/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/24/#ubuntu-vn.txt

vubuntor905sao mình cài VMwarePlayer xong rồi kiếm hoài không thấy nó ở đâu hết, bạn nào biết xin giúp mình với03:00
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor956có ai cao thủ cài ubuntu ở đây ko13:14
vubuntor956đang câng pro chỉ giáo cài due boot win 8 và ubuntu chuẩn UEFI13:14
vubuntor216ko có ai ak13:19
vubuntor216Giúp mình cái nào13:19
vubuntor216cái ai giúp mình cài ubuntu theo chuẩn uefi ko13:21
vubuntor216@@13:21
MeiMeicài cùng win?13:23
vubuntor216uk13:23
vubuntor216cài cùng win 813:23
vubuntor216máy hum mua mới nó cài ubuntu rồi mà13:23
vubuntor216nhưng mà giờ cài lại theo chuẩn uefi nó cứ báo lỗ13:24
MeiMeivubuntor216: gõ cửa pro Tux kia kìa13:25
vubuntor216Xếp tux13:30
vubuntor216chỉ giáo13:30
_Tux_có gì hot?13:34
vubuntor216cài hộ cái ubuntu cái13:35
vubuntor216dùng chế độ uefi sao cài nó cứ báo lỗi13:35
vubuntor216ko làm gì được13:35
* _Tux_ ếu biết cài ubuntu13:35
vubuntor216sax13:36
vubuntor216thế thui cứ dùng win 8 vậy13:36
=== Cua is now known as neetCrab
vubuntor779hello18:26
vubuntor779i want18:26
vubuntor779some body18:26
_Tux_không có ai18:26
vubuntor779chao18:27
vubuntor779mình có thể nhờ bạn giúp được không ?18:27
_Tux_còn tùy việc gì18:28
vubuntor779mình vừa cài win , và đồng bộ háo dữ liệu firrefox sync , sau khi cài lại wwin , mình làm không sai 1 bước nào nhưng nó chỉ khôi phục lại được mật khẩu , mình xem phim trên anhtrang đến cả trăm link vậy tìm kiếm nó chỉ hiện ra hơn 20 link , đồng bộ chỉ được 1% lịch sử giữ lại được , mình tra google thì máy chủ của mình là máy chủ h18:28
vubuntor779khi mình cài lại win và đồng bộ18:29
vubuntor779thì lịch sử khôi phục lại được rất ít18:29
_Tux_vubuntor779: đợi một thời gian18:30
_Tux_nó sẽ đồng bộ lại18:30
vubuntor779cảm ơn bạn18:31
vubuntor779mình không có thói quen lưu lại các trang đã đọc18:31
vubuntor779mình dùng firefox được 10 tháng rồi , và chưa từng xoá lịch sử18:31
vubuntor779mỗi ngày mình dùng đến hơn 200 trang18:32
vubuntor779vậy đợi có lâu không ?18:32
_Tux_vubuntor779: nếu bạn không cài đặt gì18:32
vubuntor779mong bạn giúp18:32
vubuntor779mình khonog cài linh tinh gì trên máy tính cả18:32
_Tux_thì mặc định nó chỉ lưu lược sử trong 7 ngày18:32
_Tux_vubuntor779: tùy data của bạn nhiều hay ít18:33
vubuntor779nhưng nó vẫn lưu lịhc sử từ tháng 1 tháng 218:33
_Tux_nói chung mất một chút thời gian18:33
_Tux_vubuntor779: đợi một chút là được18:34
vubuntor779nhưung chi hơn 20 trang được lưu18:34
_Tux_như mình để tránh history quá nhiều18:34
_Tux_mình chỉ lưu có 7 ngày18:34
vubuntor779vậy mình phải cài đặt ở đâu18:35
vubuntor779nó vẫn lưu cho mình từ mấy tháng trước18:35
vubuntor779nhưung nó không lưu nhiều18:35
vubuntor779hình như mình thấy nó chỉ dùng 3 MB lịch sử18:36
vubuntor779lúc trước khi vài win mình xem hạn mức lịch sử 22 MB18:36
vubuntor779bây giờ chỉ đúng 3 B18:36
vubuntor7793MB18:36
vubuntor779vậy nghĩa là sao ?18:38
_Tux_câu trả lời mình nói rồi18:38
_Tux_bạn đợi nó sync về18:38
vubuntor779vậy là nó sẽ từ từ đúng không18:38
vubuntor779mình còn 1 câu hỏi nữa18:38
_Tux_vubuntor779: tùy network18:38
_Tux_nhưng sẽ không tức thời18:38
vubuntor779mình thoát nick firefox thì nó có tự động đồng bộ không ?18:38
vubuntor779ý mình là , bỏ lieê kết ý18:39
vubuntor779bỏ liên kết với tài khoản sync18:39
_Tux_thoát nick?18:39
vubuntor779vậy nếu đồng bộ mình tắt máy tính đi nó có đồng bộ không18:39
vubuntor779thoát nick nghĩa là : mình đăng nhập nhập key để đồng bộ sau đó mình thoát tài khoản đó ra18:40
_Tux_vubuntor779: bạn thoát tài khoản firefox sync thì nó sẽ không đồng bộ nữa18:41
vubuntor779bỏ liên kết thiết bị này18:42
vubuntor779lúc nó đồng bộ mình không tắt máy tính trong bao lâu nếu tắt máy tính nó có đồng bộ không ?18:42
_Tux_vubuntor779: chịu18:44
_Tux_không hiểu ý bạn18:44
_Tux_thoát tài khoản đồng bộ của FF18:44
_Tux_nó không sync nữa18:45
_Tux_vậy thôi18:45
vubuntor779không ý mình nói là18:48
vubuntor779mình không thoát18:49
vubuntor779nhưng mìnhv đi học tắt máy tính18:49
_Tux_vubuntor779: cho mình hỏi18:49
vubuntor779trong thời gian đồng bộ18:49
_Tux_là không có internetnet18:49
vubuntor779bạn nói đi18:49
_Tux_thì bạn vào google được không?18:49
vubuntor779à mình hiểu ý bạn rồi18:52
vubuntor779lúc mình đồng bộ18:52
vubuntor779cái thanh loading chạy đến max nhưng nó không chuyển web18:53
vubuntor779mình cứ để máy tính vậy đến 2 tiếng sau18:53
vubuntor7792 tiếng sau khi đồng bộ mình kiểm tra thì cẫn là 3 MB18:53
vubuntor779mình nghĩ ý abnj nói alf đồng bộ cso thể mất thời gian từ từ là khoàng `1 tuần đúng không18:54
vubuntor779vậy nghĩa là mình khonog được thoát nick18:54
vubuntor779và nếu mình tắt máy tính đi mở máy tính lại18:54
vubuntor779thì nó sẽ tiếp tục đồng bộ phải không ?18:54
_Tux_vubuntor779: mình không dám chắc khoảng thời gian sync18:55
_Tux_nhưng nó cần thời gian để sync18:56
vubuntor779vậy mình sẽ phải không tắt máy tính trong bao lâu ?18:56
vubuntor779nếu lâu quá thì mình phải tắt máy tính để đi học18:56
vubuntor779vậy có lâu không ?18:57
_Tux_vubuntor779: mình đã nói là không rõ thời gian rồi ma18:58
_Tux_tắt thì cứ tắt thôi18:58
_Tux_sao phải xoắn18:58
vubuntor779nếu tắt đi mở lại đăng nhập đồng bộ thì nó sẽ tiếp tục đồng bộ phải không ?18:59
_Tux_19:01
vubuntor779mình khôngcòn câu hỏi nào nữa19:03
vubuntor779cám ơn bạn19:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!