte masse19:57
IvarBkult :)19:57
RoyKså jeg svarte bare kort at "ja, billig ramme fra kina, fete bremser og gir", og fyren i butikken sa at "du skulle ikke ha sagt at ramma var billig! den er jo fet!"19:58
RoyKså fett nok19:58
IvarBhehe19:59
RoyKgreit å slippe unna utstyrshysteriet for et øyeblikk20:00
RoyK(selv om delene på sykkelen er rimelig gode)20:01
RoyKXT-gir og SLX-bremser er jo kjekt20:01
RoyKkunne kaskje ha landa på deore på begge, men oppgraderte litt20:01
IvarBhvor stor er en "large" ramme?20:02
IvarBi cm20:02
IvarBeller, vil en large ramme passe meg?20:02
RoyK18" omtrent20:02
RoyKeller 17"20:02
RoyKom du er 170, så vil nok "large" funke greit20:02
RoyKdu får vel ei grei ramme fra ebay eller aliexpress for 2k+frakt20:03
IvarBja20:04
RoyKså trenger du bare gir og bremser og gaffel og sånt20:04
RoyKsett av 10k om du skal bygge noe20:04
RoyKkanhende litt mer20:04
IvarBhttp://www.aliexpress.com/item/2013-looking-forward-frame-carbon-track-frame-track-bike-frameset-53-5cm-and-56cm-in-stock/656147952.html20:04
RoyKeh20:05
RoyKer det terrengsykkel?20:05
IvarBoops nei20:05
IvarBtrack20:05
RoyKja20:05
IvarBfilteret er litt "unøyaktig" :P20:06
RoyKhttp://www.aliexpress.com/item/FR-201-26ER-frame-Full-carbon-Mountain-Bike-MTB-26ER-BSA-Frame-headset/662056477.html20:06
RoyKdet her er vel nærmere det jeg kjøpte20:06
IvarBvil ha matt20:07
RoyK17" bør nok være greit for deg20:07
RoyKhttp://www.aliexpress.com/item/FR-216-Full-Carbon-UD-Matt-29ER-MTB-Mountain-Bike-Bicycle-Frame-Headset-17-19/759299254.html20:08
RoyKpen utforming av ramma også20:09
RoyKmen litt tung20:09
RoyKhttp://www.aliexpress.com/item/29ER-3K-Full-Carbon-Matt-MTB-Mountain-Bike-Bicycle-Frame-29ER-headset-size-17-5/662041085.html20:09
IvarBden var nice ja20:10
IvarBden siste20:10
RoyKeh20:10
RoyKden siste var 29-er20:10
IvarBnei20:11
IvarBfra 17.520:11
RoyKhttp://www.aliexpress.com/item/Top-Quality-Al7075-Cube-Ltd-ORFR-MTB-Mountain-Bicycle-Frame-Matte-Black-26-16-18-Bike/922483083.html20:11
IvarBflere størrelser20:11
RoyKramma var 29-er, type laga for hjulstørrelse 28"20:12
kilonuxog dette var ubuntu-no sa dere?20:12
RoyKkilonux: nei - amatørsykkel-no20:12
IvarB /j #cycling-no20:12
IvarB:P20:12
IvarB?20:12
kilonuxåh beklager, jeg får ringe et annet nummer20:13
IvarBskal vi starte en ny kanal, RoyK ? :P20:13
RoyKmen, på tross av godt prat om sykling, så spørs det om jeg må finne køya snart20:13
kilonuxjeg for min del har krøll med thunderbird20:14
IvarBKAST trønderbird20:14
RoyKIvarB: #ubuntu-no-sykling?20:14
kilonuxsier noe der,ja20:14
IvarBRoyK: http://www.aliexpress.com/item/NEW-Full-Carbon-Fiber-TT-Bike-Bicycle-Frame-and-frameset-ODM-Full-Carbon-TT-Road-Cycing/865670186.html20:14
IvarBJA, jeg ser det er gatesykkel20:14
IvarBmen, jeg har litt lyst på det (også)20:15
RoyKIvarB: det er jo en landeveissykkel20:15
IvarBles opp :P20:15
RoyKikke gatesykkel, det er noe annet ;)20:15
IvarBjaja20:15
IvarBlandeveissykkel da20:15
RoyKmen 6k for ei ramme er litt mye20:16
IvarBer med gaffel da :P20:16
RoyKden er jo bare stiv20:16
* RoyK liker litt demping20:17
IvarBmister litt på-tråkk med dempere20:17
RoyKheh - ikke med lockout20:17
kilonuxkunne en av dere komme seg ned fra sykker'n og vise meg vei til IMAP-folket?20:17
RoyKhar lockout på styret20:17
RoyKkilonux: spørs hva du lurer på - IMAP er jo bare en protokoll20:18
kilonuxalt er vel TB og min skyld20:19
kilonuxtok opp alt for mye plass på disken20:19
* RoyK tar kvelden og overlater tompratet til IvarB og kilonux - natta20:20
kilonuxnå er masse mailer borte, og inbox.sbd er like full20:20
RoyKkilonux: prøvd en fsck?20:21
kilonuxjeg skulle bare ha de vekk fra disken, og TB tok dem bort fra IMAP serveren20:21
RoyKkilonux: filsystemkorrupsjon skjer jo om disker er i ferd med å tryne20:21
RoyKjaja, jeg sliter nok med zfs-systemet mitt - disker som dør - masse døde sektorer20:22
RoyKforskjellen mellom zfs og mdraid og bare filsystemer på disk, er at zfs faktisk sier ifra om du får korrupsjon20:23
RoyKså vet du i hvert fall om noe tryner20:23
kilonuxsmart?20:23
RoyKsmart er jalla - det ser ikke om data leveres korrupt20:23
RoyKdu trenger sjekksumming fra toppen og ned20:24
kilonuxaha20:24
RoyKså langt er det bare zfs som kan gjøre det godt, og btrfs som kan gjøre det greit20:24
kilonuxakkurat, ja ( skjønner ingenting jeg) alt i orden20:25
RoyKmen nå er det kvelden, gutta20:25
kilonuxgudnait20:25
RoyKkilonux: greia er bare at mdraid ikke aner en dritt om datakvalitet20:25
IvarBnatta RoyK20:25
RoyKkilonux: den bare stoler på diskene, og om diskene leverer dårlige data, så sier mdraid "ja takk"20:25
RoyKdu kan ikke stole på noe som ikke sjekker dataene på diskene, seriøst.20:26
RoyKmen da var det kvelden - natta20:26
kilonuxnei20:26
kilonuxjoda20:26
RoyKkilonux: http://www.cs.utexas.edu/users/dahlin/Classes/GradOS/papers/zfs_lc_preso.pdf20:27
RoyKles gjennom den der20:27
RoyKkilonux: så kan du spørre etterpå20:28
kilonuxok20:28
RoyKkilonux: den er grundig, og det som står der er riktig20:28
RoyKkilonux: så god natt, så kan vi snakkes i morra20:28
kilonuxder var det mye god lesning, ja  godnatt ses i morra20:31
* RoyK tviler litt på at kilonux kom gjennom den der på 2-3 minutter20:31
* dr0pix fikk C i fysikk20:31
dr0pixAlt bedre enn  F er bra for meg :)20:32
dr0pixDet gir kanskje litt håp for matten, men er fortsatt veldig spent20:33
* dr0pix liker offtopic ting ;D20:33
lolgnujo-erlend: lynet er ustabilt og har bare support i ukedager20:34
IvarBnoen som irc'er uten joins og quits21:26
IvarB?21:26
dr0pixJapp21:30
IvarBfunker greit?21:33
MathiasIvarB: ignorerer dem?21:35
dr0pixJa21:35
dr0pix /ignore #channel JOINS QUITS PARTS bruker jeg21:35
Mathiasnisj21:35
Mathiasjeg hater å ignorere ting21:35
Mathiasog er fint å se om de du snakker til quitter :P21:35
dr0pixMathias: Fikk ikke til å fjerne dem med unignore, men samme kan det være21:36
Mathiashaha21:36
Mathiasdr0pix: om det er ignore nr 1, /unignore 121:36
fyksenPrater dere om at jeg joinet og quitet som en helt nå? ;)21:38
Mathiastjaeh21:38
Mathiaskanskje et ørlite hint ^^21:39
dr0pixDen så jeg ikke :P21:39
fyksenHehe.. Laptopen min har kveldet, så sitter på en gammel dell fra "svigermor".. Driver og konfigurer xchat til å logge inn på networks automatisk og smelle inn passord og slikt automagisk.. Måtte prøve ett par ganger21:40
fyksenEnten har Xubuntu blitt mye bedre, eller så husker jeg feil..21:40
dr0pixnatta21:41
fyksendr0pix, nattz21:41
jo-erlendlolgnu, det er jo greit. Jeg er også ustabil i helgene og hvis linja er ustabil, så betaler jeg ikke regningen.21:42
jo-erlendhittil synes jeg Lynet har vært bra.21:43
fyksenAhh, er så herlig med linjer som er ustabil til bestemte tider..21:43
jo-erlendjeg har vokst opp med BBS. Jeg har nok litt større marginer enn de fleste.21:43
fyksenJeg har akkuratt flyttet til ett sted hvor jeg bare får 12mbit.. Kommer fra 100 mbit.. Er vondt!21:46
jo-erlendhehe.21:46
lolgnuJeg synes 10/10 er greit21:46
jo-erlendhelt klart.21:46
lolgnuLynet sin studentrabatt suger, og de tilbyr ikke 3 månders kontrakter21:46
jo-erlendjeg gikk på 100/100 fordi jeg fikk det for 299.21:46
lolgnu Olja Lyn - 100 / 100 Mbit/s Internett 399 kr21:49
lolgnuLyn - 50 / 50 Mbit/s Internett 279 kr21:49
lolgnuGnist - 20 / 20 Mbit/s Internett 179 kr21:49
fyksendæven 100/100. 10/10 hadde vært greit. Jeg sitter på 12/1. Men skal prøve å få justert den på torsdagen :) til 20/521:49
lolgnuDet skulle liksom være studentvennlige priser21:49
jo-erlendde tilbyr 500/250 også, men det har jeg ikke noe behov for.21:50
lolgnuMen vi betaler jo allerede for 10/10 via husleien, så vi ender opp med å betale mer enn vanlige kunder21:50
lolgnuDe gir ikke mer enn 100/100 her21:50
lolgnuHadde vært fet med 500/50021:51
jo-erlendfordi mer er mer?21:51
jo-erlendhvis det ikke var for introduksjonstilbudet, så hadde jeg nok falt ned på ti.21:51
jo-erlendok. Kanskje femti.21:52
lolgnuhvor fant du introduksjonstilbudet?21:53
jo-erlendpostkassa.21:53
lolgnuah21:53
fyksen500/500 + statisk IP kunne vært veldig morsomt!21:54
lolgnuSynes det er fjollete av de å ikke fikse sikkelig studenttilbud21:54
jo-erlendjeg tolket det sånn at de allerede hadde bygget ut fibern til blokkene, men nå ville de også ha cat6 inn i leilighetene. Greit for meg.21:54
lolgnuDe må jo kunne tjene masse på å selge linjene hvis de bare gjorde vilkårene og prisene bedre21:54
jo-erlendde er da særdeles gode?21:55
lolgnu3 månders bindingstid, og priser som iallefall ikke er høyere enn for vanlige kunder21:55
lolgnujo-erlend: Års bindingstid er kjipt for studenter, og studenter må betale mer for å oppgradere fra 10/10 til 100/100 enn vanlige kunder21:55
IvarBmmm awesome med xterm var litt nais22:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!