/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/28/#ubuntu-no.txt

dr0pixspiser ost- og skinkepai01:08
vltmorn05:18
=== trench_ is now known as trench
MathiasRoyK: passende sang for deg? http://open.spotify.com/track/1UmededMXwZfUFK1ooRxpv10:04
RoyKhva er det her?10:15
* RoyK har ikke spotify10:15
Mathias[12:15:43] -!- Irssi: Flying Spaghetti Monster by Doctor P (from Animal Vegetable Mineral - Part 1) [***--]10:15
RoyKah10:17
Mathiasspotify.pl ;P10:17
Mathiastror fargedatabasen min har blitt korrupt igjen :s10:18
Mathiasalle er blå :o10:19
dr0pixMathias: De hadde sendt begge vitnemålene på nytt igår.Har de leid inn synsk assistanse?10:32
dr0pix:P10:32
dr0pixDer kom posten. *løpe å sjekke*10:32
RoyKdr0pix: venter du på svar fra hioa?10:34
dr0pixnei, fikk akkurat vitnemålet fra nith10:35
RoyKk10:35
RoyKnår får du svar fra hioa?10:35
dr0pixmed postitlapp "Beklager at èn karakter manglet på den forrige"10:35
RoyKah10:36
RoyKkanskje greit å ta kontakt med studieadministrasjonen på hioa, da?10:36
dr0pixTror de sjekke om søknadene er komplette den 16 elns10:36
dr0pixFristen for settersendelse er den 1 juli10:36
dr0pixBurde vel gå bra10:36
RoyKdet er jo mandag, så i praksis i dag10:37
RoyKeller i morra10:37
dr0pix"Ettersendes innen 1 juli"10:37
RoyKja, så send i dag10:37
RoyKinnen == før, så i dag eller i morra10:37
dr0pixmå finne en kopimaskin10:37
RoyKmå vel ha stempel også?10:38
RoyKtype "rett kopi" eller hva det nå heter10:38
dr0pixjaha?10:38
RoyKsånn at det ikke kan være forfalska på veien10:38
dr0pixHvor får jeg det?10:38
RoyKhttp://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-bestilling/krav-til-dokumentasjon-rett-kopi10:39
RoyKf.eks.10:39
RoyKhar ikke laga noe sånt på 20 år - hehe10:39
RoyKhør hos NAV10:39
RoyKeller kanskje bibliotekeet10:39
RoyKNAV burde uansett klare det10:40
RoyKså bare å hive seg rundt :)10:40
dr0pixpostkontoret?10:40
RoyKkan også funke10:41
Mathiasmorsomt at de ikke har fått digitalisert stuff10:41
RoyKttt10:42
Mathiastull tar tid10:42
RoyKhioa.no har hatt innlevering av eksamensoppgaver, også digitale, manuelt i alle år, fram til for to måneder siden, da vi laga en opplastningsløsning for sånt10:42
RoyKting tar tid...10:43
RoyKCisco 6509 er ikke helt som en bordsvitsj12:04
dr0pixDa var den rette kopien sendt avgårde med ettersendingsslipp12:22
dr0pix:-)12:22
RoyK:)12:23
dr0pixDe fiksa det på biblioteket, tok turen så snart jeg fant ut at det var åpent til 15 og hadde stengt frem til tirsdag12:28
dr0pixLan i Hvalerhallen, 300,- inngang, tilgang på 1Gbps, er det verdt det i 2 kvelder med lasting tross dårlig seng?12:42
lolgnuJeg skjønner ikke hvorfor man ikke har internet på skriftlig eksamen13:46
lolgnuMan kommer jo aldri til å jobbe i en jobb der man ikke har tilgang til internet13:46
Malinuxhehe :)13:50
Malinuxog når nettet er nede?13:52
lolgnuDa har man minesveiper og kabal :P13:52
Malinux^^14:02
jo-erlend_lolgnu, har ikke det blitt skybasert _enda_? :)14:18
lolgnujo-erlend_: Aner ikke, siden XP har jeg ikke brukt windows.14:19
jo-erlend_:)=15:13
IvarBskjera folkens? :P21:05
lolgnuJeg prøver å finne en plan for å få disker billig plassert i pcn min21:09
IvarBgaffateip21:10
dr0pixgaffateip funker til det meste21:28
lolgnujeg er litt skeptisk til å gaffateipe 8 disker sammen og så stappe dem inn i kabinettet21:32
dr0pixEr ikke gratis om man betaler for noe? Eller åssen var det igjen?22:19
lolgnuhttp://paste.ubuntu.com/5809210/22:20
dr0pixDisk som feiler?22:21
lolgnuUsikker, jeg tror den står i ro akkurat der22:21
dr0pix  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   194   194   140    -    4722:22
dr0pixog22:22
dr0pix197 Current_Pending_Sector  -O--C-   187   186   000    -    71622:22
dr0pixEr vel ikke bra?22:22
lolgnudr0pix: Men er det 94, 194 eller 47 reallokerte sektorer?22:23
dr0pixhm tja22:24
dr0pixtipper 47, emn RoyK vet sikkert22:24
lolgnudr0pix: og 174 av de pending sektorene er jo offline uncorrectable22:25
dr0pixaha, hvor ser man det?22:26
lolgnudr0pix: linje 71 rett under pending sectors22:27
lolgnuVille vært litt bekymret hvis det var en datadisk uten redundans22:27
dr0pixåja22:47
lolgnuHvis bare sensors ville vist meg mer enn PCI porter hadde jeg blitt lykkelig22:55
lolgnu51 feilete logginer til ssh23:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!