/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/25/#ubuntu-pl.txt

Vesim987_Zna ktoś dobry opis protokołu IRC?14:43
TheNumbVesim987_: http://tools.ietf.org/html/rfc281214:44
Dreadlishtak14:44
Dreadlishbardzo dobry14:44
Vesim987_Dzięki :)14:45
=== el_biju is now known as biju
=== dfdfg is now known as miglans
miglansczesc15:58
Wasylmam pytanko jak zainstalować tą paczkę na ubuntu 12.04 https://launchpad.net/ubuntu/+source/libphp-swiftmailer/4.2.1-1 ?17:38
root_____:)18:07
gjm20:08 [freenode]     ircname  = root;18:08
gjmduh18:08
=== root_____ is now known as mt2_pl
mt2_plcześć18:11
gjmi czołem18:11
gjmto se pogadał18:14
eshloxWasyl: skompiluj ;-)18:15
Wasyljuż zainstalowałem ale kurde nic mi to nie dało :/18:16
buharinhej18:16
buharinmam pytanko18:16
gjmsię kręci18:57
BlessJah_buharin: jeśli proponujesz pracę, to ja wymiatam w javie19:30
BlessJah_skąd mam ogon?19:31
=== BlessJah_ is now known as BlessJah
gjmZnienacka.19:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!