/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/03/#ubuntu-no.txt

=== IvarB_ is now known as IvarB
vltmorn07:55
IvarBmorn08:19
sharkjawjeg sliter litt med å sette opp en svn server under Ubuntu 12.04 noen som kan hjelpe meg litt?08:36
sharkjawhar apt-get'a inn svn server på serveren08:37
sharkjawog laga et repo08:37
sharkjawsatt anon-access = none og auth-access = write og password-db = passwd08:38
sharkjaweditert passwd08:38
sharkjawstarta svnserver -d08:38
sharkjawkjøprt svn co svn://host/repo08:39
lolgnuhost/repo?08:39
sharkjawda fikk jeg over filer (ja, jeg har først kjørt create og import server side)08:39
lolgnuskal ikke det være en faktisk host?08:40
sharkjawsvn co svn://svn2/setup08:40
sharkjawdette gir meg de filene som jeg importerte til setup repoet på serveren svn208:41
sharkjawdenne utsjekken kjører jeg fra en klient08:41
sharkjawalt fint så langt08:41
sharkjawså på klienten legger jeg til en fil under working-copy08:42
sharkjawog kjører svn ci08:42
sharkjawda skjer det INGEN TING, jeg hadde forventa at den skulle commit'e fila til repoet08:42
sharkjawdet er her jeg stopper og ikke forstår mer.08:43
Solskogensvn add <fil>08:44
Solskogenså svn ci08:44
sharkjawSolskogen: TAKKER, BUKKER, (til og med) NEIER!08:46
Solskogensharkjaw: http://svnbook.red-bean.com08:46
Solskogenden er verdt en les08:46
* sharkjaw skal lese08:47
kjellhei! hatt trøbbel med Lightread, derfor purget den. Men i dag forsøkte jeg installere den igjen, og la til ppa:cooperjona/lightread. Men ved apt-get update får jeg feilmelding om at "E: Typen «ain» er ukjent i linje 1 i kildelista /etc/apt/sources.list.d/cooperjona-lightread-precise.list". Samme feilmld når jeg forsøker fjerne eller purge ppa'en. hvordan fikser jeg dette?09:11
kjellJeg får mao ikke kjørt kommandoen "apt-get update" i terminal pga feil i denne ppa, men jeg får heller ikke fjernet ppa. Den vises ikke i Y PPA manager heller.09:12
lolgnuapt-add-repository --remove ppa:cooperjona/lightread09:13
lolgnu?09:13
lolgnueventuelt rm /etc/apt/sources.list.d/cooperjona-lightread-precise.list09:14
kjellError: 'deb http://ppa.launchpad.net/cooperjona/lightread/ubuntu precise main' doesn't exist in a sourcelist file09:14
kjellError: 'deb-src http://ppa.launchpad.net/cooperjona/lightread/ubuntu precise main' doesn't exist in a sourcelist file09:14
kjell@lolgnu tusen takk, den siste der fungerte!09:16
lolgnubruker å gjøre det09:18
kjellpostet bug på launchpad (affects me), men den står med "fix released" (Bug #1022778). Noe poeng å henge seg på der, eller er denne bugen da fikset og glemt? Bør jeg lage en ny bugreport?10:01
lubotu3bug 1022778 in Lightread "stalled on "Downloading items ..." screen." [Critical,Fix released] https://launchpad.net/bugs/102277810:01
kjellha ha @lubotu3! har akkurat vært på den! ta en refresh så ser du kommentaren min.10:02
lolgnukjell: hvis det hadde vært et menneske hadde du kanskje fått svar :P10:09
kjelldet er 2 ting jeg bruker mye, som sjeldent virker og det er Gwibber og Lightread. Det irriterer meg litt (mye). ;)10:10
lolgnudarktable funker ikke her10:10
lolgnuikke xsane heller10:10
kjellGwibber fungerer nå mot facebook, men ikke Twitter. Inntil nylig har den årevise historien vært motsatt :D10:11
kjellGwibber påstår jeg ikke har fått autorisert FB, men det virker likevel o_010:11
kjelllolgnu: xsane har med scanning å gjøre? Har en multi fra HP, og alt fungerer toppers vha HPLIP-driverne.10:21
lolgnuJau, scannere10:21
lolgnudet krasjer ofte10:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!