/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/26/#ubuntu-nl.txt

duvelkebeste ik probeer ubuntu te installeren via dvd maar krijg de melding boot mngr ontbreekt . wat doe ik fout?06:29
lg188_okay, ja er zijn veel dotfiles en 't is vervelend om der tussen te zoeken07:03
lg188_dus, is er een tool om die te managen ofzo?07:05
lg188_exit07:07
=== warddr_ is now known as warddr
=== joostvb is now known as Guest72547
=== Guest72547 is now known as joostvb
=== joostvb is now known as Guest16075
=== Guest16075 is now known as jvb
=== jvb is now known as joostvb_
=== _WolfeZ_ is now known as WolfeZ|deb
leoquantwat is een irc bouncer eigenlijk?12:49
Luckiboyleoquant: Volgens mij store je je dan op een hostserver.12:52
LuckiboyMaar ik weet er niet zo veel van af, ik gebruik het niet.12:52
leoquanteen vhost dus Luckiboy?12:53
LuckiboyYep.12:53
leoquantzijn die kostenloos beschikbaar?12:53
LuckiboyVast wel, moet je even Googlen.12:54
leoquantja :)12:54
leoquantje zou ook kunnen inhaken bij een bestaande. sharen zou kunnen?12:56
leoquantok ik bounce verder12:57
LuckiboyGeen idee, ik heb geen ervaring. ;)12:57
leoquantthx12:57
=== joostvb_ is now known as joostvb
joostvbgewoon zelf n vps huren bij soleus.nu13:37
joostvbof je deelt m met wat vrienden13:37
leoquantdank13:44
=== RawChid_ is now known as RawChid
=== Fermata is now known as SdeV
=== SdeV is now known as Fermata
=== SpindizZzy is now known as SpindizZzy|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!