/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/28/#ubuntu-nl.txt

perre`vl g'middag09:23
lg188Hallo, Ik vroeg me af welk script dat er uitgevoert wordt bij de instalatie van de server? Waar je all die doelen kan selecteren.12:16
exalttasksel ?12:17
exaltof bedoel je de spiegelservers ?12:17
lg188even proberen12:18
lg188Jup dat is em, bedankt12:19
lg188mhm, ik vraag me af welke hostname ik de server moet geven.12:26
lg188Is daar een regeling rond?12:26
exaltweet ik niet ?12:38
=== eddie is now known as Guest27042
=== jack is now known as Guest55417
karimihi20:13
karimiwaar zijn jullie20:14
JanCthuis20:15
JanCook goeiendag...20:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!