/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/08/#ubuntu-nl.txt

=== burn_ is now known as burn
lordievaderGoede morgen.08:25
=== Fermata is now known as StefandeVries
=== StefandeVries is now known as Fermata
JasperCoenraatsiemand die nog weet welke versies van Ubuntu je installeren kan en wat de verschillen zijn?12:24
LuckiboyVersienummers of afgeleiden?12:24
OerHeksubuntu 1gb ram/ kubuntu 1gb ram/ Xubuntu 512 mb / lubuntu 256 mb12:25
LuckiboyQua versienummers kan je nog 12.04, 12.10 en 13.04 installeren; qua afgeleiden heb je keuze uit Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu12:25
JasperCoenraatsiemand anders wil e.e.a. installeren12:25
JasperCoenraatsmaar mss moet je eerste een disc hebben12:26
JasperCoenraatsje had keuze tussen 1 OS of Linux naast bv Win12:26
JasperCoenraatsdus 2 OSs12:26
OerHeksJe kan zoveel linux versies naast elkaar zetten als je wilt.12:27
OerHeksof meerdere desktops in 1 linux versie12:27
OerHekssudo apt-get install kubuntu-desktop etc etc12:27
JasperCoenraatsOerHeks: het gaat om nieuwe gebruikers, die overstappen wegsn prijsverschillen en gemakken voor gehandicpaten12:28
JasperCoenraatsdus bv. van win 7 naar ubuntu 12.0412:28
JasperCoenraatsvat je?12:29
JasperCoenraatsdie willen niet gelijk win weggooien12:29
OerHeksDat kan, ubuntu installeerd ook grub2 bootloader, en daarin kan je kiezen welk OS je wilt12:29
JasperCoenraatsdat doet de opstartdisc voor, daar vraagt hij om?12:30
JasperCoenraatsHoe heten de keuzen, kun je dat vertellen?12:30
lord4163Is er een PPA voor Qt 5.1 in 12.04 ?12:30
OerHeksDe grub vraag krijg je vanzelf ergens, jewoon ja drukken en het gaat automatisch12:31
JasperCoenraatslord4163: personal private assistant?12:31
JasperCoenraatsok, OerHeks : hetzelfde geld ws. voor taal (NL of EN)?12:31
OerHekstaal + toetsenbord, en dan start de installatie12:33
JasperCoenraatsdankje12:33
JasperCoenraatstop12:33
OerHeksengels maar met screenshots >> http://www.psychocats.net/ubuntu/installing12:33
OerHeksJasper: laat windows 7 zelf met diskmanagment de schijfruimte vrijmaken, hij geeft zelf aan hoeveel max12:34
OerHeksen dan pas booten met ubuntu cd12:34
JasperCoenraatsdankje12:37
JasperCoenraats32 ofn64 bit. Is er iets waar 64 nhiet op werkt?12:40
JasperCoenraatsik heb een laptop uit 201112:40
JasperCoenraatsdaar zit denk ik de desktopversie op12:41
OerHeks32 bit werkt altijd, behalve op processoren zonder PAE12:41
exaltdus niet altijd.12:47
exaltJasperCoenraats: hoeveel geheugen heb jij?12:47
JasperCoenraatsikzelf ongeveer 1,2 miljard tB. Hoe het met de pc zit van de mensen die ermee aan de slag gaan weet ik niet12:48
exaltJasperCoenraats: dus jij hebt een binair geheugen, knap lastig!12:50
JasperCoenraatssinaps aan of sinaps uit12:50
JasperCoenraatsen in een enkel geval een sinaps-fe (fatal error)12:50
JasperCoenraatsnet als professionele wielrenners, alleen maak ik de brokken zonder ermee te winnen en zonder doping12:51
JasperCoenraatsknap hè?12:51
JasperCoenraatsjhduuwh12:52
JasperCoenraatshdh12:52
JasperCoenraatsdat was er zo een12:52
JasperCoenraatsexalt: wat heb je aan schrijfruimte nodig?13:22
JasperCoenraatsik dacht 5 mb13:22
JasperCoenraatsehh, ik zal gB bedoelen13:22
exaltmet geheugen bedoelde ik meer het RAM13:22
JasperCoenraatsmm13:23
JasperCoenraatsdat is tegenwoordig toch altijd wel in orde?13:23
JasperCoenraatsmaar beide wil ik wel weten13:23
exaltde reden dat ik het vraag is dat je bij meer dan 2GB RAM beter 64bits versie kan kiezen13:29
JasperCoenraatsdank je13:30
JasperCoenraatszet ik erbij13:30
rkokkelkGoedenavond, iemand ervaring met arm image emulatie door middel van qemu?20:09
rkokkelkAndere vraag, weet iemand hoe ik de irritante meldingen van (JOIN/QUIT) standaard uit kan zetten voor elk kanaal bij Xchat?20:11
Luckiboyrkokkelk: /set irc_conf_mode 120:12
rkokkelkLuckiboy: top tnx20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!