/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/03/#ubuntu-pl.txt

gjm\o06:40
=== hsildaerD is now known as Dreadlish
soureSiemka09:56
souremam problem, http://i.imgur.com/boYKZWO.jpg czasami łąduje mi siłę takie coś, jak z tym walczyć, jak już to zobacze?09:56
Quintasansoure: Masz tam napisane co jest nie tak.10:11
QuintasanALERT! /dev/disk/by-uuid10:11
Quintasancośtam dalej DOES NOT EXIST10:11
QuintasanTo pewnie oznacza tyle, że Ci dysku nie wykryło10:11
QuintasanAlbo zmienił się uuid dysku10:11
sourejak UUID mogło się zmienić :D10:59
souresame10:59
dwellerbardziej uuid partycji niż dysku12:07
dwelleri ono się zmienia przy modyfikacji systemu plików12:07
=== WookieeM is now known as CookieM
=== Biszkopc1k is now known as Biszkopcik
dj_oko:(22:01
dj_okoczas n wyprowadzkę22:01
dj_okoi wyłączenie przedpokojowego routera :(22:01
quidnuncCan someone help me translate the sentence "he served in the Polish cavalry during the second world war" ?22:45
Dreadlishsłużył w polskiej kawalerii podczas drugiej wojny światowej22:47
quidnuncDreadlish: thank you22:47
Dreadlishno problem.22:48
=== pakos_ is now known as pakos

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!