/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/03/#kubuntu-se.txt

Philip5maxjezy: uppe med tuppen idag??10:50
Philip5hennke: fick du ordning på din nvidia optimus?10:51
maxjezyPhilip5 ja idag är jag tidig10:54
Philip5chockerande. undrar ju om du är sjuk10:56
maxjezyjag har drömt om hur jag ska bygga en glidecam10:57
maxjezysteadicam10:57
Philip5så idéerna kommer i dina drömmar nu10:58
Philip5revlotionerande eller?10:58
maxjezyjag har lite nya designer jag vill testa10:59
maxjezyska nog investera lite i maskiner framöver10:59
maxjezyborrar och skruvar och bultar och rör och plåtar10:59
Philip5slutar kanske med att det blir värsta businessen och du blir vd10:59
maxjezyjapp10:59
maxjezyman vet ju aldrig10:59
maxjezyvad kostar ett 10-10 mm?11:00
maxjezy10-2011:00
Philip5driver alla andra riggföretag i konkurs för de inte hänger med11:00
Philip5nikon 10-24 eller sigma 10-20 finns11:01
Philip5och nikon 14-24 förstås11:03
maxjezyhar någon av dessa bra f och t värde?11:21
Philip5nikon 14-2412:25
FlygisoftPhilip5: Jadu, någon blixt och kanske en softbox? :P12:32
FlygisoftPhilip5: Ja är ju en jungel det där med plattor faktiskt12:32
FlygisoftMen beror ju på vad du ska göra på den, min fungerar bra till det jag gör12:32
Philip5Flygisoft: snart sitter du där med värsta studion :D12:33
FlygisoftHaha jadu12:33
Philip5jag vill egentligen mest kunna kolla på film, tuben, surfa och sånt12:33
Philip5läsa eböcker...12:33
FlygisoftMjo, alltså min funkar riktigt fint till film faktiskt, iaf i 720p, vet inte om jag testat 1080p faktiskt12:34
Philip5mest att när man väl köper vill man ju ha så mycket bang for the buck som möjligt12:34
FlygisoftJo helt klart12:35
Philip5inte bara ta vad som helst12:35
FlygisoftNe visst är det så12:35
Philip5och uppenbarligen har en del kinaplattor något som stör12:35
FlygisoftMen det jag tänkte på var att du kanske inte behöver så stor upplösning12:35
Philip5dålig wifi, lite lagg eller något annat12:35
Philip5nu ska jag göra lite ärenden12:37
Philip5bbl12:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!