/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/08/#ubuntu-no.txt

vltmorn07:38
RoyKhei10:48
BrumleHei hei :)11:17
RoyKhar blitt lovlig stille her etter at vi oppretta #ubuntu-no-offtopic11:20
Brumledet er jo offtopic (og annet gpp) som er sementen i et sosialt miljø...11:34
Brikmhm, er ikke sikkert det er noe sjakktrekk å pushe all prat ut av kanalen11:37
BrumleKan jo sammenligne med andre kanaler på Freenode som ligner litt. #OsloLUG omtrent død, #Linux-no bare offtopic.11:39
Brumle#Ubuntu-no har en god blanding11:39
RoyKBrumle: joda, men vi diskuterte det litt og kom til at det kanskje ville være bedre å holde denne kanalen for mer rent teknisk for ikke å skremme bort nye så lett11:57
RoyKmen for all del - er åpen for innspill11:57
Brikså lenge det ikke er bare krangling som foregår så ser jeg ikke noen grunn til at nye skal bli skremt11:59
Brikfordelen med å ha annet prat her inne og er jo at flere følger med på hva som skjer i kanalen og kan være til hjelp om noen faktisk har et spm11:59
Brikom det kun kommer et spm eller to i uken, er det ikke sikkert folk gidder å følge med12:00
RoyKulempa er at alt logges, noe som også var en grunn til å åpne ny kanal. ikke alle liker at alt de taster blir liggende på nett12:00
Brikhmm, kanskje det er noen som må bli flinkere til å filtrere hva de sier før de trykker enter :)12:01
RoyKja, eller skille litt12:02
RoyKderfor to kanaler12:02
RoyKså kan man snakke fritt uten å være redd for logging på den andre12:02
Brikmhm12:02
perejo-erlend: hei.13:06
jo-erlendpere, hei der. :)13:07
jo-erlendjeg har ikke fått noen tilbakemeldinger enda. :/13:07
perelitt på etterskudd med annonseringen, men fikk akkurat skrevet ferdig teksten.13:07
jo-erlendURL?13:07
pereDu vil antagelig melde deg på http://wiki.debian.org/BSP/2013/07/13/no/Oslo13:07
perehvilken epostadresse bør jeg sende annonseringen til?13:08
jo-erlendubuntu-no@lists.ubuntu.com er fint.13:11
jo-erlendJeg legger også ut på Facebook-gruppa vår.13:11
perefint. :)13:12
perehttp://wiki.nuug.no/aktiviteter/20130713-feilfiksingsfest har annonseringsteksten.13:13
hjdKjempebra initiativ :)13:23
pereså håper jeg det dukker opp folk. :)13:23
Mathiashadde vært litt flaut om ingen hadde dukket opp :P13:24
perevi blir i hvert fall tre, så vi får det fint selv om ingen flere dukker opp.  de som ikke stiller kan være så flaue de vil. :)13:25
hjdTror det at det er midt i sommerferien til folk kan påvirke oppmøtet litt dessverre. :/13:25
perehjd: ja, i både positiv og negativ retning. :)  Bedre tid, muligens opptatt. :)13:26
hjdJa, forsåvidt kan det slå begge veier.13:26
Mathiaspere: hadde kanskje vært morsomt, men er nok litt for langt nord :P13:27
perejaja.  da må jeg i barnehagen.  snakkes.13:27
Mathiaser han så ung? ^^13:27
hjd:p13:29
jo-erlendSer det bra ut? http://loco.ubuntu.com/events/ubuntu-no/2460-feilfiksingsfest-i-oslo/13:33
Mathias*plukke på "kartet" der*13:34
jo-erlendheh, kunne vært litt forstørret, mener du? :)13:34
Mathiaskunne vært embedded fra google-maps ;P13:35
jo-erlendhvis du klikker på Bitraf under, så får du ordentlig google map.13:35
hjdjo-erlend: Putte de to navna under "Arrangører" på hver sin linje kanskje?13:36
jo-erlendbra catch. Order det.13:36
jo-erlend_ordner_ det :(13:37
jo-erlend:)13:37
jo-erlendbah, dette tastaturet er håpløst.13:37
hjdHvordan kom samarbeidet med NUUG/skolelinux igang forøvrig?13:37
Mathiasjo-erlend: hvilket har du?13:37
jo-erlendMathias, craptop.13:38
jo-erlendden begynner å bli nokså sliten, for å si det mildt.13:38
Mathiashaha13:38
Mathiashar den blitt sånn som min? at du trenger hammer og dor for å skrive13:38
jo-erlendnoe sånt ja. :)13:43
Mathiastastaturet jeg har nå er en drøm ^^13:50
Mathiassklir fort over til offtopic her :s13:51
lolanthjd: SKjer det noe med skolelinux?13:51
hjdlolant: de er med å arrangere feilfiksingsfesten13:55
* RoyK har ferie fra i dag av og er muligens bortreist13:55
lolantRoyK: nettilgang?13:56
RoyKvil tro det, ja13:56
RoyKfikk beskjed i dag om at jeg kan ta ferie fra i dag av, så har ikke helt bestemt meg hvor jeg skal13:57
lolantDanmark?13:59
RoyKvurderer det óg14:03
Mathiasdu kan fly taperoboten hit!14:08
RoyKheh - blir dyrt14:09
Mathiashihi14:10
RoyKdessuten er jeg hjemme og taperoboten på jobb, og sjefen har ikke fått ut fingeren og svart på om den kan "lånes" bort (og han er på ferie)14:10
jo-erlendhøres dette ut som en prat for -offtopic? :)14:14
Mathiasmm14:14
RoyKjo-erlend: hehe14:15
RoyKjo-erlend: lolant sin feil alt sammen, som vanlig :D14:15
jo-erlend:)14:15
lolantweechat bruker 100% av cpu, og jeg får ikke stoppet det15:01
lolanthva gjør jeg?15:01
Mathiashenter øksa15:02
lolantdet er en vps15:03
Mathiasprøvd med kill -9 ?15:03
lolanthttp://lolcat.no/cgi-bin/munin-cgi-graph/localdomain/localhost.localdomain/cpu-month.png15:07
lolantDet funket!15:07
RoyKlolant: om du endrer maskinnavn i munin.conf (trur eg), så ser det litt bedre ut15:09
RoyKmen da mister du data (eller må endre navn på filene som ligger der som localhost.localdomain.xxx)15:10
RoyKlolant: fikk du satt opp raidet ferdig før du dro?15:56
lolantRoyK: ja, men mistet kontakt etter en dag15:58
lolantSikkert kernel panick for at ubuntu tuller med noe15:58
RoyKheh16:00
RoyKbegynner å tvile litt på den zfsonlinux-implementasjonen16:00
lolantJeg og16:00
lolantSå nå sitter jeg å lærer meg freeBSD16:01
RoyKs/å/og/ :P16:01
* RoyK dasker til lolant med ei lita grammatikkbok16:02
lolantog passer ikke inn i setningen16:09
lolantNå prøver jeg å lære freeBSD <- ville vært bedre16:12
RoyKlolant: du skal ikke prøve solaris med en gang?16:20
lolantNei16:20
lolantJeg vil ikke ha noe jallaos designet like dårlig som java16:20
RoyKlolant: http://bhami.com/rosetta.html <-- den her er fin16:20
lolantKult16:21
RoyKlolant: solaris er ikke akkurat et jalla-os ;)16:57
RoyKrimelig solide greier - på mange måter mye bedre enn linux, og illumos er jo en åpen variant (utvikla fra det som en gang var opensolaris før oracle stengte krana)16:58
lolantRoyK: Jeg stoler ikke på Oracle17:11
RoyKillumos != oracle17:22
Solskogenhvis du ikke stoler på Oracle så begriper jeg ikke hvordan du kan stole på ZFS :)18:07
lolantSolskogen: zfs kan vel neppe brukes til å få tilgang til systemet mitt18:14
RoyKlolant: igjen, illumos != oracle, på samme måte som at en åpen implementasjon av zfs (tatt fra illumos) != oracle18:17
RoyKhvor stor sjanse er det for at en maskin fra 2010 skal være 32bit? 1%?18:18
RoyKdvs med mindre det er noe forsøpla Atom-greier18:18
RoyKei venninne som har en noe forsøpla windows-boks som jeg skal prøve å "frelse"18:19
RoyKhun bruker jo bare nettleseren uansett, så bedre med noe som tåler litt juling enn som bare virker åpent og inviterende som den XP-installasjonen hun har nå18:20
lolantRoyK: så da blir det freeBSD?18:34
RoyKfår se18:44
RoyKnoen som veit hvorfor startup creator på 12.04 live nekter å se en minnepinne som OSet ser helt fint?18:44
RoyKdvs den ser bare den der OSet ligger :P18:47
* RoyK ga opp18:57
dr0pixVarmt i Kristiansand jo, 25+! Skandix_ bor i nærheten19:21
dr0pixSkandix_ var ikke i offtopickanalen19:21
RoyKbare 20 i skyggen her19:24
RoyKklager ikke høylytt19:24
* RoyK kaster dr0pix over til #ubuntu-no-offtopic19:24
SolskogenRoyK: atom er 64bit20:34
RoyKSolskogen: nei, ikke alle20:36
RoyKhar en liten aspire one med 32bit atom20:36
RoyK(rimelig ubrukt, selges billig)20:36
lolantJeg reddet en sånn fra resirk idag20:44
lolantMen den hadde ikke disker20:44
RoyKhar vel en 2,5" liggende tror jeg20:49
RoyKspecial price for you!20:49
RoyKde maskinene der er jo omtrent ubrukelige uten SSD20:50
lolantjeg ville jo bare ha disken :P21:03
lolantmaskinen er lite interessant21:03
RoyKbare å nappe ut disken, da21:17
SolskogenRoyK: det må være en veldig gammel atom :)22:13
RoyKet gammelt atom, hydrogen, kanskje22:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!