/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/29/#kubuntu-se.txt

Philip5maxjezy: har du varit ute och filmat något med din fisheye idag då?14:56
Philip5saknar att du inte kan ha ditt var-nd-filter på eller?14:56
Philip5maxjezy: bara smiter iväg så där när man jiddrar med dig18:57
maxjezyah19:00
maxjezyvad skrev du19:00
Philip5[16:56] <Philip5> maxjezy: har du varit ute och filmat något med din fisheye idag då?19:05
Philip5[16:56] <Philip5> saknar att du inte kan ha ditt var-nd-filter på eller?19:05
Philip5maxjezy: är du helt förtrollad av din nya glugg?20:42
maxjezyja tycker bländarringen funkar bra21:10
maxjezyoch nf filter klarar jag mig utan på detta21:10
maxjezyär inte mycket till bokeh på bilderna21:10
maxjezyjo, har varit ute och fotat idag21:14
Philip5men nd-filter ger lite mer kontroll på ljuset vid filmande ändå 21:27
Philip5är det mycket ca och purple fringing vid motljus?21:28
maxjezyhar inte testat det så mycket23:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!