/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/25/#ubuntu-tr.txt

Kartagisforumda kullanıcı adımızı değiştiremiyor muyuz?06:15
ognysanmam06:36
Kartagisogny: özele geliyorum08:38
kserksess.a11:20
mutlucan96as11:20
Kartagisşuna bir el atsak? http://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=39630.msg471783#msg47178311:24
kserksesKartagis, https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cifs-utils/+bug/111339511:28
Kartagishrm11:31
Kartagissec=lanman koydum, yine olmadı11:31
Kartagishttps://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cifs-utils/+bug/1113395/comments/2312:02
Kartagis&ttl12:02
f0undComment #23 : Bug #1113395 : Bugs : “cifs-utils” package : Ubuntu12:02
ElixirVitaeSelam #ubuntu-tr!12:50
f0undSelam ElixirVitae!12:50
kserksesa.s12:52
Kartagisbjk ve fb neden men edildi?19:53
Kartagisşikeden mi?19:53
ElixirVitaeo/ Kartagis.19:55
ElixirVitaeBilemeyeceğim.19:55
ElixirVitaeFutbolla işim olmadı hiç.19:55
Kartagisbenim de olmuyor da19:55
Kartagisondan soruyorum19:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!