/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/03/#ubuntu-cat.txt

Skrackbon dia ubuntaires! ha arribat a les meves orelles que s'havia trobat la manera de passar per sobre del problema amb el windows8. Us faria res guiarme un xic?11:03
Skrackbon a tarda ubuntaires! ha arribat a les meves orelles que s'ha trobat la manera d'arreglar el problema amb el windows 8 (suposo que es tracta del problema amb el gnu grub). Us faria res guiarme un xic?14:23
tsdgeosSkrack: basicament que jo sapiga es "agafar cd, posarlo, instalar"14:58
tsdgeoscom sempre14:59
ppetitHola a tothom15:53
ppetitvoldria fer-vos una pregunta15:54
ppetitresulta que he baixat la iso d'ubuntu 13.04 que hi ha penjada a la web i m'he fixat que expecifica AMD15:55
ppetitvoldria saber si és compatible amb procesadors Intel15:56
ppetito bé haig de baixarla iso de la pàgina d'Ubuntu15:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!