/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/29/#ubuntu-dk.txt

OZ3TL?spørgsmål hvad er kælenavnet for 13.04 den sidste install jeg har lavet var oneiric12:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!