/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/29/#ubuntu-vn.txt

=== Cua is now known as SunnyCrab
SunnyCrab     Stallman rubs people up the wrong way and I personally hate his GNU/Linux name-grab00:50
=== Cua is now known as LoveCrab
vubuntor985Sao mình code C trên Eclipse thì lại báo lỗi "The selection cannot be laughed and there are no recent launches07:51
n0bawkvubuntor985: đọc tài liệu của eclipse xem sửa thế nào08:01
=== LoveCrab is now known as PotBelly
vubuntor617Đang mê ubuntu mà trong ubuntu chưa tìm đc phần mềm hay cách nào để xem camera online qua mạng đc. Đầu thu ở cơ quan mình là dòng vdtech. Ai có thể chỉ giúp với ạ?13:58
FatCrabđọc coi cái camera nó xuất video kiểu gì14:00
vubuntor617chuẩn H.24 bạn ạ14:03
FatCrabchuẩn là 1 chuyện14:03
FatCrabnó xuất ra video stream14:03
FatCrabhay là gì14:03
FatCrabxem qua mạng hay thế nào14:03
vubuntor617khoản này mình không đc rõ14:03
vubuntor617muốn xem qua mạng14:03
FatCrabthế thì phải xem nó xuất dạng gì14:04
FatCrabmới xem được chứ14:04
FatCrabkiểu gì*14:04
FatCrabnếu chỉ đơn giản là 1 cái stream14:04
FatCrabthì dùng mplayer trỏ đến cái url đó14:04
FatCrablà xem được thôi14:04
vubuntor617cảm ơn để mình nghiên cứu ý kiến của bạn14:05
_Tux_vubuntor617: H264 chứ làm gì có H24 nhể?14:33
vubuntor617uh h26414:37
vubuntor617mới cài cái xeoma video mà cũng ko làm đc14:38
vubuntor617ko biết làm sao để có thể truy cập đầu thu của mình14:39
vubuntor617mình thường vào vdtech.tv14:39
vubuntor617user: ba69e14:39
vubuntor617pass admin14:39
vubuntor617ở bên IE trên window là ok14:39
_Tux_vubuntor617: vấn đề14:40
FatCrabokay14:40
_Tux_là nó stream dạng gì14:40
_Tux_stream như nào14:40
_Tux_bắt được luôn stream là xong14:40
FatCrabvậy là vào ip thôi14:40
vubuntor617bạn thử vào xem cái trang mình mới đưa với user và pass đó xem14:44
FatCrabcái đó là của mạng lan thôi chứ14:45
vubuntor617cái này dùng công nghệ đám mây14:50
vubuntor617dòng vdtech14:50
FatCrablulz14:51
_Tux_FatCrab: sợ chưa14:55
_Tux_giờ cái đếu gì cũng "công nghệ đám mây"14:55
_Tux_=))14:55
lewtdsFatCrab: link này k phải mạng lan đâu14:58
* _Tux_ khều khều sn lewtds 14:59
FatCrablulz14:59
FatCrabhài vậy14:59
FatCrabokay14:59
FatCrabvậy là để thằng kia spy mình hả14:59
_Tux_lewtds: debug trên ruby thế nào nhể15:00
_Tux_FatCrab: yup15:00
_Tux_đám mây mờ15:00
lewtds=)15:00
_Tux_nó vô coi mình đang fap fap fap15:00
lewtdshàng này nguy hiểm thật15:00
lewtdsvubuntor617: bác k nên vứt account ngẫu hứng kiểu vậy15:00
_Tux_hôm sau mất công ngồi đợi trên Liên Xô [đọt] Mẽo15:00
lewtdsxem qua thì có vẻ là nó đòi cài một cái player kiểu flash15:01
lewtdshoặc java15:01
lewtdsvubuntor617: thế bên win vào bằng firefox hay chrome xem được k bác?15:01
_Tux_lewtds: chắc ActiveX15:01
_Tux_=]]15:01
_Tux_hay Sliverlight15:01
lewtdsem đang nghi = )15:01
_Tux_:315:01
_Tux_lewtds: đang ức chế thằng flickraw của ruby15:02
_Tux_rõ ràng user tồn tại15:02
_Tux_mà báo not found15:02
_Tux_rồi ếu phọt ra id cho mình15:02
lewtdsem k chơi ruby nên k rõ đâu15:03
_Tux_đúng là sn mờ15:03
_Tux_toàn chơi đồ sn nhể15:03
lewtds=)15:09
lewtdscũng đang định học ruby cho bằng bạn bằng bè15:09
lewtdsh biết mỗi python vs mấy cái dị dị, muốn lên mainstream cũng khó = )15:09
lewtdsvubuntor617: confirm?15:09
_Tux_f**k flickr15:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!